Sådan bruger du talegenkendelse

Se en video om, hvordan du bruger talegenkendelse til at komme omkring på din pc. Du kan få vist undertekster på dit sprog ved at trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.
Se en video om, hvordan du bruger diktering sammen med talegenkendelse. Du kan få vist undertekster på dit sprog ved at trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede.

Windows Talegenkendelse gør brug af tastatur og mus valgfrit. Du kan styre din pc med din stemme og diktere tekst i stedet.

Bemærk!

 • Talegenkendelse er kun tilgængeligt på følgende sprog: engelsk (amerikansk og britisk), fransk, tysk, japansk, mandarin (forenklet kinesisk og traditionelt kinesisk) og spansk.

Vis alle

Konfigurere talegenkendelse

Der er nogle få handlinger, du skal udføre, før du kan begynde at bruge talegenkendelse. Først skal du tilslutte en mikrofon. Derefter kan du træne din pc i at genkende din stemme.

Sådan tilslutter du en mikrofon

Før du kan konfigurere talegenkendelse, skal du sørge for at have tilsluttet mikrofonen på din pc, så følgende trin virker.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

  Du kan også åbne Søg fra et tastatur ved at trykke på Windows-tasten Windows-tasten+Q.
 2. Skriv Tilslut en mikrofon i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Tilslut en mikrofon.

 3. Følg vejledningen på skærmen.

Bemærk!

 • Brug en mikrofon på et headset, hvis du kan. Den har som regel mindre baggrundsstøj.

Sådan træner du din pc i at genkende din stemme

Talegenkendelse bruger en særlig stemmeprofil til at genkende din stemme og dine talte kommandoer. Jo mere du bruger talegenkendelse, jo mere detaljeret bliver din stemmeprofil – og det forbedrer pc'ens evne til at forstå dig.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

  Du kan også åbne Søg fra et tastatur ved at trykke på Windows-tasten Windows-tasten+Q.
 2. Skriv Talegenkendelse i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Talegenkendelse.

 3. Tryk eller klik på Lær computeren at forstå dig bedre.

 4. Følg vejledningen i stemmetræning i Talegenkendelse.

Brug af talegenkendelse

Du kan bruge din stemme til mange opgaver, f.eks. til at udfylde onlineformularer eller skrive breve. Når du taler i mikrofonen, omdanner Talegenkendelse din stemme til tekst på skærmbilledet.

Sådan dikterer du tekst ved hjælp af talegenkendelse

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

  Du kan også åbne Søg fra et tastatur ved at trykke på Windows-tasten Windows-tasten+Q.
 2. Skriv talegenkendelse i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Windows Talegenkendelse.

 3. Sig "start listening" (begynd at lytte), eller tryk eller klik på mikrofonknappen for at starte lyttetilstand.

 4. Åbn den app, du vil bruge, eller vælg det tekstfelt, du vil diktere tekst i.

 5. Sig den tekst, du vil diktere.

Sådan retter du fejl

 • Du kan rette fejl på tre forskellige måder:

  • Hvis du vil rette det sidste, du har sagt, skal du sige "correct that" (ret dette).

  • Hvis du vil rette et enkelt ord, skal du sige "correct" (ret) efterfulgt af det ord, du vil rette. Hvis ordet forekommer mere end én gang, fremhæves alle forekomster, og du kan vælge den forekomst, du vil rette.

  • Sig tallet ud for det ønskede element i dialogboksen Skifter panel, og sig derefter "OK".

Sådan tilføjer eller redigerer du ord i taleordbogen

Når du bruger taleordbogen, kan du tilføje dine egne ord, forhindre, at et bestemt ord bliver dikteret, eller rette eller slette et ord i ordbogen.

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, og tryk derefter på Søg
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg).

  Du kan også åbne Søg fra et tastatur ved at trykke på Windows-tasten Windows-tasten+Q.
 2. Skriv talegenkendelse i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Windows Talegenkendelse.

 3. Sig "start listening" (begynd at lytte), eller tryk eller klik på mikrofonknappen for at starte lyttetilstand.

 4. Sig "open Speech Dictionary" (åbn taleordbog), og gør et af følgende:

  • Hvis du vil føje et ord til ordbogen, skal du sige "add a new word" (tilføj et nyt ord) og derefter følge vejledningen.

  • Hvis du vil forhindre, at et bestemt ord bliver dikteret, skal du sige "prevent a word from being dictated" (undlad diktering af et ord) og derefter følge vejledningen.

Styre pc'en ved hjælp af talegenkendelse

Du kan bruge enkle, korte kommandoer til at styre din pc. I følgende tabel vises nogle af de mest anvendte kommandoer i Talegenkendelse. Når ord er med fed betyder det, at du kan udskifte eksempelordet eller -udtrykket med lignende ord og opnå nyttige resultater.

Du kan også bruge tastaturgenveje som verbale kommandoer til at styre din pc. Du kan se alle tilgængelige tastaturgenveje under Tastaturgenveje.

Bemærk!

 • Hver gang du skal finde ud af, hvilke kommandoer du skal bruge, skal du sige "what can I say?" (hvad kan jeg sige?).

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Åbne startskærmen

Skal du sige

Start

Hvis du vil gøre dette

Åbne amuletlinjen

Skal du sige

Press (Tryk på) Windows C

Hvis du vil gøre dette

Åbne amuletten Søg

Skal du sige

Press (Tryk på) Windows Q

Hvis du vil gøre dette

Vise alle apps

Skal du sige

Apps

Hvis du vil gøre dette

Begynde at arbejde med en app

Skal du sige

Right-click (Højreklik); press (tryk på) Windows Z

Hvis du vil gøre dette

Bruge en app

Skal du sige

Sig, hvad du vil gøre. For eksempel change to Celsius (skift til Celsius) i appen Vejr.

Hvis du vil gøre dette

Vælge et element ud fra dets navn

Skal du sige

Click (Klik på) File (Filer), Start (Start), View (Vis)

Hvis du vil gøre dette

Vælge et element eller ikon

Skal du sige

Click (Klik på) Recycle Bin (Papirkurv), click (klik på) Computer, click (klik på) filnavn

Hvis du vil gøre dette

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke på et element

Skal du sige

Double-click (Dobbeltklik på) Recycle Bin (Papirkurv), double-click (dobbeltklik på) Computer, double-click (dobbeltklik på) filnavn

Hvis du vil gøre dette

Skifte til en åben app

Skal du sige

Skift til Paint, skift til WordPad, skift til programnavn, skift til program

Hvis du vil gøre dette

Rulle i en bestemt retning

Skal du sige

Scroll up, Scroll down, Scroll right, Scroll left (Rul op, rul ned, rul til højre, rul til venstre)

Hvis du vil gøre dette

Indsætte et nyt afsnit eller en ny linje i et dokument

Skal du sige

New paragraph, New line (Nyt afsnit, ny linje)

Hvis du vil gøre dette

Markere et ord i et dokument

Skal du sige

Select (Markér) ord

Hvis du vil gøre dette

Markere et ord og begynde at rette det

Skal du sige

Correct (Ret) ord

Hvis du vil gøre dette

Markere og slette bestemte ord

Skal du sige

Delete (Slet) ord

Hvis du vil gøre dette

Vise en liste over anvendelige kommandoer

Skal du sige

Hvad kan jeg sige?

Hvis du vil gøre dette

Opdatere listen over aktuelt tilgængelige talekommandoer

Skal du sige

Refresh speech commands (Opdater talekommandoer)

Hvis du vil gøre dette

Slå lyttetilstand til

Skal du sige

Start listening (Start aflytning)

Hvis du vil gøre dette

Slå lyttetilstand fra

Skal du sige

Stop listening (Stop aflytning)

Hvis du vil gøre dette

Flytte værktøjslinjen for mikrofon til talegenkendelse

Skal du sige

Move speech recognition (Flyt talegenkendelse)

Hvis du vil gøre dette

Minimere mikrofonens værktøjslinje

Skal du sige

Minimize speech recognition (Minimer talegenkendelse)

Hvis du vil gøre dette

Vise Windows Hjælp og Support-indhold om bestemte opgaver

Skal du sige

Hvordan kan jeg gøre noget?

Sig f.eks. "how do I install a printer?" (hvordan installerer jeg en printer?), så vises der en liste over emner i Hjælp.

Bemærk, at denne kommando kun er tilgængelig, hvis du bruger amerikansk engelsk talegenkendelse.

Diktering

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Indsætte en ny linje i dokumentet

Skal du sige

New line (Ny linje)

Hvis du vil gøre dette

Indsætte et nyt afsnit i dokumentet

Skal du sige

New paragraph (Nyt afsnit)

Hvis du vil gøre dette

Indsætte en fane

Skal du sige

Tab (Fane)

Hvis du vil gøre dette

Indsætte det skrevne ord for den næste kommando, f.eks. kan du indsætte ordet "comma" (komma) i stedet for tegnsætningstegnet

Skal du sige

Literal (Skrevet) ord

Hvis du vil gøre dette

Indsætte den numeriske form af et tal

Skal du sige

Numeral (Numerisk) tal

Hvis du vil gøre dette

Placere markøren foran et bestemt ord

Skal du sige

Go to (Gå til) ord

Hvis du vil gøre dette

Placere markøren efter et bestemt ord

Skal du sige

Go after (Gå bag) ord

Hvis du vil gøre dette

Ikke indsætte et mellemrum før det næste ord

Skal du sige

No space (Ingen mellemrum)

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af den sætning, hvor markøren er placeret

Skal du sige

Go to start of sentence (Gå til start af sætning)

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af det afsnit, hvor markøren er placeret

Skal du sige

Go to start of paragraph (Gå til start af afsnit)

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af dokumentet

Skal du sige

Go to start of document (Gå til start af dokument)

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af den sætning, hvor markøren er placeret

Skal du sige

Go to end of sentence (Gå til slutning af sætning)

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af det afsnit, hvor markøren er placeret

Skal du sige

Go to end of paragraph (Gå til slutning af afsnit)

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af dokumentet

Skal du sige

Go to end of document (Gå til slutning af dokument)

Hvis du vil gøre dette

Markere et ord i det aktuelle dokument

Skal du sige

Select (Markér) ord

Hvis du vil gøre dette

Markere en række ord i det aktuelle dokument

Skal du sige

Select (Markér) ordrække, Select (markér) ord through (til) ord

Hvis du vil gøre dette

Markere hele teksten i det aktuelle dokument

Skal du sige

Select all (Markér alt)

Hvis du vil gøre dette

Markere et antal ord foran markøren

Skal du sige

Select previous (Markér foregående) 20 words (ord), Select previous (markér foregående) 10 words (ord)

Hvis du vil gøre dette

Markere et antal ord efter markøren

Skal du sige

Markér næste 20 ord, markér næste 10 ord

Hvis du vil gøre dette

Markere den tekst, du senest har dikteret

Skal du sige

Select that (Markér dette)

Hvis du vil gøre dette

Rydde markeringen på skærmen

Skal du sige

Clear selection (Ryd markering)

Hvis du vil gøre dette

Skrive det første bogstav i ordet med stort

Skal du sige

Caps (Stort begyndelsesbogstav) ord

Hvis du vil gøre dette

Skrive alle bogstaver i ordet med stort

Skal du sige

All caps (Ene store bogstaver) ord

Hvis du vil gøre dette

Skrive alle bogstaver i ordet med små bogstaver

Skal du sige

No caps (Ene små bogstaver) ord

Hvis du vil gøre dette

Gøre det næste antal ord til ene store bogstaver

Skal du sige

Change next (Gør næste) 10 words to uppercase (ord til store bogstaver)

Hvis du vil gøre dette

Gøre det næste antal ord til ene små bogstaver

Skal du sige

Change next (Gør næste) 10 words to lowercase (ord til små bogstaver)

Hvis du vil gøre dette

Slette den foregående sætning

Skal du sige

Delete previous sentence (Slet foregående sætning)

Hvis du vil gøre dette

Slette den næste sætning

Skal du sige

Delete next sentence (Slet næste sætning)

Hvis du vil gøre dette

Slette det foregående afsnit

Skal du sige

Delete previous paragraph (Slet foregående afsnit)

Hvis du vil gøre dette

Slette det næste afsnit

Skal du sige

Delete next paragraph (Slet næste afsnit)

Hvis du vil gøre dette

Slette markeringen eller den senest dikterede tekst

Skal du sige

Delete that (Slet dette)

Taster på tastaturet

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Trykke på en tast på tastaturet

Skal du sige

Press (Tryk på) tastaturtast, press (tryk på) a, press (tryk på) capital b (stort b), press (tryk på) Shift plus a, press (tryk på) Ctrl plus a

Hvis du vil gøre dette

Trykke på bestemte taster uden først at sige "press" (tryk på)

Skal du sige

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; tabulatortasten

Bemærk!

 • Du kan også bruge det fonetiske alfabet ICAO\NATO til at sige de taster, der skal trykkes på. Du kan f.eks. sige "press alpha" (tryk på Alfa) for at trykke på "a" eller "press bravo" (tryk på Bravo) for at trykke på "b".

 • Brug af talegenkendelse sammen med tastaturet virker kun på sprog, der bruger det latinske alfabet.

Tegnsætningstegn og specialtegn

Hvis du vil indsætte dette Skal du sige
Hvis du vil indsætte dette

,

Skal du sige

Comma (Komma)

Hvis du vil indsætte dette

;

Skal du sige

Semicolon (Semikolon)

Hvis du vil indsætte dette

.

Skal du sige

Period, Dot, Decimal point (Punktum, prik, decimalpunktum)

Hvis du vil indsætte dette

:

Skal du sige

Colon (Kolon)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Open double quote, Open quote (Dobbelt anførselstegn begynd, anførselstegn begynd)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Close double quote, Close quote, Close inverted commas (Dobbelt anførselstegn slut, anførselstegn slut, citationstegn slut)

Hvis du vil indsætte dette

'

Skal du sige

Apostrophe (Apostrof)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Open single quote (Enkelt anførselstegn begynd)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Close single quote (Enkelt anførselstegn slut)

Hvis du vil indsætte dette

>

Skal du sige

Greater than sign (Større end-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

<

Skal du sige

Less than sign (Mindre end-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

/

Skal du sige

Forward slash (Skråstreg)

Hvis du vil indsætte dette

\

Skal du sige

Backslash (Omvendt skråstreg)

Hvis du vil indsætte dette

~

Skal du sige

Tilde

Hvis du vil indsætte dette

@

Skal du sige

At sign (Snabel-a-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

!

Skal du sige

Exclamation mark, Exclamation point (Udråbstegn)

Hvis du vil indsætte dette

?

Skal du sige

Question mark (Spørgsmålstegn

Hvis du vil indsætte dette

#

Skal du sige

Number sign, Pound sign (Nummertegn, pundtegn)

Hvis du vil indsætte dette

$

Skal du sige

Dollar sign (Dollartegn)

Hvis du vil indsætte dette

%

Skal du sige

Percent sign (Procenttegn)

Hvis du vil indsætte dette

^

Skal du sige

Caret (Indsætningstegn)

Hvis du vil indsætte dette

(

Skal du sige

Open parenthesis, Open paren (Parentes begynd, venstreparentes)

Hvis du vil indsætte dette

)

Skal du sige

Close parenthesis, Close paren (Parentes slut, højreparentes)

Hvis du vil indsætte dette

_

Skal du sige

Underscore (Understregning)

Hvis du vil indsætte dette

-

Skal du sige

Hyphen, Minus sign, Dash (Bindestreg, minustegn)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

En dash (tankestreg)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Em dash (lang tankestreg)

Hvis du vil indsætte dette

=

Skal du sige

Equal sign (Lighedstegn)

Hvis du vil indsætte dette

+

Skal du sige

Plus sign (Plustegn)

Hvis du vil indsætte dette

{

Skal du sige

Open brace, Open curly bracket (Klammeparentes begynd, venstre klammeparentes)

Hvis du vil indsætte dette

}

Skal du sige

Close brace, Close curly bracket (Klammeparentes slut, højre klammeparentes)

Hvis du vil indsætte dette

[

Skal du sige

Open bracket, Open square bracket (Kantet parentes begynd, venstre kantet parentes)

Hvis du vil indsætte dette

]

Skal du sige

Close bracket, Close square bracket (Kantet parentes slut, højre kantet parentes)

Hvis du vil indsætte dette

|

Skal du sige

Vertical bar (Lodret streg)

Hvis du vil indsætte dette

:-)

Skal du sige

Smiley face (Smilende ansigt)

Hvis du vil indsætte dette

:-(

Skal du sige

Frowny face (Panderynken)

Hvis du vil indsætte dette

;-)

Skal du sige

Winky face (Blinkende ansigt)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Trademark sign (Varemærketegn)

Hvis du vil indsætte dette

¾

Skal du sige

Three quarter sign (Trekvarttegn)

Hvis du vil indsætte dette

¼

Skal du sige

One quarter sign (Kvarttegn)

Hvis du vil indsætte dette

½

Skal du sige

One half sign (En halv-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

£

Skal du sige

Pound sterling sign (Pund sterling-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

&

Skal du sige

Ampersand; And sign (Og-tegn, ampersand)

Hvis du vil indsætte dette

*

Skal du sige

Asterisk (Stjerne)

Hvis du vil indsætte dette

//

Skal du sige

Double slash (Dobbelt skråstreg)

Hvis du vil indsætte dette

`

Skal du sige

Back quote (Omvendt anførselstegn)

Hvis du vil indsætte dette

<

Skal du sige

Open angle bracket (Vinkelparentes begynd, venstre vinkelparentes)

Hvis du vil indsætte dette

>

Skal du sige

Close angle bracket (Vinkelparentes slut, højre vinkelparentes)

Hvis du vil indsætte dette

±

Skal du sige

Plus or minus sign (Plus- eller minustegn)

Hvis du vil indsætte dette

«

Skal du sige

Open angle quote (Dobbelt vinkelparentes begynd, dobbelt venstre vinkelparentes)

Hvis du vil indsætte dette

»

Skal du sige

Close angle quote (Dobbelt vinkelparentes slut, dobbelt højre vinkelparentes)

Hvis du vil indsætte dette

×

Skal du sige

Multiplication sign (Multiplikationstegn)

Hvis du vil indsætte dette

÷

Skal du sige

Division sign (Divisionstegn)

Hvis du vil indsætte dette

¢

Skal du sige

Cent sign (Centtegn)

Hvis du vil indsætte dette

¥

Skal du sige

Yen sign (Yen-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

§

Skal du sige

Section sign (Paragraftegn)

Hvis du vil indsætte dette

©

Skal du sige

Copyright sign (Copyright-tegn)

Hvis du vil indsætte dette

®

Skal du sige

Registered sign, Registered trademark sign (Registreret tegn, registreret varemærketegn)

Hvis du vil indsætte dette

°

Skal du sige

Degree sign (Gradertegn)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Paragraph sign (Afsnitstegn)

Hvis du vil indsætte dette

Skal du sige

Ellipsis, Dot dot dot (Ellipse, prik prik prik)

Hvis du vil indsætte dette

ƒ

Skal du sige

Function sign (Funktionstegn)

Windows-kommandoer

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Vælge et element ved at sige dets navn

Skal du sige

File (Filer); Edit (Rediger); View (Vis); Save (Gem)

Hvis du vil gøre dette

Vælge et element

Skal du sige

Click (Klik på) File (Filer), click (klik på) Bold (Fed), click (klik på) Save (Gem), click (klik på) Close (Luk)

Hvis du vil gøre dette

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke på et element

Skal du sige

Double-click (Dobbeltklik på) Computer, double-click (dobbeltklik på) Recycle Bin (Papirkurv), double-click (dobbeltklik på) mappenavn

Hvis du vil gøre dette

Trykke og holde eller højreklikke på et element

Skal du sige

Right-click (Højreklik på) Computer, right-click (højreklik på) Recycle Bin (Papirkurv), right-click (højreklik på) mappenavn

Hvis du vil gøre dette

Minimere alle vinduer for at se skrivebordet

Skal du sige

Show desktop (Vis skrivebord)

Hvis du vil gøre dette

Vælge noget, som du ikke ved, hvad hedder

Skal du sige

Show numbers (der vises numre på skærmen for hvert element i det aktive vindue. Sig nummeret på et element for at klikke på det).

Hvis du vil gøre dette

Vælge et nummereret element

Skal du sige

19 OK, 5 OK

Hvis du vil gøre dette

Dobbelttrykke eller dobbeltklikke på et nummereret element

Skal du sige

Double-click (Dobbeltklik på) 19, double-click (dobbeltklik på) 5

Hvis du vil gøre dette

Trykke og holde eller højreklikke på et nummereret element

Skal du sige

Right-click (Højreklik på) 19, right-click (højreklik på) 5

Arbejde med vinduer og apps

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Åbne en app

Skal du sige

Open (Åbn) Paint, Open (Åbn) WordPad, Open (Åbn) appnavn

Hvis du vil gøre dette

Skifte til en åben app

Skal du sige

Switch to (Skift til) Paint, Switch to (skift til) WordPad, Switch to (skift til) appnavn, Switch application (skift program)

Hvis du vil gøre dette

Lukke en app

Skal du sige

Close that (Luk dette), Close (Luk) Paint, Close (Luk) Documents (Dokumenter)

Hvis du vil gøre dette

Minimere noget

Skal du sige

Minimize that (Minimer dette), Minimize (Minimer) Paint, Minimize (Minimer) Documents (Dokumenter)

Hvis du vil gøre dette

Maksimere noget

Skal du sige

Maximize that (Maksimer dette), Maximize (Maksimer) Paint, Maximize (Maksimer) Documents (Dokumenter)

Hvis du vil gøre dette

Gendanne noget

Skal du sige

Restore that (Gendan dette), Restore (Gendan) Paint, restore (gendan) Documents (Dokumenter)

Hvis du vil gøre dette

Klippe

Skal du sige

Cut that; Cut (Klip dette, klip)

Hvis du vil gøre dette

Kopiere

Skal du sige

Copy that; Copy (Kopiér dette, kopiér)

Hvis du vil gøre dette

Sætte ind

Skal du sige

Paste (Sæt ind)

Hvis du vil gøre dette

Slette

Skal du sige

Delete that; Delete (Slet dette, slet)

Hvis du vil gøre dette

Fortryde en handling

Skal du sige

Undo that; Scratch that; Undo (Fortryd dette, kassér dette, fortryd)

Hvis du vil gøre dette

Rulle i en bestemt retning

Skal du sige

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Rul op, rul ned, rul til venstre, rul til højre)

Hvis du vil gøre dette

Rulle et bestemt antal sider

Skal du sige

Scroll down (Rul ned) 2 pages (sider), Scroll up (rul op) 10 pages (sider)

Hvis du vil gøre dette

Rulle et bestemt antal enheder

Skal du sige

Scroll up (Rul op) 5, Scroll down (Rul ned) 7

Hvis du vil gøre dette

Gå til et felt i en formular eller en app

Skal du sige

Gå til feltnavn, gå til Emne, gå til Adresse, gå til cc

Trykke eller klikke et sted på skærmen

Hvis du vil gøre dette Skal du sige
Hvis du vil gøre dette

Vise musegitteret

Skal du sige

Mousegrid (musegitter)

Hvis du vil gøre dette

Flytte musemarkøren til midten af et kvadrat i musegitteret

Skal du sige

Nummer på kvadratet; 1, 7, 9

Hvis du vil gøre dette

Trykke eller klikke på et kvadrat i musegitteret

Skal du sige

Click (Klik på) nummer på kvadratet

Hvis du vil gøre dette

Markere et element for at trække det med musegitteret

Skal du sige

Nummer på kvadratet, hvor elementet vises, 3, 7, 9 (efterfulgt af) mark (markér)

Hvis du vil gøre dette

Vælge et område i musegitteret, hvortil du vil trække elementet

Skal du sige

Nummer på det kvadrat, hvor elementet skal trækkes til, 4, 5, 6 (efterfulgt af) click (klik)

Har du brug for mere hjælp?