Streame til enheder og pc'er ved hjælp af Windows Media Player

Du kan bruge Windows Media Player til at streame digitale medier i afspillerbiblioteket til enheder og pc'er på hjemmenetværket. Du kan f.eks. streame musik fra din pc til et stereo- eller videoanlæg og billeder til et tv.

Før du kan begynde at streame, skal du føje de digitale medieenheder og pc'er til hjemmenetværket og slå mediestreaming til. Windows registrerer automatisk de enheder og pc'er, du kan bruge med Windows Media Player til at streame musik, video og billeder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Windows Media Player, under Introduktion til Windows Media Player.

Vis alle

Sådan føjes en enhed til netværket

 • Fremgangsmåden, når du vil føje en enhed til netværket, varierer. Normalt kan du tænde den og følge vejledningen på skærmen eller i de oplysninger, der fulgte med den. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan føje en kabelforbundet enhed, en trådløs enhed eller en pc til netværket, under Føje en enhed eller pc til et netværk.

Sådan slås hjemmemediestreaming til

Hvis mediestreaming ikke allerede er slået til, skal du gøre følgende:

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv Indstillinger for mediestreaming i søgefeltet, og tryk eller klik på Indstillinger, og tryk eller klik derefter på Indstillinger for mediestreaming.

 3. Tryk eller klik på Slå mediestreaming til.

  Indstillingen Slå mediestreaming til er ikke tilgængelig i streamingmenuen, hvis streaming allerede er slået til.

 4. Fjern markeringen i Tilladt på siden Indstillinger for mediestreaming for alle de pc'er og enheder, du ikke vil streame medier til, og tryk eller klik på OK.

Bemærk!

 • Hvis din pc findes på et offentligt netværk, skal du ændre firewall- og sikkerhedsindstillinger for den type netværk, du har oprettet forbindelse til, før du kan streame medier. Du kan finde flere oplysninger om deling under Finde pc'er, enheder og indhold på dit netværk.

 • Du kan blive spurgt, om du vil dele dine mediebiblioteker med din hjemmegruppe, før du kan streame medier. Du kan finde flere oplysninger om at dele biblioteker med en hjemmegruppe under Hjemmegruppe fra start til slut.

Sådan streames digitale medier til en anden pc eller enhed

Du kan streame digitale medier til en anden enhed eller pc ved hjælp af Afspil til. Sådan gør du:

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv Windows Media Player i søgefeltet, tryk eller klik på Apps, og tryk eller klik derefter på Windows Media Player.

  Hvis afspilleren er åben, og du er i tilstanden Aktuel afspilning, skal du trykke eller klikke på knappen Skift til bibliotek Knappen Skift til bibliotek.
 3. Tryk eller klik på fanen Afspil.

 4. Træk de elementer, du vil afspille fra afspillerbiblioteket, til listeruden.

 5. Tryk eller klik på knappen Afspil til Knappen Afspil til, og tryk eller klik derefter på den enhed, du vil streame til.

  Brug kontrolelementerne for Afspil til, hvis du vil afspille, midlertidigt afbryde eller stoppe mediestreamen, eller hvis du vil skifte til det næste eller forrige element på listen.

  Du kan finde flere oplysninger om fanen Afspil, listeruden og kontrolelementerne til afspilning under Introduktion til Windows Media Player.

Bemærk!

 • Når du streamer musik til en digital mediemodtager, kan du muligvis ikke skifte numre med kontrolelementerne på enheden eller den fjernbetjening, der fulgte med enheden.

Har du brug for mere hjælp?