Ændre indstillinger for Fjernskrivebord

Her er svar på nogle spørgsmål, der er stillet om indstillinger for Fjernskrivebord.

Vis alle

Kan jeg bruge enheder og ressourcer, der er på eller en del af min computer, f.eks. printer, harddisk eller Udklipsholder, når der er oprettet forbindelse til en fjerncomputer?

Ja, du kan. Det kaldes omdirigering af en enhed eller en ressource, f.eks. en printer eller et drev. Sådan udføres omdirigering:

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Lokale ressourcer.

 3. Vælg de enheder eller ressourcer, der skal omdirigeres, under Lokale enheder og ressourcer. Klik på Flere for at få vist yderligere enheder.

Bemærkninger

 • Hvis du opretter forbindelse til en computer, der kører Windows XP eller Windows Server 2003, og du vil kopiere og indsætte filer, skal du benytte ovenstående fremgangsmåde for at omdirigere drevet på den computer, der indeholder den midlertidige mappe. I de fleste tilfælde vil det være C-drevet.

 • På grund af sikkerhedsmæssige begrænsninger kan du ikke kopiere en fil fra en fjerncomputer til rodmappen på et drev på denne computer, medmindre du er logget på med standardadministratorkontoen.

Nyheder i forbindelse med omdirigering i denne version af Windows?

Omdirigering er blevet forbedret og udvidet i denne version af Windows. Nu kan du omdirigere medieafspillere, der er baseret på MTP (Media Transfer Protocol), og digitale kameraer, der er baseret på PTP (Picture Transfer Protocol).

Sådan omdirigeres Plug and Play-enheder

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, klik på fanen Lokale ressourcer, og klik derefter på Flere.

 3. Klik på plustegnet (+) ud for Understøttede Plug and Play-enheder under Lokale enheder og ressourcer.

  De Plug and Play-enheder, der understøtter omdirigering og som er tilsluttet for øjeblikket, vises på listen. Hvis den enhed, du har tilsluttet, ikke bliver vist på listen, kan enheden ikke omdirigeres for øjeblikket.

 4. Marker afkrydsningsfeltet ud for hver enhed, der skal omdirigeres.

Bemærkninger

 • Du kan ikke overføre DRM-beskyttet indhold (Digital Rights Management) fra omdirigerede medieafspillere.

 • Omdirigering af Plug and Play-enheder er kun tilgængelig i Windows Vista Enterprise og Windows Vista Ultimate, når du opretter forbindelse til en fjerncomputer, der kører Windows Vista.

 • Plug and Play-enhedsomdirigering understøttes ikke over overlappende forbindelser til fjerskrivebord. (Når du har oprettet fjernforbindelse til en computer, og du opretter forbindelse til en anden computer fra denne session, er den anden forbindelse overlappende). Du kan f.eks. omdirigere og bruge en Plug and Play-enhed, der er tilsluttet den lokale computer, når du opretter forbindelse til en fjerncomputer. Hvis du opretter forbindelse til en anden fjerncomputer fra den første, kan du ikke omdirigere og bruge Plug and Play-enheden med den anden computer.

Når du følger ovenstående trin, kan du også vælge at omdirigere drev og enheder automatisk, som du tilslutter eller opretter forbindelse til i fremtiden.

Sådan omdirigeres drev eller enheder, der endnu ikke er tilsluttet eller oprettet forbindelse til

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, klik på fanen Lokale ressourcer, og klik derefter på Flere.

 3. Klik på plustegnet ud for Drev under Lokale enheder og ressourcer, og klik derefter på Drev, jeg opretter forbindelse til senere.
  – eller –
  Klik på plustegnet (+) ud for Understøttede Plug and Play-enheder, og klik derefter på Enheder, jeg tilslutter senere.

I Windows Vista Enterprise og Windows Vista Ultimate kan du også omdirigere Microsoft Point of Service for .NET-enheder (POS til .NET). Hvis du vil aktivere omdirigering for disse enheder, skal du redigere rdp-filen (Remote Desktop protocol), da disse enheder ikke bliver vist under Lokale enheder og ressourcer.

Sådan redigeres rdp filen

Standard-.rdp-filen er en skjult fil i mappen Dokumenter. Du kan se, hvordan den gøres synlig, under Vise skjulte filer.

 1. Åbn rdp-filen i et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok.

 2. Tilføj eller skift følgende linje:

  redirectposdevices:i:value
  • Hvis value = 0 Microsoft Point of Service til .NET (POS til .NET), er enhedsomdirigering deaktiveret.

  • Hvis value = 1 Microsoft Point of Service til .NET (POS til .NET), er enhedsomdirigering aktiveret.

Bemærk!

 • Åbn Notepad ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Notepad.

Yderligere oplysninger om redigering af rdp-filer finder du under Indstillinger for Remote Desktop Protocol i Windows Server 2003 og i Windows XP på Microsofts websted.

Hvordan kan jeg høre musik eller andre lyde fra fjerncomputeren?

Fjernskrivebord er som standard indstillet til at "afspille" lyde fra fjerncomputeren til din computer. Hvis du ikke kan høre lyde fra en fjerncomputer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at gendanne standardindstillingen:

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Lokale ressourcer.

 3. Klik på Afspil på denne computer under Lyd på fjerncomputer.

Hvordan kan jeg forbedre ydeevnen af Fjernskrivebord på en langsom forbindelse?

Det kan muligvis hjælpe at ændre indstillingen for forbindelseshastighed eller at bruge færre visuelle effekter på fjerncomputeren.

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Visning.

 3. Angiv den relevante forbindelseshastighed.

 4. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de visuelle effekter, der skal bruges eller vises. Jo færre effekter, jo hurtigere vil forbindelsen generelt være. Hvis du vælger Cachelagring af bitmaps forbedres forbindelseshastigheden dog.

Kan jeg gemme mine indstillinger for Fjernskrivebord og bruge dem igen senere?

Ja. Følg disse trin:

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, vælg de indstillinger, der skal gemmes, og klik derefter på Gem eller Gem som under fanen Generelt.

Hvis du vil åbne en indstillingsfil, skal du klikke på fanen Generelt, klikke på Åbn og derefter vælge filen.

Hvordan afbryder jeg forbindelsen i en fjernskrivebordssession?

Sådan afbrydes forbindelsen uden af afslutte fjernskrivebordssessionen

 • Du kan midlertidigt afbryde en session ved at klikke på knappen LukBillede af knappen Luk på forbindelsesbjælken (den vandrette linje øverst på skærmen). På denne måde kører programmet videre, så du kan fortsætte, næste gang du opretter forbindelse.

Sådan afsluttes og afbrydes fjernskrivebordssessionen

 • Klik på knappen StartBillede af knappen Start i vinduet Forbindelse til Fjernskrivebord, klik på pilen ved siden af låseknappenBillede af knappen Strømforsyning og knappen Lås i menuen Start , og klik derefter på Log af.

Hvordan genopretter jeg forbindelsen efter midlertidigt at have afbrudt forbindelsen til en fjernskrivebordssession?

Opret forbindelse til fjerncomputeren som normalt. Næste gang, du opretter forbindelse til den samme fjerncomputer, opretter Forbindelse til Fjernskrivebord automatisk forbindelsen til den session, der var i gang (hvis fjerncomputeren er indstillet til at tillade genoprettelse af afbrudte sessioner).

Kan jeg bruge tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord?

Ja. Det kan du gøre på to måder: Du kan indstille computeren, så den genkender Windows-tastaturgenveje, som du indtaster, f.eks. ALT+TAB, eller du kan bruge Terminal Server-tastaturgenveje.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Windows-tastaturgenveje:

 1. Åbn Forbindelse til Fjernskrivebord ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Forbindelse til Fjernskrivebord.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Lokale ressourcer.

 3. Vælg På fjerncomputeren under Tastatur for at indstille fjerncomputeren til at genkende Windows-tastaturgenveje, som du indtaster. (Du kan også vælge Kun i fuldskærmstilstand for at få samme resultat. Du skal bare bruge Forbindelse til Fjernskrivebord i fuldskærmstilstand. Dette er standardindstillingen.

Se nedenstående tabel, hvis du vil bruge Terminal Server-genveje:

Genvej
Beskrivelse

ALT+PGUP

Skifter mellem programmer fra venstre til højre.

ALT+PGDN

Skifter mellem programmer fra højre til venstre.

ALT+INS

Skifter mellem programmerne i den rækkefølge, de blev startet.

ALT+HOME

Viser menuen Start.

CTRL+ALT+BREAK

Skifter mellem et vindue og fuld skærm.

CTRL+ALT+END

Viser dialogboksen Windows Sikkerhed.

ALT+DELETE

Viser menuen Windows.

CTRL+ALT+MINUSTEGN (-) på det numeriske tastatur

Placerer en kopi af det aktive vindue i klienten i Udklipsholder i Terminal Server (giver samme funktionalitet som at trykke på ALT+PRINT SCREEN på en lokal computer).

CTRL+ALT+PLUSTEGN (+) på det numeriske tastatur

Placerer en kopi af hele klientens vinduesområde i Udklipsholder i Terminal Server (giver samme funktionalitet som at trykke på PRINT SCREEN en lokal computer).

CTRL+ALT+HØJRE PIL

Giver dig mulighed for at bruge tabulatortasten til at hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet (f.eks. en knap eller en tekstboks). Nyttigt, når kontrolelementer i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts) program.

CTRL+ALT+VENSTRE PIL

Giver dig mulighed for at bruge tabulatortasten til at hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet (f.eks. en knap eller en tekstboks). Nyttigt, når kontrolelementer i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts) program.

CTRL+ALT+BREAK og CTRL+ALT+END er tilgængelige i alle fjernskrivebordssessioner, også når fjerncomputeren er indstillet til at genkende Windows-tastaturgenveje.