Låse en enhed til mobilt bredbånd op eller fjerne blokeringen af enheden

Gør følgende, hvis din enhed til mobilt bredbånd er låst eller blokeret.

Sådan låses en enhed til mobilt bredbånd op

Hvis din enhed til mobilt bredbånd har en pinkode, låses enheden automatisk, når du slukker pc'en, når pc'en går i dvaletilstand, eller når du fjerner enheden fra pc'en. Næste gang du starter pc'en, fortsætter efter dvaletilstanden eller indsætter enheden, vises status som Enheden er låst. Gør følgende for at låse den op:

  1. Du kan få vist en liste med tilgængelige netværk ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter trykke på Indstillinger (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Indstillinger). Tryk eller klik derefter på netværksikonet (Ikonet for trådløst netværk eller Ikonet for traditionelt netværk).

  2. Tryk eller klik på navnet på den mobile bredbåndsforbindelse, og tryk eller klik derefter på Opret forbindelse.

  3. Skriv pinkoden, og tryk eller klik derefter på OK.

Sådan fjernes blokeringen af en enhed til mobilt bredbånd

Når en enhed til mobilt bredbånd er blokeret, kan du ikke låse den op med pinkoden. Status for enheden vises som Blokeret. Hvis du vil fjerne blokeringen af enheden, skal du indtaste en PUK-kode (PIN Unblock Key), som du får fra udbyderen af det mobile bredbånd. Som et led i processen med at fjerne blokeringen skal du også oprette en ny pinkode. Gør følgende for at fjerne blokeringen af enheden:

  1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
    Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

  2. Tryk eller klik på Netværk, og tryk eller klik derefter på navnet på dit mobile bredbåndsnetværk.

  3. Tryk eller klik på Fjern blokering af pinkode.

  4. Skriv PUK-koden (PIN Unblock Key), skriv og bekræft den nye pinkode, og tryk eller klik derefter på Udfør.

Har du brug for mere hjælp?