Brug forstørrelsesglas til at se elementer på skærmen

Forstørrelsesglasset er et nyttigt værktøj, der forstørrer en del af skærmen eller hele skærmen, så du bedre kan se ord og billeder. Den har nogle for forskellige indstillinger, så du kan bruge den sådan, som det passer dig bedst.

Brug forstørrelsesglas

Du kan åbne og lukke forstørrelsesglasset hurtigt, så funktionen er klar, når du har brug for den, og den er ryddet af vejen, når du ikke skal bruge den.

Sådan åbner du forstørrelsesglasset ved hjælp af et tastatur

 1. Tryk på Windows-tasten Windows-tasten+ "+" (plustegn).
 2. Forstørrelsesglasset åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan åbner du forstørrelsesglasset ved hjælp af berøring eller en mus

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmbilledet, tryk på Indstillinger, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger.

 2. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, tryk eller klik på Forstørrelsesglas, og flyt derefter skyderen under Forstørrelsesglas for at aktivere den.

 3. Forstørrelsesglasset åbnes i fuldskærmsvisning, medmindre du ændrer indstillingerne.

Sådan lukker du forstørrelsesglasset

 • Hvis du vil lukke forstørrelsesglasset hurtigt, skal du trykke på Windows-tasten Windows-tasten + Esc. Du kan også trykke eller klikke på ikonet med forstørrelsesglasset Ikonet Forstørrelsesglas og derefter trykke eller klikke på knappen Luk på værktøjslinjen Forstørrelsesglas.

Bemærk!

 • Hvis du altid vil have forstørrelsesglasset lige ved hånden, kan du fastgøre det til startskærmen eller proceslinjen. Du kan finde flere oplysninger under Sådan bruges proceslinjen.

 • Nogle brugere vil gerne ændre klarheden af eller størrelsen på ordene og billederne på skærmen. Hvis du vil gøre dette, kan du bruge appen til at zoome ind på en side eller ændre skærmopløsningen. Du kan finde flere oplysninger om af skærmopløsningen under Opnå den bedste visning på skærmen.

Skift visninger for forstørrelsesglas

Hvis du bruger en mus, kan du bruge forstørrelsesglasset på forskellige måder, afhængigt af hvordan du kan lide at arbejde: fuld skærm, linse og forankret. Prøv dem alle for at finde ud af, hvad du foretrækker.

Fuld skærm. I denne visning forstørres hele skærmen. Du kan sandsynligvis ikke se hele skærmen på én gang, når den er forstørret, men efterhånden som du flytter rundt på skærmen, kan du se det hele. Hvis du har en touchskærm, viser forstørrelsesglasset en hvid ramme langs kanten af skærmen. Træk fingeren eller musemarkøren langs kanten for at flytte rundt på skærmen.

Linse. I denne visning er det som at flytte rundt på et forstørrelsesglas, når du bevæger dig rundt på skærmen.

Forankret. Forankret visning fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visning er et forstørrelsesglas forankret til en del af skærmen. Når du flytter rundt på skærmen, vises dele af skærmen forstørret i det forankrede område, selvom størstedelen af skærmen er uændret.

Tilpas forstørrelsesglas

Du kan ændre den måde, som forstørrelsesglasset fungerer på. Du kan f.eks. bruge zoomknapperne (Knappen Zoom ind og  Knappen Zoom ud) til at ændre, hvor meget forstørrelsesglasset forstørrer skærmen. Du kan trykke på WindowsWindows-tasten+ plus og WindowsWindows-tasten+ minus på tastaturet som en anden hurtig måde at zoome ind og ud på. Du kan også åbne knappen Indstillinger for Forstørrelsesglas Knappen Indstillinger for Forstørrelsesglas, hvis du vil skifte forstørrelsesglas.
 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

 2. Skriv Forstørrelsesglas i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Forstørrelsesglas.

 3. Gå til Windows-skrivebordet, og klik på forstørrelsesglasset Ikonet Forstørrelsesglas.
 4. Klik på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger for Forstørrelsesglas.
 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Brug skyderen til at vælge et zoominterval. Den procentdel, du vælger her, vil være det interval, som forstørrelsesglasset forstørrer skærmen med, når du trykker på knappen Zoom ind Knappen Zoom ind.
  • Markér afkrydsningsfeltet Slå invertering af farver til for at invertere farverne på skærmen. Sommetider gør invertering af farver det lettere at læse teksten.

  • Markér et afkrydsningsfelt for at vælge, hvordan forstørrelsesglasset skal fokusere. Forstørrelsesglasset kan følge musen, indsættelsespunktet eller tastaturet.

Bemærk!

 • Når du åbner forstørrelsesglasset, vises værktøjslinjen Forstørrelsesglas kortvarigt. Den forsvinder hurtigt igen, men du kan få vist den igen ved at klikke på ikonet med forstørrelsesglasset Ikonet Forstørrelsesglas på skærmen eller ikonet med forstørrelsesglasset på proceslinjen.

Brug forstørrelsesglasset med berøring

Du kan bruge forstørrelsesglasset med en berøringsskærm til at udføre en lang række opgaver:

 • Zoom ind og ud ved at trykke på hjørnerne.

 • Flyt rundt på skærmen ved at trække langs kanterne.

 • Luk forstørrelsesglasset ved at trykke på krydset (X).

 • Se, hvor du er på skærmen ved at trykke med to fingre på de modsatte kanter.

Har du brug for mere hjælp?