Ordensregler

Disse ordensregler gælder for alle MSN- og Windows Live-tjenester samt for andre tjenester, der giver brugere mulighed for at sende eller dele indhold med andre, når disse tjenester viser eller indeholder hyperlinks til disse ordensregler ('tjenesterne'). Læs følgende ordensregler og eventuelle supplerende oplysninger nedenfor for at få flere oplysninger om de bestemte tjenester, De bruger.

Forudsætninger for medlemmer

Tjenesterne er beregnet til personer fra 13 år og ældre.

Som bruger af tjenesten skal De overholde disse ordensregler, og De er ansvarlig for alle aktiviteter og alt indhold, som De sender/overfører.

Ud over at overholde disse ordensregler er De ansvarlig for overholdelse af al gældende lokal og national lovgivning.

Ikke-tilladt anvendelse

De må ikke uploade, sende, overføre, distribuere eller lette distributionen af indhold, herunder tekst, billeder, lyd, video, data eller software, eller på anden måde anvende tjenesten på en måde, der:

 • afbilder nøgenhed på nogen måde, herunder hel eller delvis nøgenhed af mennesker eller af ikke-menneskelig karakter som f.eks. tegneserier, fantasy art eller manga

 • tilskynder til, forfægter eller i sig selv udtrykker pornografi, sjofelhed, vulgaritet, blasfemi, had, intolerance, racisme eller ubegrundet vold

 • giver et misvisende billede af kilden til noget, som De udgiver eller overfører, herunder ved at udgive sig for at være en anden person eller enhed

 • indeholder eller opretter links til eksterne websteder, som ikke overholder disse ordensregler

 • indeholder indhold, som er beskyttet af love vedrørende immaterialret, rettigheder vedrørende hemmeligholdelse eller offentliggørelse og anden gældende lovgivning, medmindre De ejer eller har indflydelse på rettighederne hertil eller har modtaget alle nødvendige tilladelser

 • er beregnet til at skade eller udnytte mindreårige på nogen som helst måde

 • er designet til at anmode om eller indsamle oplysninger, som kan identificere mindreårige (personer under 18 år), herunder, men ikke begrænset til: navn, e-mail-adresse, adresse, telefonnummer eller navnet på deres skole

 • krænker andre personers personlige oplysninger ved at forsøge at opsamle, indsamle, gemme eller udgive private oplysninger eller oplysninger, som kan identificere en person, f.eks. adgangskoder, kontooplysninger, kreditkortnumre, adresser eller andre kontaktoplysninger uden deres forudviden eller samtykke

 • er ulovlig eller overtræder lokale eller nationale love, som gælder i Deres område, herunder, men ikke begrænset til, børnepornografi, kønslig omgang med dyr, incest, forbudte stoffer, piratkopiering og chikane

 • har til formål at true, forfølge, smæde, bedrage, nedværdige, narre eller skræmme en person eller en gruppe af personer af nogen som helst grund, herunder alder, køn, handicap, racetilhørsforhold, seksuel orientering, race eller religion eller til at fremskynde til eller opfordre andre til dette

 • har til formål at skade eller afbryde en anden persons computer, eller som gør det muligt for andre ulovligt at få adgang til software eller omgå sikkerheden på websteder eller servere, herunder, men ikke begrænset til, afsendelse af uønskede e-mails (spamming)

 • forsøger at udgive sig for at være en Microsoft-ansat, -agent, -leder, -vært, -administrator, -ordstyrer, anden bruger eller anden person på nogen måde

 • fremmer eller på anden måde gør det lettere at foretage køb og salg af ammunition og våben

 • indeholder eller kan betragtes som værende uønsket post, kædebreve, pyramidespil, 'affiliate marketing' eller uønsket reklamemateriale

 • fejlkarakteriserer indhold, De udgiver eller overfører, eller som indeholder det samme indhold, De har udgivet tidligere, eller lignende indhold

 • forsøger at håndtere tjenesterne, herunder rangerings- eller omdømmesystemer i tjenesterne, ved at overtræde ordensreglerne ved at spille under dække med andre ved afstemning og brug af flere profiler

 • tilbyder at foretage internationale pengeoverførsler af beløb, der overstiger en vares udbudspris, med det formål at anmode om refusion af en del af betalingen

 • indeholder reklame for indtjeningsplaner, rabatkort, kreditrådgivning, onlineundersøgelser eller onlinekonkurrencer.

De må ikke bruge nogen form for automatisk enhed eller computerprogram, der giver mulighed for afsendelse af udgivelser uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Microsoft Corporation.

Ophævelse og annullering

Microsoft forbeholder sig retten til at gennemse og fjerne brugeroprettede tjenester og indhold uden varsel, hvis det skønnes nødvendigt, samt slette indhold og konti. Microsoft forbeholder sig retten til at forbyde deltagere eller afslutte adgangen til tjenester.

Rettigheder og ansvar

Vi opfordrer Dem til at undlade at dele oplysninger, som andre kan bruge til at skade Dem. Vi opfordrer forældre til at være opmærksomme på og hjælpe med at kontrollere det indhold og de aktiviteter, som deres børn udgiver, for at give dem sikkerhed online.

Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet i brugeroprettede udgivelser, lister eller meddelelser. Det er Deres egen beslutning, om De vil se indhold eller involvere Dem med andre. Vi råder Dem til at udvise sund fornuft.

De er selv ansvarlig for at beskytte Deres computer mod indgreb, spyware eller vira, der findes i elementer, der er overført fra tjenesten. Vi anbefaler, at De installerer et antivirusprogram på computeren og opdaterer det regelmæssigt.

De kan bruge linket Rapporter misbrug til at rapportere overtrædelser af ordensreglerne.

Microsoft forbeholder sig retten til at foretage tilføjelser eller ændringer i ordensreglerne på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel. Vi opfordrer Dem til at gennemlæse disse retningslinjer regelmæssigt for at sikre, at De overholder dem.

Visse oplysninger, som De giver eller overfører til tjenesten, kan blive arkiveret uden for det land, hvor De bor.

Al aktivitet på tjenesten er desuden underlagt Microsoft Services Agreement.

MSN Video (Soapbox) Supplement til ordensregler

Senest opdateret: april 2009

Bemærk, at dette er et supplement til ovenstående ordensregler. For at kunne forstå ordensreglerne for en bestemt tjeneste, skal De både læse ordensreglerne og eventuelle supplementer.

Kun brugere, der bor i Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet Tyskland, og USA, må overføre videoer til Soapbox på MSN Video.

Bing Maps Supplement til ordensregler

Senest opdateret: januar 2009

Bemærk, at dette er et supplement til ovenstående ordensregler. For at kunne forstå ordensreglerne for en bestemt tjeneste, skal De både læse ordensreglerne og eventuelle supplementer.

Udviklere

Hvis De er udvikler, og De gerne vil bruge Bing Maps-platformen til at oprette Deres egne mashups, skal De læse vilkårene for Bing Maps API SDK på http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. De kan også opnå yderligere brugsrettigheder ved at indgå en Bing Maps/Microsoft MapPoint-licensaftale. Kontakt maplic@microsoft.com for at få flere oplysninger.

Begrænsninger

Kort, billedmaterialer og andre data i Bing Maps ejes af Microsoft og vore leverandører. De må ikke bruge Bing Maps til masseudskrivning eller overførsel af billedmaterialer eller data. Medmindre De har en kontrakt, der udtrykkeligt giver tilladelse, må De ikke:

 • Skaffe Dem adgang til de underliggende kortdata eller fotografisk billedmateriale på anden vis end via de dokumenterede metoder, som Microsoft giver Dem

 • Omgå tekniske begrænsninger i Bing Maps-API'en

 • Kopiere, lagre, arkivere eller oprette en database med resultater fra Bing Maps

 • Sælge, bortlease eller viderelicensere resultater eller adgang til Bing Maps-API'en eller Bing Maps

 • Kopiere, gemme, hente, distribuere, overføre eller manipulere det fotografiske billedmateriale.

 • Bruge fugleperspektiv af USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australien eller Japan til statslige formål uden vores særskilte skriftlige godkendelse. Hvis De har spørgsmål om denne begrænsning, kan De kontakte maplic@microsoft.com.

3D Map Tour

Vi opfordrer Dem til at oprette en en 3D Map Tour-video ved hjælp af indhold fra Bing Maps 3D. Når blot De overholder alle begrænsningerne i dette supplement og i ordensreglerne ovenfor, giver Microsoft Dem en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge og vise indhold fra Bing Maps 3D for at oprette 3D Map Tour-videoer og dele de videoer, De opretter, udelukkende til ikke-forretningsmæssig og personlig brug. Vi giver Dem vidtgående rettigheder til at oprette 3D Map Tour-videoer, men vi kan tilbagekalde denne begrænsede brugslicens til enhver tid.

Rapportere overtrædelser af disse ordensregler

Dette er Deres community. Hjælp os med at gøre det effektivt, levende og til gavn for alle medlemmer.

 • Hvis De ser indhold, der overtræder ordensreglerne, bedes De rapportere det.

Tak, fordi De bruger tjenesterne og overholder disse ordensregler!

 • Opdateret: april 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Varemærker Beskyttelse af personlige oplysninger Juridiske oplysninger Rapporter misbrug Sikkerhed Hjælp Konto Feedback