Importér billeder i Photo Gallery

Du kan føje billeder til Photo Gallery ved at importere dem fra et digitalt kamera, en telefon eller en anden enhed, cd eller dvd. Importerede billeder gemmes i mappen Billeder. Du kan også tilføje billeder fra et album på OneDrive eller fra en anden placering på din pc.

Sådan importerer du billeder fra et kamera, en telefon eller en anden enhed, cd eller dvd

 1. Kontrollér, at din enhed er tændt og tilsluttet din pc, eller at disken er indsat i pc'ens cd- eller dvd-drev.

 2. Åbn Photo Gallery.

 3. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Importér.

 4. Klik på den enhed, du vil bruge, i dialogboksen Importér fotos og videoer, og klik derefter på Importér. Hvis du importerer fra en cd eller en dvd, skal du vælge cd- eller dvd-drevet.

 5. Klik på Flere indstillinger for at vælge de indstillinger, du vil bruge, f.eks. hvor filerne skal gemmes, og hvilket format der skal bruges til mappe- og filnavne.

 6. Klik på en af følgende indstillinger: Gennemse, organiser og gruppér elementer, der skal importeres eller Importér alle nye elementer nu.

Vis alle

Gennemse, organiser og gruppér elementer, der skal importeres

 1. Klik på Gennemse, organiser og gruppér elementer, der skal importeres, og klik derefter på Næste.

 2. Definer, vælg, og navngiv de grupper, du vil importere:

  • Billeder grupperes automatisk efter, hvornår de er taget. Hvis du vil ændre det tidsinterval, der bruges til at definere grupperne, skal du flytte skyderen Juster grupper i bunden af vinduet.

  • Hvis du vil vælge, hvilke grupper af fotos du vil importere, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hver enkelt gruppe.

  • Hvis du vil vise alle fotos i en gruppe, skal du klikke på Vis alle elementer ud for gruppen. Hvis du ikke vil importere alle dine fotos i gruppen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for de fotos, du ikke vil importere.

  • Klik på Skriv et navn for hver gruppe af fotos, du vil importere, og giv derefter gruppen et navn.

  • Hvis du vil tildele tags til en gruppe, skal du klikke på Tilføj tags ud for gruppen, skrive et eller flere tags adskilt af semikolon og derefter trykke på Enter.

  Klik på Importér. Hver gruppe af fotos gemmes i en separat mappe.

Importér alle nye elementer nu

 1. Klik på Importér alle nye elementer nu, og skriv derefter et navn på dine fotos eller videoer.

 2. Hvis du vil tildele tags til en gruppe billeder, du importerer, skal du klikke på Tilføj tags, skrive et eller flere tags adskilt af semikolon og derefter trykke på Enter.

 3. Klik på Importér.

Sådan tilføjer du andre mapper med billeder i Photo Gallery (f.eks. fra OneDrive eller fra en anden placering på din pc)

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Tilføj mappe.

 2. Klik på Tilføj, og vælg derefter den mappe, du vil føje til Photo Gallery.

 3. Klik på Tilføj mappe, og klik derefter på OK.

Bemærk!

 • Når du fjerner dine billeder fra kameraet eller en anden enhed, kan det være en god ide at kopiere dem over på dvd'er eller cd'er, til en ekstern harddisk eller til et webbaseret fillager, så du har en sikkerhedskopi.

Har du brug for mere hjælp?