Indsætte specialtegn i et dokument (ASCII-koder)

Specialtegn er tegn, der ikke findes på tastaturet. Disse omfatter symboler, særlige matematiske tegn og tegn fra andre sprog. Du kan indsætte specialtegn i dokumentet ved hjælp af Tegnoversigt.

  1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør klikke på Systemværktøjer og derefter klikke på Tegnoversigt.

  2. Skriv eller marker den skrifttype, du vil bruge, på listen Skrifttype.

  3. Klik på det specialtegn, du vil indsætte i dokumentet.

  4. Klik på Marker, og klik derefter på Kopier.

  5. Åbn dokumentet, og anbring markøren det sted, hvor specialtegnet skal indsættes.

  6. Klik på Sæt ind i menuen Rediger.

Tip!

  • Hvis du kender tastetrykværdien for det specialtegn, du vil indsætte, kan du indsætte specialtegnet direkte i dokumentet ved hjælp af tastaturet. Hvis du vil gøre det, skal du åbne dokumentet og placere markøren det sted, specialtegnet skal indsættes. Hold derefter ALT nede, mens NUM LOCK lyser, og tryk på de taster på det numeriske tastatur, der repræsenterer tastetrykværdien for det tegn, du vil indsætte. Når du er færdig med at skrive, skal du slippe ALT, og derefter skriver Windows det tegn, du har angivet.

  • Du kan finde tastetrykværdien (ASCII-koden) for et specialtegn ved at åbne Tegnoversigt og derefter klikke på det tegn, du vil indsætte. Hvis tegnet har en tastetrykværdi, vises værdien i nederste højre hjørne af vinduet Tegnoversigt.