Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om brænding af cd'er eller dvd'er i Windows Media Player. Hvis dit spørgsmål ikke står på denne liste, kan du gå til Windows Media Player: ofte stillede spørgsmål online.

Vis alle

Hvad kan jeg brænde?

Du kan bruge afspilleren til at brænde en blanding af sange fra biblioteket i afspilleren eller fra computeren til en lyd-cd, og derefter kan du afspille cd'en i alle cd-standardafspillere. Du kan også brænde filer til data-cd'er og -dvd'er. Du kan ikke brænde live streams, f.eks. radiostationer, til en cd eller dvd.

Hvilke typer cd'er eller dvd'er kan jeg brænde?

 • Cd. Du kan enten bruge en tom cd-r- eller cd-rw-disc til at brænde i afspilleren, afhængigt af den eller de typer flytbare lagermedier, cd-brænderen understøtter, og den type disc, du foretrækker. Bemærk, at ikke alle cd-afspillere kan afspille cd-rw-discs. Du kan bruge afspilleren til at brænde følgende typer cd'er:

  • Lyd-cd. Brænd musik-cd'er i Red Book-standardlydformatet. Lyd-cd'er kan afspilles på de fleste computere og i cd-afspillere i hjemmet eller i bilen, som kan afspille cd-r- og cd-rw-diske. Du kan brænde en lyd-cd fra filformaterne WMA (Windows Media Audio), MP3 og WAV.

  • Data-cd. På en data-cd, også kaldet en medie-cd, kan der lagres ca. 700 MB (megabyte) musik- eller videofiler. Data-cd'er er også nyttige, hvis du vil sikkerhedskopiere datafiler. Vær dog opmærksom på, at visse cd-afspillere og computere måske ikke kan afspille cd'er eller nogle af de filtyper, der kan brændes på en data-cd.

 • Data-dvd. På en data-dvd med én side og ét lag kan der lagres ca. 4,7 GB (gigabyte) musik-, video- eller datafiler. Lagerkapaciteten på en dvd fordobles til 9,4 GB, når du enten bruger discs med to sider og ét lag eller én side og to lag. Hvis du bruger en disc med to sider og to lag firedobles dvd'ens lagerkapacitet til 18,8 GB.

  Typen af skrivbar dvd, du skal bruge, afhænger af dvd-brænderen. Visse dvd-brændere kan kun brænde til bestemte typer skrivbare dvd'er. På visse dvd-brændere kan du f.eks. kun skrive til dvd+r eller dvd+rw eller til dvd-r eller dvd-rw. På andre dvd-brændere kan du dog brænde alle disse skrivbare dvd-typer. Se i håndbogen, der fulgte med dvd-brænderen, hvis du vil se, hvilke typer dvd'er, dvd-brænderen kan brænde.

  Hvis dvd-brænderen understøtter brænding til disse typer discs, kan du brænde en dvd i afspilleren ved hjælp af følgende typer skrivbare dvd-medier: dvd+r, dvd+rw, dvd-r, dvd-rw og dvd+r med to lag. Afspilleren understøtter ikke brænding til dvd-ram-discs.

  Brænding af dvd-lyd- og dvd-video-discs understøttes ikke i afspilleren.

Hvad er en datadisc? Er det det samme som en MP3-disc?

Ja. En data-cd eller -dvd er en disc, der indeholder datafiler, herunder, men ikke begrænset til, WMA-filer, MP3-filer, WMV-filer og de fleste andre typer computerfiler. Mens de fleste computere understøtter læsning og oprettelse af adgang til filer fra datadiscs, understøtter de fleste separate cd- og dvd-afspillere imidlertid ikke afspilning af data-cd'er eller -dvd'er. Se dokumentationen til den separate discafspiller for at få yderligere oplysninger.

Kan jeg brænde indholdet af én disk, f.eks. en musik-cd, data-cd eller data-dvd, direkte på en anden disk ved hjælp af afspilleren?

Nej. Windows Media Player 11 kræver, at det indhold, der skal brændes på diske, første gemmes på computerens harddisk.

Hvordan brænder jeg musik til en bærbar musikafspiller?

Den proces, der kopierer sange til en bærbar enhed, kaldes synkronisering (eller synk). Udtrykket "brænding" dækker kun kopiering af sange til en cd eller dvd. Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager synkronisering af musik til bærbare enheder, finder du under Synkronisere i Windows Media Player: ofte stillede spørgsmål.

Hvordan kan jeg brænde film på en dvd?

Windows Media Player understøtter ikke brænding af film på video-dvd'er. Programmet understøtter brænding af data-dvd'er, som kan indeholde musik- og videofiler. Data-dvd'er er dog normalt ikke kompatible med almindelige dvd-afspillere. Se dokumentationen til dvd-afspilleren for at få yderligere oplysninger.

Hvorfor afspilles de sange, jeg har brændt på datadisc'en, i en anden rækkefølge end den liste, jeg har oprettet?

Hvis du brænder en datadisc og afspiller den på en anden computer eller på en bærbar cd-afspiller eller en cd-afspiller til hjemmet eller bilen, afspilles sangene måske ikke i den rækkefølge, de vises i på listen over sange, der skal brændes. Afspilningsrækkefølgen for datadiscs fastslås af den enhed eller et andet program, du bruger til at afspille disc'en. I de fleste tilfælde afspilles sangene i alfanumerisk rækkefølge efter filnavn.

Hvorfor afspilles den disc, jeg har brændt, ikke i cd-afspilleren?

Hvis du brænder en datadisc med musikfiler, og den ikke afspilles i den bærbare afspiller eller i en afspiller til hjemmet eller bilen, skal du kontrollere følgende:

 • Cd-afspilleren understøtter måske ikke afspilning af data-cd- eller -dvd-discs. Se dokumentationen til cd-afspilleren for at få yderligere oplysninger.

 • Cd'en er måske brændt til et medie, f.eks. cd-rw, der ikke er kompatibelt med cd-afspilleren. Se dokumentationen til cd-afspilleren for at få yderligere oplysninger.

 • Cd-afspilleren understøtter muligvis ikke afspilning af den type musikfiler, der brændes på disc'en (WMA eller MP3). Se dokumentationen til cd-afspilleren for at få yderligere oplysninger.

 • Sangene er måske beskyttet med rettigheder til medier. Andre computere kan måske få brugsrettigheder og afspille sangene, hvis de har forbindelse til internettet, men enheder som f.eks. bærbare cd-afspillere og stereoanlæg i biler kan ikke få disse rettigheder, så beskyttet indhold kan ikke afspilles.

 • Cd'en blev måske ikke lukket, da den var brændt. Du kan som regel løse dette problem ved at føje flere sange til listen over filer, der skal brændes, så du kommer tæt på cd'ens maksimale kapacitet. Prøv derefter at brænde listen igen til en ny cd.

Hvorfor kan jeg ikke brænde til denne tomme disc?

Hvis den disc, du har indsat, identificeres som en tom disc i navigationsruden, samtidig med at du i listeruden bliver bedt om at indsætte en skrivbar disc, er disc'en måske beskadiget eller ikke længere skrivbar. Denne disc er måske ikke skrivbar, hvis du f.eks. tidligere har forsøgt at brænde elementer til disc'en, men du afbrød brændingen, før den var fuldført. Prøv at indsætte en skrivbar disc, du ikke har brugt før.

Hvordan sletter jeg en cd, der allerede er brændt?

Hvis du vil genbruge en cd-rw-disc, der allerede er "brændt" (skrevet) filer på, kan du slette dens indhold ved at indsætte den i cd-brænderen, højreklikke på drevet i navigationsruden og derefter klikke på Slet disc. (Bemærk, at sletning er påkrævet, før du kan brænde på en cd-rw-disc igen). Du kan imidlertid ikke genbruge eller slette indholdet af en cd-r-disc, som allerede er brændt, uanset hvor meget plads der oprindelig var tilbage.

Hvorfor er der en Oplysninger-knap ud for et eller flere af elementerne på listen over filer, der skal brændes?

Visningen af knappen OplysningerBillede af knappen Oplysninger ud for et element på listen over filer, der skal brændes, angiver, at der muligvis er et problem med det pågældende element. Det betyder måske, at sangfilen er beskyttet af rettigheder til medier, der enten mangler eller ikke tillader brænding til en cd. Det kan også betyde, at elementet ikke er en sangfil i de understøttede filformater, som er .wma, .mp3 eller .wav, når du forsøger at brænde en lyddisc. Alle andre typer filer, f.eks. digitale video- eller billedfiler, kan kun brændes til en datadisc. Endelig kan knappen betyde, at sangens varighed endnu ikke kendes af afspilleren. Klik på knappen for at se den meddelelse, den indeholder.

Det er altid en god ide at lytte alle de sange, du vil brænde, helt igennem mindst én gang for at kontrollere, at der ikke er kvalitetsproblemer med indspilningen. Hvis du gør det, retter afspilleren også evt. forkerte data om varighed for de pågældende sange.

Hvis brændingslisten er oprettet ud fra en eksisterende afspilningsliste, men en eller flere af sangene ikke længere findes på computeren, vises knappen FejlBillede af knappen Fejl ud for den manglende sang.

Hvorfor kan jeg afspille og føje bestemte sange til listen over filer, der skal brændes, men ikke brænde dem på en cd?

Hvis sangfilen er beskyttet af rettigheder til medier, tillader de pågældende rettigheder muligvis afspilning af sangen på computeren, men tillader ikke brænding på en cd. Hvis knappen OplysningerBillede af knappen Oplysninger vises ud for sangen på listen over filer, der skal brændes, skal du klikke på knappen for at få flere oplysninger om problemet. Yderligere oplysninger om brugsrettigheder til medier finder du under DRM: ofte stillede spørgsmål.

Hvordan får jeg rettigheder til at brænde beskyttede sange?

Når du bruger købte sange, skal du normalt ikke bekymre dig om at hente rettigheder til medier, hvis du bruger den samme computer, du brugte, da du købte sangene. Afspilleren henter automatisk alle de tilgængelige rettigheder på købstidspunktet.

Men der kan være tilfælde, hvor afspilleren ikke kan hente rettigheder til medier for dig. I disse tilfælde, viser afspilleren normalt en meddelelse, der angiver, hvilke muligheder du har. Du skal blot følge den vejledning, der vises på skærmen.

Hvis afspilleren henviser dig til en onlinebutik, kan du blive bedt om at angive dit kontonavn og din adgangskode for at kunne fortsætte. Onlinebutikken kræver muligvis, at du opdaterer dine betalingsoplysninger eller betaler et gebyr for at hente yderligere brugerrettigheder, f.eks. rettigheden til at brænde en sang på en brugerdefineret lyd-cd.

Hvorfor er der indimellem lange mellemrum mellem sange på den cd, jeg brænder?

Når sange kopieres fra visse cd'er, kan disse cd'er medtage et eller flere sekunders mellemrum i de kopierede musikfiler, når musikken er slut. Andre cd'er kan medtage mellemrum i starten af visse sange. Mange cd'er markerer starten og slutningen af sange med introduktionen og afslutningen af lyd på de enkelte numre. Afspilleren tilføjer automatisk et mellemrum på to sekunder mellem sange, når der brændes lyd-cd'er, for at forhindre, at næste sang ikke starter umiddelbart efter slutningen af den forrige sang. Det ekstra mellemrum, der medtages i musikfiler fra kopierede cd'er, kan medføre lange og uensartede pauser mellem sange. Da afspillerens pause på to sekunder ikke kan slås fra, kan du kun løse dette problem ved at bruge en lydfileditor til at fjerne mellemrummene i selve de indspillede sange.

Hvordan kan jeg se, om en brugerdefineret brændt cd er en lyd- eller datadisc?

Anbring disc'en i et cd-rom-drev på computeren. Start Windows Explorer, og kig på indholdet på den cd, du netop har indsat. Hvis du kan se filtypen .cda på cd'en, betyder det, at cd'en er brændt som en lyd-cd. En data-cd kan indeholde alle typer filer, fra digitale musikfiler i formaterne .wma og .mp3, digitale videofiler i formatet .wmv og selv sikkerhedskopier af dokumentfiler.

Hvordan ved jeg, om mit cd-drev er en cd-brænder?

Hvis du ikke er sikker på, om dit cd-drev kan brænde cd'er, kan du se efter cd-logoet på forsiden af skuffen til cd-drevet, hvor det er angivet, om drevet har funktioner, der understøtter "skrivning" eller "genskrivning".

Du kan også se egenskaberne for cd-drevet i Windows for at finde ud af, om cd-drevet har den pågældende funktion, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Start, og klik derefter på Denne computer.

 2. Højreklik på cd-drevet, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Find fanen Optagelse. Hvis fanen Optagelse ikke findes, er drevet ikke en cd-brænder.

Hvordan får jeg fat i en cd-brænder?

Hvis computeren ikke har en cd-brænder installeret, skal du købe et cd-brænderdrev og installere det. Der er mange muligheder for enten interne eller eksterne cd-brænderdrev. Kontakt computerforhandlerens afdeling for salg af opgraderinger eller en computer-/elektronikforhandler for at få yderligere oplysninger.

Hvordan kan jeg se status for den disc, jeg brænder?

Efterhånden som disc'en brændes, kan du kontrollere status ved at klikke på fanen Brænd og derefter klikke på den discbrænder, der brænder, i navigationsruden. Det tager et stykke tid at brænde en disc. Du opnår de bedste resultater, hvis du ikke udfører andre handlinger, f.eks. afspiller andre filer, mens du brænder en disc.

Hvorfor kan afspilleren ikke genkende den brænder, der er tilsluttet et USB-stik?

Kontroller, at brænderen er sluttet til computeren. Hvis den ikke er tilsluttet, og du endnu ikke har oprettet en liste over filer, der skal brændes, kan du ganske enkelt afslutte og genstarte afspilleren. Når du har gjort det, kan afspilleren genkende USB-brænderen. Hvis du har oprettet en liste over filer, der skal brændes, kan du gemme listen, før du afslutter afspilleren, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Liste øverst i listeruden, og klik derefter på Gem afspilningsliste som.

 2. Angiv et navn til listen, og klik derefter på Gem.

 3. Afslut og genstart derefter afspilleren.

 4. Klik på fanen Brænd. Hvis du har flere cd-brændere, skal du klikke på pilen under fanen Brænd og derefter klikke på USB-brænderen.

 5. Klik på Afspilningslister i navigationsruden, og træk derefter den liste, du har gemt, til listeruden.

 6. Klik på Start brænding.

Hvorfor bliver jeg spurgt, om jeg vil springe en fil over, når jeg går i gang med at brænde?

Før du går i gang med at brænde, kontrollerer afspilleren filerne på listen over filer, der skal brændes. I visse tilfælde kan en fil være beskadiget, og den kan derfor ikke brændes, eller filen er måske beskyttet med rettigheder til medier, der forhindrer, at den brændes til en lyd-cd, eller begrænser det antal gange, filen kan brændes til en lyd-cd. Når afspilleren registrerer en eller flere filer med problemer under den første kontrol, vises der en dialogboks, hvor du har mulighed for enten at springe filerne over (og fortsætte med at brænde de andre filer på listen) eller afbryde brændingen, så du kan prøve at løse problemet. Hvis der registreres problemer med andre filer efter den første kontrol, skal du løse problemet eller fjerne filerne fra listen over filer, der skal brændes, før du kan fortsætte med at brænde.

Hvordan gemmer jeg listen over filer, der skal brændes?

En liste over filer, der skal brændes, er blot en afspilningsliste og kan gemmes og hentes lige som en almindelig afspilningsliste. Hvis du har brugt tid på at oprette en brugerdefineret liste over filer, der skal brændes, og vil gemme listen til senere brug, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Liste, og klik derefter på Gem afspilningsliste som.

 2. Indtast et entydigt navn til den nye afspilningsliste, og klik på Gem.

Hvis du vil hente den gemte liste over filer, der skal brændes, for at bruge den igen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Brænd.

 2. Klik på Afspilningslister i navigationsruden.

 3. Marker den gemte afspilningsliste i detaljeruden, og træk den til listeruden.

Du er nu klar til at bruge afspilningslisten igen til brænding af cd'er.

Hvad betyder det, når afspilleren angiver, at den "kontrollerer", når jeg har klikket på Start brænding?

Windows Media Player skal kun "kontrollere" sange, der ikke er kopieret (ripped) eller aldrig har været afspillet i deres fulde længde før af den pågældende version af afspilleren, hvis udjævning af lydstyrke er aktiveret for brænding af lyd-cd'er. Hvis kontrollen af brændingsprocessen tager lang tid, har afspilleren muligvis problemer med en bestemt sangfil. Klik på Stop brænding for at stoppe brændingen og afspille den pågældende sang i dens fulde længde for at kontrollere, at afspilleren kan afspille den korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, er filen muligvis beskadiget.

Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at fjerne den pågældende sang fra listen eller hente eller kopiere (rip) sangen igen og derefter afspille den i dens fulde længde for at se, om det har løst problemet. Hvis sangen kan afspilles, men brændingen stopper, hver gang sangen kontrolleres, kan du prøve at deaktivere udjævning af lydstyrke.

 1. Klik på pilen under fanen Brænd, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend udjævning af lydstyrke for alle sange på cd'en, og klik derefter på OK.

 3. Prøv at brænde cd'en igen.

Bemærk!

 • Uautoriseret brug og/eller duplikering af ophavsretligt beskyttet materiale kan være en overtrædelse af loven om ophavsret i USA og/eller andre lande/områder. Ophavsretligt beskyttet materiale omfatter, men er ikke begrænset til, software, dokumentation, grafik, sangtekster, fotos, clipart, animationer, film- og videoklip samt lydklip og musik (herunder MP3-kodet materiale). Overtrædelse af amerikanske og internationale love om ophavsret er ulovlig og vil blive retsforfulgt.