Tilføje filmtitler og rulletekster i Windows Movie Maker

Med Windows Movie Maker kan du føje en titel, dit navn, datoen, rulletekster og anden tekst til din film. Du kan f.eks. tilføje en titel, der præsenterer en person eller en scene, der vises i din film.

Du kan føje titeltekst til forskellige steder i din film: i starten eller slutningen, inden eller efter et klip eller overlejring af et klip. Titlen afspiller det angivne tidsinterval, enten selve skærmbilledet eller overlejring af videoen, når den afspilles, og titlen forsvinder, og videoklippet eller billedet fortsætter.

Følgende billede viser et projekt med en titel, der vises inden et videoklip:

Billede af en begyndende titel på tidslinjen
Starttitel på tidslinje

Følgende billede viser et projekt med en titel, der overlejrer et videoklip som klippet afspiller:

Billede af en overlejringstitel på tidslinjen
Overlejringstitel på tidslinje

Følgende billede viser et projekt med rulletekster, der vises i slutningen af projektet:

Billede af rulletekster på tidslinjen
Rulletekster på tidslinjen
Vis alle

Sådan tilføjes en titel eller en rulletekst

 1. Hvis du ved, hvor titlen eller rulleteksten skal vises i din film, skal du klikke på denne placering på storyboard/tidslinje.

 2. Klik på Værktøjer, og klik derefter på Titler og rulletekster.

 3. Klik på det hyperlink, der svarer til det sted, hvor du vil tilføje titlen eller rulleteksten.

 4. I feltet Skriv en titeltekst skal du skrive den tekst, som skal vises som titel eller rulletekst.

  Når du skriver teksten, viser skærmen standardanimation og -format til den titel eller rulletekst, du gerne vil tilføje.

 5. Hvis du vil ændre titelanimationen, skal du klikke på Skift titlens animation og vælge en titelanimation på listen.

 6. Hvis du vil ændre skrifttype og farve til titlen, skal du klikke på Skift skrifttype og -farve og derefter vælge den ønskede skrifttype, skrifttypefarve, formatering, baggrundsfarve, gennemsigtighed, skrifttypestørrelse og placering af titlen.

 7. Klik på Tilføj titel.

Sådan redigeres en eksisterende titel

 1. På storyboard/tidslinje skal du klikke på den titel, som du vil redigere.

 2. Klik på Rediger, og klik derefter på Rediger titel.

 3. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på Tilføj titel.

Sådan ændres titlens varighed

 1. Hvis du vil være sikker på, at tidslinjevisningen er aktiv, skal du klikke på menuen Vis og derefter klikke på Tidslinje.

 2. Vælg den titel, du vil ændre varighed for.

 3. Hvis du vil udvide varigheden for titlens afspilning, skal du trække sluttrimhandle til slutningen af tidslinjen.

  Hvis du vil reducere varigheden for titlens afspilning, skal du trække starttrimhandle til slutningen af tidslinjen.

Sådan fjernes en titel

 1. På storyboard/tidslinje skal du klikke på den titel, som du vil fjerne fra filmen.

 2. Klik på Rediger, og klik derefter på Fjern.

Bemærk!

 • Trimningshåndtagene vises som sorte trekanter i begyndelsen og slutningen af et klip. Markøren ændres til en rød pil med to spidser, når du placerer den på et trimningshåndtag.