Hvordan importerer jeg billeder og videoer i Movie Maker?

Du kan importere fotos og videoer fra mange forskellige slags kameraer og enheder til din computer ved hjælp af Movie Maker. Når du importerer fotos og videoer, kopieres de fra kameraet eller enheden til din computer. Derefter kan du bruge dem i dine film i Movie Maker, og de vises også i Photo Gallery.

Her er nogle enheder, du måske kan importere fotos og videoer fra:

 • Et digitalkamera

 • Et flash-hukommelseskort såsom et SD (Secure Digital) eller CompactFlash-hukommelseskort, der er i en kortlæser

 • En data-cd eller -dvd

 • Et videokamera, der optager på en intern harddisk eller på et flash-hukommelseskort

 • Et videobånd i et DV-kamera (digital video) eller et HDV-kamera (High‑Definition Video)

 • En mobiltelefon, der er sluttet til computeren

Hvis Movie Maker kører på Windows 7, og du har tilsluttet og installeret et webcam på computeren, kan du optage video fra et webcam. Webcams sluttes ofte til computeren via en USB-forbindelse. Dog er der på visse af de nye bærbare computere indbygget et webcam oven på skærmen.

Vis alle

Sådan importeres fotos eller videoer fra et digitalkamera, en harddisk eller et videokamera med flash-hukommelse, hukommelseskortlæser eller en data-cd eller -dvd

 1. Åbn Movie Maker ved at klikke på knappen StartKnappen Start. Skriv Movie Maker i søgefeltet, og klik derefter på Movie Maker på listen over resultater.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder afhængigt af den type enhed, du importerer fra:

  • Tilslut dit digitalkamera til computeren ved hjælp af dets USB-kabel, og tænd derefter kameraet.

  • Tilslut et videokamera, der optager på en intern harddisk eller et flash-hukommelseskort til computeren, via en USB-forbindelse.

  • Indsæt flash-hukommelseskortet i en kortlæser (hvis du har sådan en).

  • Indsæt data-cd'en eller -dvd'en i computerens diskdrev.

 3. Klik på knappen Movie Maker, og klik derefter på Importér fra enhed.

 4. Hvis meddelelsen Billeder og videoer bliver importeret i Photo Gallery vises, skal du klikke på OK.

 5. Klik på den enhed, hvorfra du vil importere fotos og videoer, i vinduet Importér fotos og videoer, og klik derefter på Importér.

 6. (Valgfrit) Klik på Flere indstillinger, foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK. Indstillingerne kan omfatte, hvor filerne skal gemmes, og hvilket format der skal bruges til mappe- og filnavne.

  Hvis dit kamera kan registrere, om du tager fotos lodret eller vandret, kan computeren automatisk rotere JPEG-fotos, så de vender rigtigt, når de importeres. Du kan slå den automatisk rotering fra ved at fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Roter fotos under import.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Nye fotos og videoer blev fundet:

  • Hvis du vil gennemse, organisere og angive, hvilke fotos og videoer der skal importeres, skal du klikke på Gennemse, organiser og grupper elementer, der skal importeres, klik på Næste, og gå derefter til næste trin.

  • Hvis du importere alle dine fotos og videoer på én gang, skal du klikke på Importér alle nye elementer nu, skrive et navn for alle fotos og derefter klikke på Næste.

   Alle dine fotos og videoer importeres. Gå til trin 9 for at fortsætte.

 8. Benyt en af fremgangmåderne på siden Markér de grupper, du vil importere, og klik derefter på Importér:

  • Dine fotos og videoer er grupperet efter optagelsesdatoen. Hvis du vil ændre tidsintervallet for foto- og videogrupper, skal du flytte skyderen Juster grupper.

  • Hvis du vil importere en gruppe fotos og videoer, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for gruppen. Fjern markeringen af afkrydsningsfelter for de grupper af fotos og videoer, du ikke vil importere.

  • Hvis du vil vise alle fotos og videoer i en gruppe, skal du klikke på Vis alle elementer ud for gruppen.

  • Klik på Skriv et navn for hver gruppe af fotos eller videoer, du vil importere, og skriv derefter et navn på gruppen.

  • Hvis du vil tildele mærker til en gruppe, skal du klikke på Tilføj mærker og derefter skrive et nyt mærkenavn for denne gruppe af fotos og videoer eller klikke på et eksisterende mærke. Hvis du vil angive mere end ét mærke, skal du skrive et semikolon mellem hvert mærke for at adskille dem.

 9. Markér afkrydsningsfeltet i øverste venstre hjørne for hvert foto eller hver video, du vil bruge i din film, i Photo Gallery.

 10. Klik på Film i gruppen Del under fanen Opret.

  De valgte fotos og videoer føjes til storyboardet i Movie Maker.

Bemærk

 • Før du fjerner dine fotos eller videoer fra hukommelseskortet eller kameraet, kan det være en god ide at kopiere dem over på dvd'er eller cd'er, til en ekstern harddisk eller til en webbaseret lagertjeneste, så du har en sikkerhedskopi.

 • Video- og musikfiler, der anvender DRM (digital rights management), kan ikke bruges i Movie Maker.

Sådan importeres video fra et videobånd i et DV-kamera

 1. Åbn Movie Maker ved at klikke på knappen StartKnappen Start. Skriv Movie Maker i søgefeltet, og klik derefter på Movie Maker på listen over resultater.
 2. Tilslut dit DV-kamera (digital video) til computeren ved hjælp af et IEEE 1394-kabel, og skift derefter DV-kameraets tilstand til Playback/VCR.

 3. Klik på knappen Movie Maker, og klik derefter på Importér fra enhed.

 4. Hvis meddelelsen Billeder og videoer bliver importeret i Photo Gallery vises, skal du klikke på OK.

 5. Vælg DV-kameraet i vinduet Importér fotos og videoer, og klik derefter på Importér.

 6. (Valgfrit) Klik på Flere indstillinger på siden Importér video, benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

  • Vælg de indstillinger, du vil bruge, f.eks. hvor filerne skal gemmes, og hvilket format der skal bruges til mappe- og filnavne.

  • Hvis dit videobånd indeholder flere scener, kan hver enkelt scene importeres som en separat fil. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Importér videoer som flere filer (ikke tilgængelig for HD-video). Hvis der går mindre end 30 sekunder mellem afslutningen af den ene scene og begyndelsen på den næste, importeres de som én enkelt fil.

 7. Skriv et navn på den video, du vil importere, på siden Importér video, benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på Næste:

  • Klik på Importér hele videoen for at importere hele videoen fra videobåndet til computeren. Gå til trin 10, når videoen er importeret.

   Videobåndet importeres til computeren og spoles automatisk tilbage.

  • Klik på Vælg dele af videoen til import, og fortsæt derefter til trin 8.

  • Klik på Brænd hele videoen på dvd, og angiv en dvd-menutitel.

   Videoen importeres til computeren og brændes over på en dvd. Når den er brændt over på dvd, skal du klikke på Luk på siden Dvd'en er klar.

   Hvis du vil bruge denne indstilling og brænde videoen direkte over på en dvd, skal Windows DVD Maker være installeret på computeren. Det er også nødvendigt at have en dvd-brænder installeret, hvori der er indsat en dvd, der kan optages på.

   I Windows Vista er Windows DVD Maker inkluderet i Windows Vista Home Premium- og Windows Vista Ultimate-udgaverne.

   I Windows 7 er Windows DVD Maker inkluderet i Windows 7 Home Premium-, Windows 7 Professional-, Windows 7 Enterprise- og Windows 7 Ultimate-udgaven.

 8. I vinduet Importér video kan du bruge dit kamera til at finde den del af videoen, du vil importere først. Klik derefter på Importér.

  Hvis du ønsker at stoppe importen af video efter et bestemt stykke tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop import efter (min.) og derefter vælge en tidsperiode.

 9. Klik på Stop for at stoppe importen af video, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug kameraet til at gå til en anden del af den video, du vil importere, hvorefter du også kan importere den del af videoen. Klik på Udfør, når du er færdig med at importere alle de ønskede videoer fra videobåndet.

  • Hvis du har importeret alle de videoer, du ønsker, skal du klikke på Udfør. Videoen importeres og gemmes som en DV‑AVI-fil.

 10. Markér afkrydsningsfeltet i øverste venstre hjørne for den video, du vil bruge i din film, i Photo Gallery.

 11. Klik på Film i gruppen Del under fanen Opret.

  De valgte fotos og videoer føjes til storyboardet i Movie Maker.

Bemærk!

 • Hvis du importerer video fra HDV-kamera (High‑Definition Video), kan du kun importere hele videobåndet.

Har du brug for mere hjælp?