Brænde en cd eller dvd i Windows Media Center: ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om brænding af cd'er og dvd'er i Windows Media Center.

Vis alle

Hvilke typer cd'er kan jeg brænde i Windows Media Center?

Hvis du skal brænde en cd i Windows Media Center, skal der være tilsluttet en cd-brænder eller installeret en cd-brænder på computeren. En cd-brænder kan være internt eller eksternt installeret på computeren afhængigt af typen af cd-brænder. Interne cd-brændere er installeret i et drevrum på computeren. Eksterne cd-brændere er separate drev, der sluttes til computeren ved hjælp af en USB 2.0-tilslutning eller i visse tilfælde ved hjælp af en IEEE 1394-tilslutning.

Du kan bruge en tom cd-r- eller cd-rw-disk til brænding af cd'er i Windows Media Center. De typer skrivbare cd'er, du skal bruge, afhænger af, hvilken type skrivbare cd'er cd-brænderen understøtter, og hvilken disktype du foretrækker. Når du brænder cd'er, skal du vide, at ikke alle cd-afspillere kan afspille cd-rw-diske. Du kan bruge Windows Media Center til at brænde følgende typer cd'er:

 • Lyd-cd: Når du brænder en lyd-cd, konverteres digitale lydfiler til et lydformat, almindelige cd-afspillere kan genkende og afspille, i Windows Media Center. Lyd-cd'er kan afspilles på de fleste computere og i cd-afspillere i hjemmet eller i bilen, som kan afspille cd-r- og/eller cd-rw-diske. Du kan brænde en lyd-cd fra lydfilformaterne Windows Media Audio (WMA), MP3, WAV og WAV.

  Nogle digitale lydfiler kan være beskyttet, og du kan muligvis ikke brænde dem på en cd afhængigt af de rettigheder til medier, der er tildelt til de pågældende digitale lydfiler af indholdsudbyderen eller ejeren.

 • Data-cd. På en data-cd kan der lagres ca. 700 MB (megabyte) musik-, billed- eller videofiler. Data-cd'er er også nyttige, hvis du vil sikkerhedskopiere datafiler. Når du brænder en data-cd i Windows Media Center, konverteres de digitale mediefiler ikke fra et format til et andet, men kopieres blot til cd'en. Men husk, at visse cd-afspillere og computere måske ikke kan afspille data-cd'er eller nogle af de filtyper, der kan brændes til en data-cd.

Hvilke typer dvd'er kan jeg brænde i Windows Media Center?

Hvis du skal brænde en dvd i Windows Media Center, skal der være tilsluttet en dvd-brænder eller installeret en dvd-brænder på computeren. En dvd-brænder kan være internt eller eksternt installeret på computeren afhængigt af typen af dvd-brænder. Interne dvd-brændere installeres i en af computerens drevbåse. Eksterne dvd-brændere er separate drev, der sluttes til computeren ved hjælp af en USB 2.0-tilslutning eller i visse tilfælde ved hjælp af en IEEE 1394-tilslutning.

Den type skrivbar dvd, du skal bruge, afhænger af dvd-brænderen. Visse dvd-brændere kan kun brænde til bestemte typer skrivbare dvd'er. Med nogle dvd-brændere kan du f.eks. kun optage til en dvd+r eller dvd+rw eller til en dvd-r eller dvd-rw. Men med andre dvd-brændere kan du brænde til alle disse typer skrivbare dvd-typer. Se i håndbogen, der fulgte med dvd-brænderen, hvis du vil se, hvilke typer dvd'er, dvd-brænderen kan brænde.

Hvis dvd-brænderen understøtter brænding til disse typer diske, kan du brænde en dvd i Windows Media Center ved hjælp af følgende typer skrivbare eller genskrivbare dvd'er: Dvd+r, dvd+rw, dvd-r og dvd-rw.

I Windows Media Center kan du brænde følgende typer dvd'er:

 • Video-DVD. Når du brænder en video-dvd, konverteres alle de valgte videofiler til et videoformat, almindelige dvd-afspillere kan genkende og afspille, i Windows Media Center. I mange tilfælde kan du også afspille video-dvd'en på computeren ved hjælp af Windows Media Center.

 • Data-dvd. Når du brænder en data-dvd i Windows Media Center, konverteres de digitale mediefiler ikke fra et format til et andet, men kopieres blot til dvd'en. Data-dvd'er er praktiske, hvis du vil sikkerhedskopiere dine digitale mediefiler. På en data-dvd med én side kan der lagres ca. 4,7 GB (gigabyte) musik-, billed- eller videofiler. Du kan f.eks. sikkerhedskopiere alle de forskellige digitale fotos, du har gemt på computeren, samt musik- og videofiler. Men husk, at visse dvd-afspillere og computere muligvis ikke kan afspille data-dvd'er eller nogle af de filtyper, der kan brændes på en data-dvd.

  Efterfølgende kan du kun oprette adgang til data-cd'er eller data-dvd'er på en computer, ikke på elektroniske forbrugerprodukter som separate cd-afspillere og dvd-afspillere.

  Nogle digitale mediefiler eller noget indhold er muligvis beskyttet, og ved arkivering på en cd eller dvd kan du muligvis ikke afspille dem på andre computere. Under rettigheder til medier er det muligvis angivet, hvordan du kan bruge filen, og om rettighederne til medierne udløber. Under rettigheder til medier kan det f.eks. været angivet, om du kan kopiere filen til en bærbar enhed eller afspille den på en anden computer.

  Nogle optagede tv-programmer eller videofiler er muligvis beskyttet. Du kan muligvis ikke brænde de beskyttede videofiler på en dvd afhængigt af de rettigheder til medier, der er tildelt til videofilerne af indholdets ejer, ophavspersonen eller stationen.

 • Slideshow-dvd Når du brænder en slideshow-dvd i Windows Media Center, kodes de valgte billeder til en MPEG-2-videofil, og eventuelle lydfiler kodes til Dolby Digital-lyd. Når du afspiller en slideshow-dvd, vises billederne, mens musikken afspilles. Du kan afspille en slideshow-dvd på en almindelig dvd-afspiller samt på computeren ved hjælp af Windows Media Center.

Hvor stor en mængde video er der gennemsnitligt plads til på en skrivbar dvd, når jeg brænder en video-dvd?

Den mængde video, der er plads til på dvd'en, afhænger af den type skrivbar dvd, du bruger.

På følgende liste angives den anslåede mængde video, der kan være på en dvd, når du brænder en video-dvd med Windows Media Center. Den type dvd-medie, du kan bruge, afhænger af den dvd-brænder, du har installeret på computeren.

 • Dvd-medietype: Én side og ét lag

  Gennemsnitlig mængde video og lyd: 120 minutter

 • Dvd-medietype: Én side og to lag

  Gennemsnitlig mængde video og lyd: 220 minutter

Hvilke faktorer fastslår, hvor lang tid det tager at brænde dvd'en?

Følgende faktorer spiller en rolle for, hvor lang tid det tager at brænde en dvd:

 • Tilgængelige systemressourcer på computeren. Computerprocessorens hastighed, mængden af ledig harddiskplads og mængden af RAM spiller en rolle, når det afgøres, hvor lang tid det tager at kode videoen og brænde den på en dvd.

 • Dvd-brænderens hastighed samt den type skrivbare dvd-medie, du bruger. En hurtigere dvd-brænder med hurtigere skrivbare dvd'er resulterer i kortere brændetider, end hvis du brænder en dvd med en langsommere dvd-brænder og langsommere skrivbare dvd'er.

 • Længden af videoen på dvd'en. Når du bruger Windows Media Center til at oprette en video-dvd, skal alle video- og lydfiler først konverteres til et video- og lydfilformat, som dvd-afspillere kan afkode og afspille. Det tager længere tid at brænde lange videoer.

  Du kan medtage digitale billeder og musik på dvd'en, når du opretter et dvd-slideshow. Billeder og musik er kodet i videoformatet MPEG-2 og Dolby Digital-lyd, og det tager derfor længere tid at oprette og brænde slideshow-dvd'en.

Hvorfor vises der en meddelelse om, at kvaliteten nedsættes, når jeg føjer et par videofiler til en video-dvd?

Du får vist en meddelelse, hvis du føjer flere forskellige videofiler, f.eks. optagede tv-programmer, til en video-dvd. Meddelelsen vises, fordi Windows Media Center forsøger at få de valgte videofiler til at være på disken. Hvis der skal være plads til alle de valgte videofiler på disken, kan det medføre en forringelse af kvaliteten af de enkelte videofiler. Resultatet er, at videofilerne på den endelige dvd er af en dårligere kvalitet, end hvis dvd'en ikke indeholdt så meget video.

Hvorfor bliver jeg bedt om at springe over en fil, når jeg brænder en lyd-cd?

Før brændingen starter, udføres der en indledende kontrol af filerne på listen over filer, der skal brændes, i Windows Media Center. I nogle tilfælde kan en fil have en fejl, der forhindrer den i at blive brændt, eller filen kan være beskyttet af rettigheder til medier, der angiver, at filen ikke må brændes på en lyd-cd, eller begrænser det antal gange, en fil kan brændes på en lyd-cd. Når der opstår et problem med en eller flere filer i Windows Media Center under den indledende kontrol, får du vist en meddelelse, der giver dig mulighed for at springe over filerne og fortsætte med at brænde de andre filer på listen eller stoppe brændingsprocessen, så du kan løse problemet. Hvis der opstår problemer med andre filer i Windows Media Center efter den indledende kontrol, skal du løse problemerne eller fjerne filerne fra listen, før du kan fortsætte brændingen.

Bemærk!

 • Du skal have en analog eller digital tv-modtager for at se og optage live tv i Windows Media Center. Hvis der ikke hørte et tv-tunerkort til computeren, da du købte den, kan du muligvis tilslutte en tuner. Du kan finde flere oplysninger om anskaffelse af et tv-tunerkort i Få hjælp til tv-tunerkortet. Du kan også kontakte computerproducenten.

  Uautoriseret brug og/eller duplikering af ophavsretligt beskyttet materiale kan være en overtrædelse af loven om ophavsret i USA og/eller andre lande/områder. Ophavsretligt beskyttet materiale omfatter, men er ikke begrænset til, software, dokumentation, grafik, sangtekster, fotos, clipart, animationer, film- og videoklip samt lydklip og musik (herunder MP3-kodet materiale). Overtrædelse af amerikanske og internationale love om ophavsret er ulovlig og vil blive retsforfulgt.