Startindstillinger for Windows (herunder fejlsikret tilstand)

Med Startindstillinger for Windows (tidligere kaldet "Avancerede startindstillinger") kan du starte Windows i forskellige avancerede fejlfindingstilstande, så du kan finde og løse problemer på pc'en.

Sådan får du adgang til startindstillinger for Windows i PC-indstillinger

 1. Stryg ind fra højre side af skærmen, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op, klikke på Indstil og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).

 2. Tryk eller klik på Opdatering og genoprettelse under Pc-indstillinger, og tryk eller klik derefter på Genoprettelse.

 3. Tryk eller klik på Genstart nu under Avanceret start.

 4. Når din pc genstarter, skal du trykke eller klikke på Fejlfinding på skærmbilledet Vælg en indstilling.

  Hvis du ikke kan se Startindstillinger, skal du trykke eller klikke på Avancerede indstillinger.

 5. Tryk eller klik på Startindstillinger.

 6. Tryk eller klik på Genstart.

 7. Vælg den ønskede startindstilling på skærmen Startindstillinger.

 8. Log på din pc med en brugerkonto, der har administratorrettigheder.

Sådan får du adgang til startindstillinger for Windows i Windows Genoprettelsesmiljø

Hvis du ikke kan starte din pc, skal du udføre disse instruktioner for at få adgang til Windows Genoprettelsesmiljø. Du skal tilslutte et tastatur for at fuldføre trinnene.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af om du har installationsmedier (som f.eks en dvd eller et USB-flashdrev):

  • Hvis du har et installationsmedie til Windows 8.1, , skal du starte (eller boote) computeren fra installationsmediet. Indsæt dvd'en eller USB-flashdrevet og genstart computeren. Hvis du ser meddelelsen "Tryk på en tast for at starte fra dvd" (Press any key to boot from DVD), skal du gøre det. Hvis du ikke kan se meddelelsen, skal du muligvis ændre startrækkefølgen i computerens BIOS-indstillinger, så den først starter fra dvd'en eller USB. Når du ser siden Installer Windows skal du trykke eller klikke på Reparer computeren for at starte Windows Genoprettelsesmiljø.

  • Hvis du ikke har nogen installationsmedier, skal du bruge tænd/sluk-knappen til at genstarte computeren tre gange. Dette vil starte Windows Genoprettelsesmiljø.

 2. I Windows Recovery Environment skal du på skærmen Vælg en indstilling trykke eller klikke på Fejlfinding.

 3. Tryk eller klik på Startindstillinger.

  Hvis du ikke kan se Startindstillinger, skal du trykke eller klikke på Avancerede indstillinger, og derefter trykke eller klikke på Startindstillinger.

 4. Tryk eller klik på Genstart og vent, mens computeren genstarter.

 5. På skærmen Startindstillinger skal du vælge en indstilling.

 6. Log på din computer med en brugerkonto, der har administratorrettigheder.

Visse indstillinger som f.eks. fejlsikret tilstand starter Windows i en begrænset tilstand, hvor kun vigtige programmer bliver startet. Andre indstillinger starter Windows med avancerede funktioner (der normalt bruges af systemadministratorer og it-eksperter). Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Microsofts TechNet-websted for it-eksperter.

Bemærk!

 • Hvis du bruger BitLocker, skal du slå det fra, før du kan få adgang til Startindstillinger for Windows. Hvis du bruger Windows RT 8.1, bliver du muligvis bedt om at angive din genoprettelsesnøgle til Enhedskryptering for at få adgang til Startindstillinger.

Vis alle

Aktivér fejlfinding

Starter Windows i en avanceret fejlfindingstilstand, der er beregnet for it-eksperter og systemadministratorer.

Aktivér startlogføring

Opretter en fil, ntbtlog.txt, der viser alle drivere, som installeres under start. Det kan være nyttigt i forbindelse med avanceret fejlfinding.

Aktivér video med lav opløsning (640×480)

Starter Windows ved hjælp af den aktuelle skærmdriver og ved hjælp af indstillinger for lav opløsning og opdateringshastighed. Du kan bruge denne tilstand til at nulstille skærmindstillinger.

Aktivér fejlsikret tilstand

Hvis du har et problem med din pc, kan du køre fejlfinding ved at starte pc'en i fejlsikret tilstand. Fejlsikret tilstand starter Windows med et minimalt antal drivere og tjenester. Hvis problemet ikke opstår igen, når du starter pc'en i fejlsikret tilstand, kan du udelukke standardindstillingerne og de basale enhedsdrivere og tjenester som mulige årsager. Der er tre forskellige indstillinger for fejlsikret tilstand:

 • Aktivér fejlsikret tilstand: Starter Windows med et minimalt antal drivere og tjenester.

 • Aktivér fejlsikret tilstand med netværk: Starter Windows i fejlsikret tilstand og inkluderer de netværksdrivere og tjenester, der kræves for at få adgang til internettet eller andre computere på netværket.

 • Aktivér fejlsikret tilstand med kommandoprompt: Starter Windows i fejlsikret tilstand med vinduet Kommandoprompt i stedet for den sædvanlige Windows-brugergrænseflade. Denne indstilling er beregnet til it-eksperter og systemadministratorer.

Hvis problemet ikke opstår, når du genstarter din pc i fejlsikret tilstand, kan du være sikker på, at det ikke er de grundlæggende indstillinger, filer og drivere i Windows, der forårsager problemet. Brug da udelukkelsesmetoden for at finde årsagen til problemet. Prøv at starte alle de apps på dit skrivebord, som du plejer at bruge, en efter en (herunder apps i mappen Start) for at se, om problemet skyldes en bestemt app. Hvis en af appsene er skyld i problemet, skal du fjerne den eller kontakte softwareudgiveren. Hvis problemet opstår, når pc'en er i fejlsikret tilstand, eller du stadig ikke kan finde årsagen til problemet, kan du prøve at optimere eller nulstille din pc. Du kan finde flere oplysninger under Sådan optimeres, nulstilles eller gendannes din pc.

Deaktiver tvungen driversignatur

Tillader, at drivere, der indeholder uegnede signaturer, bliver installeret.

Deaktiver antimalwarebeskyttelse, som starter tidligt

Forhindrer antimalwaredriveren til tidlig start i at starte og muliggør dermed installation af drivere, der kan indeholde malware.

Deaktiver automatisk genstart efter fejl

Forhindrer Windows i automatisk at genstarte, hvis en fejl er årsag til, at Windows mislykkes. Vælg kun denne indstilling, hvis Windows er fanget i en løkke, hvor Windows mislykkes, forsøger at genstarte og derefter mislykkes igen.

Gendannelsestilstand for katalogtjenester

Starter Windows-domænecontroller, der kører Active Directory, så katalogtjenesten kan gendannes. Denne indstilling er beregnet til it-eksperter og systemadministratorer.

Har du brug for mere hjælp?