Rediger film i Movie Maker

Få din film til at se ud, som du vil have det, med redigeringsværktøjerne i Movie Maker.

Trim din video

Du kan trimme starten og slutningen af en video, så filmen kun viser den ønskede del af videoen. Hvis du f.eks. har en video med et par sorte billeder i starten, kan du trimme starten af videoen, så de sorte billeder ikke vises i den færdige og gemte film.

Når du trimmer en videofil i Movie Maker, ændres den oprindelige videofil ikke. Alt videomateriale forbliver i den oprindelige videofil.

Vis alle

Sådan trimmer du en video i Movie Maker

 1. Klik på Tilføj videoer og billeder i gruppen Tilføj under fanen Startside.

 2. Brug dialogboksen Tilføj videoer og billeder til at åbne den mappe, der indeholder de billeder eller videoer, du vil tilføje. Markér de ønskede videofiler og billeder, og klik derefter på Åbn.

 3. Klik på den video, du vil trimme.

  Du kan markere flere billeder og videoer ved at holde CTRL nede, mens du klikker på de ønskede billeder og videoer.

 4. Udfør en eller flere handlinger under Videofunktioner i gruppen Redigering under fanen Rediger:

  • Du kan vælge et nyt startpunkt til videoen ved at trække skyderen under eksempelskærmbilledet til det punkt, hvor videoen skal starte, og derefter klikke på Angiv startpunkt.

  • Du kan vælge et nyt slutpunkt til videoen ved at trække skyderen under eksempelskærmbilledet til det punkt, hvor videoen skal stoppe afspilningen, og derefter klikke på Angiv slutpunkt.

Sådan ryddes alle nye start- og slutpunkter i Movie Maker, så hele videoen afspilles

 1. Klik på en trimmet video i projektet.

 2. Klik på Trimværktøj under Videoværktøjer i gruppen Redigering under fanen Rediger.

 3. Udfør en eller flere af følgende handlinger:

  • Du kan afspille den trimmede video fra starten igen ved at klikke på trimningshåndtaget under eksempelskærmbilledet og trække det til starten af videoen.

  • Du kan afspille den trimmede video til slutningen igen ved at klikke på sluttrimningshåndtaget under eksempelskærmbilledet og trække det til slutningen af videoen.

 4. Klik på Gem trimning i gruppen Trim under fanen Trim for at gemme de ændringer, du har foretaget, og lukke trimningsværktøjet.

Bemærk!

 • Du kan hurtigt trimme en video i Movie Maker ved at afspille videoen og derefter trykke på I-tasten for at gøre det aktuelle punkt til startpunktet eller på O-tasten for at gøre det til slutpunktet.

 • Hvis du trimmer en del af en video, der har en billedtekst, trimmes billedteksten også.

Opdel en video

Du kan opdele en video i flere mindre dele og derefter fortsætte redigeringen. Hvis du f.eks. har opdelt en video, kan du flytte den ene video hen foran en anden for at ændre den rækkefølge, som videoerne afspilles i din film.

Sådan opdeles en video i to elementer

 1. Klik på filmen, og træk derefter afspilningsindikatoren til det punkt, hvor du vil opdele videoen.

 2. Klik på Opdel under Videofunktioner under fanen Rediger i gruppen Redigering.

Skift hastigheden i en video

Du kan ændre hastigheden af din video i Movie Maker for at afspille den hurtigere eller langsommere.

Klik på videoen, og klik på listen Hastighed i gruppen Juster under fanen Rediger under Videoværktøjer, og klik derefter på en hastighed for at angive, hvor meget videoen skal gøres hurtigere eller langsommere.

Vælg et tema

Et Autofilm-tema i Movie Maker føjer automatisk titler, rulletekster, overgange og effekter til din film. Se eksemplerne på Autofilm-temaer ved at pege på hvert enkelt eksempel med markøren.

Når du har tilføjet de billeder og videoer og den musik, du vil bruge i Movie Maker, skal du klikke på det tema, der egner sig bedst til din film, i gruppen Autofilm-temaer under fanen Startside. Du kan fortsætte med at redigere, eller du kan gemme filmen.

Bemærk!

 • Rulleteksterne oprettes ud fra dine mærker. Hvis dine mærker ikke er korrekte, kan du ændre dem ved at skrive nye.

Har du brug for mere hjælp?