Føje overgange og effekter til billeder og video i Windows Movie Maker

Du kan forbedre dit filmarbejde ved at tilføje dine egne særlige anstrøg, så dine film kommer til at se personlige og professionelle ud. Når du tilføjer overgange og effekter, er du sikker på, at dine film flyder jævnt fra scene til scene, og du kan give den det udseende, du vil.

Overgange

En overgang styrer, hvordan filmen afspilles fra et videoklip eller billede til det næste. Du kan tilføje en overgang mellem to billeder, videoklip eller titler i enhver kombination på storyboardet/tidslinjen. Du vælger måske en populær og flot overgang som en Toning. Eller du vælger måske at bruge mere skarpe overgange, f.eks. Søjler, Knus eller Zigzag (bare for at nævne et par).

Billede af en overgang på storyboardet
Et projekt på storyboardet med en overgang

Alle overgange, som du tilføjer, vises på tidslinjens overgangssporet. Hvis du vil se dette spor, skal du udvide videosporet.

Billede af en overgang på tidslinjen
Et projekt på tidslinjen med en overgang
Vis alle

Sådan tilføjes en overgang

 1. På storyboardet/tidslinjen skal du klikke på det andet af de to videoklip, titler eller billeder, der skal tilføjes en overgang imellem.

 2. Klik på Værktøjer, og klik derefter på Overgange.

 3. I ruden Indhold skal du klikke på den overgang, som du vil tilføje. Du kan klikke på Afspil under skærmen for at se, hvordan overgangen ser ud.

 4. Klik på Klip, og klik derefter på Føj til tidslinje eller Føj til storyboard.

Bemærkninger

 • Du kan også tilføje en overgang ved at trække den til tidslinjen og slippe den mellem to klip på videosporet. Eller hvis du er i storyboardvisningen, kan du trække overgangen til overgangscellen mellem to videoklip eller billeder.

 • Hvis du opgraderede din computer fra Windows XP til Windows Vista, vil alle yderligere overgange og effekter, som du tidligere downloadede og installerede, ikke være tilgængelige i den aktuelle version af Windows Movie Maker.

Sådan ændres overgangens varighed

Overgangens varighed afgøres af hvor lang overlapningen mellem de to klip er. Nogle gange vil du måske gerne gøre overgangen kortere eller længere.

 1. Udvid videosporet for at få vist overgangssporet på tidslinjen.

 2. Gør et af følgende på tidslinjens overgangsspor:

  • Træk starten af overgangen hen mod tidslinjens ende for at forkorte overgangens varighed.

  • Træk starten af overgangen hen mod tidslinjens start for at forlænge overgangens varighed.

Sådan ændres standardovergangens varighed

 1. Klik på Funktioner, klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Avanceret.

 2. Indtast, hvor længe (i sekunder) overgange skal afspilles som standard, efter at overgangene er føjet til storyboardet/tidslinjen.

Sådan fjernes en overgang

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • På storyboardet skal du klikke på den overgangscelle, der indeholder den overgang, du vil fjerne.

  • På tidslinjen skal du klikke på den overgang på overgangssporet, som du vil fjerne.

 2. Klik på Rediger, og klik derefter på Fjern.

Effekter

Med Effekter kan du føje specielle effekter til filmen. Hvis du f.eks. har en importeret video, som skal se ud som en klassisk, gammeldags film. Du kan føje en af filmaldereffekterne til et videoklip, billede eller titel for at få videoen til dette klip til at ligne en gammeldags film.

Billede af en effekt på storyboardet
Et projekt på storyboardet med en effekt
Billede af en effekt på tidslinjen
Et projekt på tidslinjen med en effekt
Vis alle

Sådan tilføjes en effekt

 1. På storyboardet/tidslinjen skal du vælge det videoklip, det billede eller den titel, hvor du vil tilføje effekten.

 2. Klik på Funktioner, og klik derefter på Effekter.

 3. I ruden Indhold skal du klikke på den effekt, som du vil tilføje. Du kan klikke på Afspil under skærmen for at se, hvordan effekten ser ud.

 4. Klik på Klip, og klik derefter på Føj til tidslinje eller Føj til storyboard.

Bemærkninger

 • Du kan også tilføje en effekt ved at trække effekten fra ruden Indhold og slippe den på et billede eller et videoklip på videosporet på tidslinjen, på effektcellen i et videoklip eller på et billede på storyboardet.

 • Miniaturen i ruden Indhold viser eksempler på forskellige effekter.

 • Hvis du har opgraderet din computer fra Windows XPtil Windows Vista, vil alle yderligere overgange og effekter, som du har downloadet og installeret tidligere, ikke være tilgængelige i den aktuelle version af Windows Movie Maker.

Sådan ændres en effekt

 1. På videosporet på tidslinjen eller storyboardet skal du klikke på det videoklip, det billede eller den titel, der har en effekt, som du vil ændre.

 2. Klik på Klip, peg på Video, og klik derefter på Effekter.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne en effekt, skal du i området Viste effekter klikke på effekten og derefter klikke på Fjern. Gentag eventuelt fremgangsmåden.

  • Hvis du vil tilføje en effekt, skal du i området Tilgængelige effekter klikke på den effekt, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj. Gentag eventuelt fremgangsmåden.

Tip

 • Hvis du vil tilføje flere effekter, kan du ændre rækkefølgen, som de vises i, ved hjælp af knapperne Flyt op eller Flyt ned.

 • Hvis du hurtigt vil tilføje en effekt, kan du trække en effekt til et videoklip, et billede eller en titel på storyboardet/tidslinjen.

 • Hvis du tilføjer den samme effekt mere end én gang til et klip, anvendes effekten lige så mange gange, som du tilføjede den. Hvis du f.eks. tilføjer effekten Forøg hastigheden, dobbelt effekt to gange til det samme videoklip, afspilles klippet fire gange så hurtigt som det originale klip.

 • Du kan også fjerne en effekt ved at vælge effektcellen i storyboardet, der indeholder den effekt, du vil fjerne, og derefter trykke på tasten DELETE.