Ændre udseendet af Windows Mail

Du kan ændre den måde, som Windows Mail viser meddelelser på, så det bliver nemmere at finde bestemte typer meddelelser. Windows Mail indeholder en række indbyggede indstillinger for visning, og du kan også oprette brugerdefinerede visninger.

Vis alle

Hvordan ændrer jeg, hvilke meddelelser, der vises i meddelelseslisten?

Windows Mail indeholder en række indbyggede visninger, som du kan bruge til at skifte, hvilke meddelelser der vises.

 1. Åbn Windows Mail ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Mail.

 2. Klik på menuen Vis, peg på Aktuel visning, og klik derefter på en af følgende indstillinger for at ændre, hvilke meddelelser der vises:

  • Vis alle meddelelser

   Denne visning viser alle meddelelser i den aktuelle mappe, inklusive nye, gamle, læste og ulæste meddelelser.

  • Skjul læste meddelelser

   Denne visning skjuler alle de meddelelser, du har læst.

  • Skjul læste eller ignorerede meddelelser

   Skjuler de meddelelser, du har læst eller anvendt kommandoen Ignorer samtale på.

  • Vis hentede meddelelser

   Denne visning—gælder kun for IMAP og nyhedsgruppemapper—viser meddelelser, hvis indhold er blevet overført til din computer.

  • Grupper meddelelser efter samtale

   Denne visning viser meddelelserne grupperet efter emne. Den fungerer sammen med andre kommandoer, så du f.eks. både kan gruppere meddelelser efter samtale og skjule meddelelser, som du har læst.

  Der er også en række visningskommandoer, som vises i menuen, når du læser nyhedsgrupper:

  • Skjul besvarede meddelelser

   Denne visning skjuler alle de nyhedsgruppemeddelelser, der allerede er blevet besvaret.

  • Vis kun nyttige tråde

   Denne visning viser kun diskussioner, som andre læsere har klassificeret som nyttige.

  • Vis svar på meddelelser

   Denne visning viser kun de meddelelser, der er svar på en nyhedsgruppemeddelelse, som du har sendt.

Kan jeg oprette brugerdefinerede visninger, der kun viser bestemte meddelelser?

Ja. Brugerdefinerede visninger giver stor fleksibilitet med hensyn til, hvilke meddelelser, der vises. F.eks. kan du vælge kun at vise ulæste meddelelser fra en bestemt afsender eller meddelelser, der indeholder et bestemt ord.

 1. Åbn Windows Mail ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Mail.

 2. Klik på menuen Vis, peg på Aktuel visning, og klik derefter på Definer visninger.

 3. Klik på Ny.

 4. Vælg en eller flere betingelser for den visning, du vil oprette. Efterhånden som du tilføjer betingelser, viser boksen Beskrivelse af visning den aktuelle liste med betingelser for den nye visning.

 5. Klik på et understreget ord eller en sætning i boksen Beskrivelse af visning for at vælge en indstilling eller angive en værdi. Hvis du for eksempel har markeret afkrydsningsfeltet ud for betingelsen Hvor linjen Fra indeholder personer, skal du klikke på indeholder personer på listen for at angive, hvilke personer du medtage i visningen.

 6. Klik på Vis/skjul i boksen Beskrivelse af visning for at vælge, om de meddelelser, der opfylder visningens betingelser, skal vises eller skjules.

 7. Angiv et navn for visningen, og klik derefter på OK.

Kan jeg gruppere lignende meddelelser sammen?

Ja. Hvis du grupperer lignende meddelelser sammen, kan du nemmere holde styr på svar på en bestemt meddelelse både i e‑mail- og nyhedsgruppesamtaler. Du kan vælge, om du kun vil have vist den oprindelige meddelelse eller meddelelsen sammen med alle svar.

 1. Klik på menuen Vis, peg på Aktuel visning, og klik derefter på Grupper meddelelser efter samtale.

 2. Hvis du vil have vist udvidede samtaler for alle meddelelser, skal du klikke på menuen Funktioner, klikke på Indstillinger, klikke på fanen Læsning og derefter markere afkrydsningsfeltet Udvid grupperede meddelelser automatisk.

Bemærk!

 • Du kan få vist den oprindelige meddelelse og alle svar ved at dobbeltklikke på plustegnet (+) til venstre for den oprindelige meddelelse. Hvis du kun vil have vist den oprindelige meddelelse, skal du dobbeltklikke på minustegnet (-) ved siden af meddelelsen.

Kan jeg skifte de oplysninger, der vises i meddelelseslisten?

Ja. Du kan fjerne kolonner med oplysninger i meddelelseslisten, som du ikke er interesseret i, og du kan også få vist flere valgfrie oplysninger. Du kan for eksempel vælge at fjerne den kolonne, som viser meddelelsens prioritet og tilføje en kolonne, der viser meddelelsens størrelse.

 1. Åbn Windows Mail ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Mail.

 2. Klik på menuen Vis, og klik derefter på Kolonner.

 3. Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kolonnenavnet.

 4. Hvis du vil fjerne en kolonne, skal du rydde afkrydsningsfeltet ved siden af kolonnenavnet.

 5. Hvis du vil ændre den rækkefølge, kolonnerne vises i, skal du klikke på kolonnenavnet og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.