Berøring: stryge, trykke og derudover

Hvis du vil vide, hvad vi mener, når vi henviser til at stryge, trykke eller på anden vis interagere med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, når du bruger en touchskærm, kan du se på denne tabel.

Betegnelse Sådan gør du Det bruges den til
Betegnelse

Tryk på

Illustration af tryk
Sådan gør du

Tryk én gang på et element.

Det bruges den til

Åbner, markerer eller aktiverer det, du trykker på. Ligner klik med musen.

Betegnelse

Tryk og hold

Illustration af tryk og hold
Sådan gør du

Tryk fingeren ned, og hold den i cirka et sekund.

Det bruges den til

Viser flere oplysninger om et element eller åbner en menu, der er specifik for din aktuelle handling. Hvis du f.eks. vil flytte, ændre størrelsen på eller fastgøre et felt på startskærmen, skal du trykke på feltet og holde det nede. Virker kun ved visse elementer.

Ligner højreklik med musen.

Betegnelse

Knib eller stræk for at zoome

Illustration af knibning for at zoome
Sådan gør du

Berør skærmen eller et element med mindst to fingre, og bevæg derefter fingrene mod hinanden (knib) eller væk fra hinanden (stræk).

Det bruges den til

Zoomer visuelt ind eller ud ligesom på billeder eller kort. Startskærmen er et godt sted at afprøve dette.

Betegnelse

Skub for at rulle

Illustration af skubbebevægelse for at rulle
Sådan gør du

Træk fingeren hen over skærmen.

Det bruges den til

Flytter gennem skærmens indhold. Svarer til rulning med musen.

Betegnelse

Skub for at omarrangere

Illustration af skubbebevægelse for at omarrangere
Sådan gør du

Tryk på og træk kortvarigt et element i modsat retning af sidens rulning, og flyt det derefter til det ønskede sted. Hvis du f.eks. ville rulle til venstre eller højre, skal du trække elementet op eller ned. Når du har flyttet elementet til dets nye placering, skal du slippe det.

Det bruges den til

Flytter et element. Ligner træk med musen.

Betegnelse

Stryg for at markere

Illustration af at stryge
Sådan gør du

Stryg et element med en kort, hurtig bevægelse i modsat retning af sidens rulning. Det kan f.eks. være:

 • Hvis siden ruller til venstre eller højre, skal du stryge elementet op eller ned for at markere det.

 • Hvis siden ruller til op eller ned, skal du stryge elementet til venstre eller højre for at markere det.

Det bruges den til

Vælger et element og åbner ofte appkommandoer. Appen Mail er et godt sted at afprøve dette.

Betegnelse

Stryg eller skub fra kanten

Illustration af at stryge ind fra kanten af skærmen
Sådan gør du

Start i kanten, og stryg fingeren hurtigt eller skub hen over skærmen uden at løfte fingeren.

Det bruges den til
 • Åbn amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil). Stryg ind fra højre kant.

 • Åbn en af de senest åbnede apps. Stryg ind fra venstre kant. Bliv ved med at stryge for at skifte mellem alle de seneste åbnede apps.

 • Åbn samtidig en ny app. Skub ind fra venstre kant uden at løfte fingeren, og træk appen, indtil der vises en skillelinje. Flyt derefter appen til den ønskede placering, og skub skillelinjen for at justere appens størrelse.

 • Se en liste over de senest åbnede apps. Skub ind fra venstre kant uden at løfte fingeren, og skub derefter appen tilbage mod venstre kant.

 • Vis kommandoer til de aktuelle apps, som f.eks. Ny og Opdater. Stryg ind fra øverste eller nederste kant.

 • Luk en app. Skub ned fra den øverste kant uden at løfte fingeren, og træk derefter appen til bunden af skærmen.

Betegnelse

Roter

Illustration af to fingre og en pil, der angiver, at fingrene vender et objekt
Sådan gør du

Placer mindst to fingre på et element, og drej derefter hånden.

Det bruges den til

Roterer elementer i den retning, du drejer hånden. Det er kun visse elementer, der kan roteres.

Sådan kan du se, om du har en touchskærm

Skærmen skal være en touchskærm, hvis du skal kunne bruge disse interaktioner.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Klik på Pc og enheder, og klik derefter på Pc-oplysninger.

Sådan tjekker du skærmopløsningen

Din skærmopløsning skal være mindst 1024 x 768, for at du kan have flere vinduer og apps på skærmen samtidig.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Skærm.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du udfører lignende opgaver med mus og tastatur, under Mus og tastatur: nyheder. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger de nye funktioner, i selvstudiet Introduktion.

Har du brug for mere hjælp?