Sådan bruges proceslinjen

Du kan tilpasse proceslinjen, herunder udseendet af proceslinjens knapper, hvordan de holdes sammen, når du har mere end et vindue åbnet, proceslinjens placering på dit skrivebord, og hvilke ikoner og apps der er på den. Du kan finde flere oplysninger om skrivebordet under Skrivebord.

Proceslinjen med knapper
Proceslinjen

Brug proceslinjen i Windows Store-apps

Hvis du bruger en Windows Store-app, kan du stadig bruge proceslinjen til at skifte mellem apps, gå til startskærmen og tjekke meddelelsesområdet, nøjagtigt som du kan i en skrivebordsapp.

Vis alle

Sådan får du vist Windows Store-apps på proceslinjen

Hvis dine Windows Store-apps skal vises automatisk på proceslinjen, hver gang du åbner dem (eller hvis du vil slå denne indstilling fra), skal du følge disse trin.

  1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
    (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

  2. Tryk eller klik på Pc og enheder, og tryk eller klik derefter på Hjørner og kanter.

  3. Tryk eller klik på skyderen Vis Windows Store-apps på proceslinjen for at slå den til eller fra.

Bemærk!

  • Fastgjorte Windows Store-apps vises stadig på proceslinjen, selvom indstillingen Vis Windows Store-apps på proceslinjen er slået fra.

Sådan viser eller skjuler du proceslinjen ved hjælp af en Windows Store-app

  1. Flyt musemarkøren ned under skærmens nederste kant for at få vist proceslinjen. Tryk eller klik derefter på en knap, et ikon eller en meddelelse på proceslinjen.

  2. Når du er færdig, skal du flytte musemarkøren væk fra skærmens nederste kant for at skjule proceslinjen.

Bemærk!

  • Du kan kun få vist eller skjule proceslinjen, hvis du bruger en mus.

Fastgør en app til proceslinjen

Du kan fastgøre en app direkte til proceslinjen, så du hurtigt kan få adgang til den, når du bruger skrivebordet.

  • På startskærmen skal du trykke på og holde appen nede eller højreklikke på den og derefter trykke eller klikke på Fastgør til proceslinje. Du kan også gøre dette i visningen Apps.
    – eller –
    Hvis appen allerede er åben, skal du trykke på og holde appens knap nede på proceslinjen på skrivebordet og skubbe din finger opad, indtil jumplisten (en liste over genveje til senest åbnede filer, mapper og websteder) vises. Højreklik på appknappen på proceslinjen, hvis du bruger en mus. Tryk eller klik derefter på Fastgør programmet til proceslinjen.

    Sådan fastgøres en app til proceslinjen
    Fastgør en app til proceslinjen for hurtig adgang.

Bemærk!

  • Hvis du vil fjerne en fastgjort app fra proceslinjen, skal du åbne appens jumpliste og derefter trykke eller klikke på Frigør programmet fra proceslinjen.

Flytte proceslinjen

Du kan normalt finde proceslinjen nederst på skrivebordet, men du kan også flytte den til en af siderne eller placere den øverst på skrivebordet. Før du kan flytte proceslinjen, skal du låse den op.

Vis alle

Sådan låses proceslinjen op

  1. Tryk og hold eller højreklik på en tom plads på proceslinjen.

  2. Hvis der vises en markering ud for Lås proceslinjen, skal du trykke eller klikke på Lås proceslinjen.

Sådan flyttes proceslinjen

  • Tryk eller klik på en tom plads på proceslinjen, og træk den derefter til en af de fire kanter på skrivebordet. Når proceslinjen er placeret på det ønskede sted, skal du slippe den.

    Bemærk!

    • Hvis du vil låse proceslinjen fast igen, skal du trykke og holde eller højreklikke på et tomt område på proceslinjen og derefter markere afkrydsningsfeltet Lås proceslinjen.

    • Hvis du vil have vist proceslinjen i en Windows Store-app, skal du flytte musemarkøren forbi kanten på skærmen, hvor proceslinjen er placeret.

Omarranger og tilpas knapperne på proceslinjen

Du kan ændre rækkefølgen af knapperne på proceslinjen, vælge, hvordan de grupperes, når mere end ét vindue er åbnet, og ændre størrelsen på knapperne.

Vis alle

Sådan omarrangeres knapper på proceslinjen

  • Når du vil ændre rækkefølgen af appknapper på proceslinjen, skal du trække en knap fra dens aktuelle placering til en anden placering. Du kan omarrangere dem, så ofte du ønsker det.

Bemærk!

  • Alle de åbne filer fra den samme app grupperes altid, selvom du ikke åbnede dem lige efter hinanden. Dette er for, at du kan se alle eksemplerne for den pågældende app på samme tid.

Sådan ændrer du, hvordan knapperne på proceslinjen ser ud

  1. Åbn Egenskaber for proceslinje og navigering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast proceslinje i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Proceslinje og navigering i resultatet.

  2. Vælg en af indstillingerne på listen Knapper på proceslinjen på fanen Proceslinje:

    • Kombiner altid, og skjul navne

      Dette er standardindstillingen. Hver app vises som en enkelt knap uden navn, også hvis flere vinduer er åbne for den app.

    • Kombiner, når proceslinjen er fuld

      Denne indstilling viser hvert vindue som en separat knap med navn. Hvis proceslinjen bliver fyldt, vil apps, der har flere åbne vinduer, blive vist som en enkelt appknap. Tryk eller klik på knappen for at få vist en liste over de vinduer, der er åbne.

    • Kombiner aldrig

      Denne indstilling viser hvert vindue som en separat knap med navn og kombinerer dem aldrig, uanset hvor mange vinduer, der er åbne. Når der åbnes flere apps og vinduer, bliver knapperne mindre, og du kan til sidst rulle i proceslinjen.

  3. Hvis du vil bruge små knapper på proceslinjen, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug små knapper på proceslinjen. Hvis du vil bruge store knapper, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

  4. Tryk eller klik på OK.

Tilpas meddelelsesområdet.

Meddelelsesområdet er placeret længst til højre ende i proceslinjen, og det indeholder appikoner, der viser status og meddelelser om f.eks. indgående mail, opdateringer og netværk. Du kan ændre, hvilke ikoner og meddelelser der vises i området.

Vis alle

Sådan skjules et ikon i meddelelsesområdet

  • I meddelelsesområdet kan du trække det ikon, du vil skjule, op.

Tip!

  • Hvis du vil tilføje et skjult ikon i meddelelsesområdet, skal du trykke eller klikke på pilen Vis skjulte ikoner Pilen Vis skjulte ikoner ud for meddelelsesområdet og derefter trække det ikon, du vil flytte, tilbage til meddelelsesområdet. Du kan trække så mange skjulte ikoner, du ønsker.
  • Du kan også arrangere de ikoner, der vises i meddelelsesområdet på proceslinjen. Du skal blot trække et ikon til en anden plads.

Sådan vises skjulte ikoner

  • Tryk eller klik på pilen Vis skjulte ikoner Pilen Vis skjulte ikoner ved siden af meddelelsesområdet.

Sådan ændres den måde, som ikoner og meddelelser vises på i meddelelsesområdet

  1. Tryk og hold eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, og tryk eller klik derefter på Egenskaber.

  2. Tryk eller klik på Tilpas ud for Meddelelsesområdet.

  3. For hvert ikon skal du markere en af disse indstillinger og derefter trykke eller klikke på OK:

    • Vis ikon og meddelelser. Ikonet er altid i meddelelsesområdet på proceslinjen, og meddelelser vises.

    • Skjul ikon og meddelelser. Ikonet er skjult, og du får ikke vist meddelelser for den pågældende app.

    • Vis kun meddelelser. Ikonet er skjult, men meddelelserne vises.

Kig på skrivebordet

Du kan bruge knappen Vis skrivebord i højre side af proceslinjen for at minimere dine åbne vinduer og komme hurtigt til skrivebordet. Og hvis du bruger en mus, kan du også bruge den til at se et eksempel på skrivebordet uden at lukke eller minimere dine åbne vinduer.

Vis alle

Sådan minimeres alle de åbne vinduer på skrivebordet

  1. Tryk eller klik på knappen Vis skrivebord i højre side af proceslinjen. Alle de åbne vinduer minimeres, og skrivebordet vises.

  2. Hvis du vil have vinduerne tilbage, skal du trykke eller klikke på knappen Vis skrivebord igen.

Sådan slås visning af skrivebordet til

Du kan kun ændre denne indstilling, hvis du bruger en mus.

  • Højreklik på knappen Vis skrivebord i højre side af opgavelinjen, og klik på Vis på skrivebord.

    Højreklik på knappen Vis skrivebord
    Brug knappen Vis skrivebord til at vise skrivebordet eller se elementer på det.

Ændre proceslinjeindstillinger for flere skærme

Hvis du bruger mere end et display (f.eks., hvis du har mere end en skærm), kan du bestemme, om du vil have en proceslinje på alle dine skærme, og hvordan du vil arrangere knapperne på proceslinjen.

Vis alle

Sådan vises en proceslinje på alle dine skærme

  1. Åbn Egenskaber for proceslinje og navigering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast proceslinje i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Proceslinje og navigering i resultatet.

  2. Under Flere skærme skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Vis proceslinje på alle skærme er markeret, og derefter trykke eller klikke på OK.

For at vælge, hvordan knapperne på proceslinjen vises på flere skærme

  1. Åbn Egenskaber for proceslinje og navigering ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast proceslinje i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Proceslinje og navigering i resultatet.

  2. Under Flere skærme skal du vælge en af indstillingerne fra listen Vis proceslinjeknapper på og derefter trykke eller klikke på OK.

    • Alle proceslinjer

      Proceslinjeknapperne for alle dine åbne vinduer kopieres på proceslinjerne på hver skærm.

    • Hovedproceslinjen og proceslinjen, hvor et vindue er åbent

      Der vises en proceslinjeknap på din primære skærm og også i proceslinjen på den skærm, hvor vinduet er åbent.

    • Proceslinjen, hvor vinduet er åbent

      Der vises kun en proceslinjeknap på den skærm, hvor vinduet er åbent. Ingen af knapperne kopieres til andre proceslinjer.

Har du brug for mere hjælp?