Vælge, hvilke billeder og videoer der skal vises i Windows Billedgalleri

Windows Billedgalleri er udviklet til automatisk at vise de billeder og videoer, der er gemt i mappen Billeder på computeren. Du kan når som helst ændre indholdet af Billedgalleri ved at tilføje eller fjerne mapper, hvilket er praktisk, hvis du lagrer nogle af billederne og videoerne på en anden placering end mappen Billeder på computeren. Du kan også føje enkelte billeder og videoer til Billedgalleri uden at tilføje hele mappen.

Vis alle

Føje en mappe til Billedgalleri

Når du føjer en mappe til Billedgalleri, vises alle billederne og videoerne i mappen der. Husk, at du kun kan føje én mappe til Billedgalleri ad gangen, så du skal gentage disse trin for alle de mapper, du vil tilføje.

 1. Åbn Windows Billedgalleri ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Billedgalleri.

 2. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Tilføj mappe til galleri.

 3. Klik på den mappe, der indeholder de billeder og videoer, du vil tilføje, og klik derefter på OK.

Advarsel!

 • Der er visse mapper, du ikke skal føje til Billedgalleri. Mappen Lokal disk kaldes f.eks. rodmappen, fordi den repræsenterer hele harddisken. Hvis du føjer denne mappe til Billedgalleri, kører den meget langsomt. Du skal undgå at føje mappen Windows og andre systemplaceringer til Billedgalleri af lignende årsager.

Føje et enkelt billede eller en enkelt video til Billedgalleri

Du kan føje de enkelte billeder og videoer til Billedgalleri uden automatisk at medtage alle andre filer, der er gemt i samme mappe.

 1. Åbn der mappe, der indeholder det billede eller den video, du vil føje til Billedgalleri.

 2. Åbn Windows Billedgalleri ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Billedgalleri.

 3. Træk billedet eller videoen fra mappen til vinduet Billedgalleri.

  Billedet eller videoen kopieres til mappen Billeder og føjes automatisk til Billedgalleri.

Bemærk!

 • Det er kun billeder og videoer, der kan føjes til Billedgalleri. Hvis du forsøger at tilføje en anden slags fil, kopieres filen til mappen Billeder, men den vises ikke i Billedgalleri.

 • Der er mange typer billeder, og det er ikke alle typer, der vises i Billedgalleri. Billeder med filtypenavnet .gif vises f.eks. ikke i Billedgalleri.

Fjerne en mappe fra Billedgalleri

Når du fjerner en mappe fra Billedgalleri, slettes den ikke fra computeren. Hvis du fjerner en mappe, viser Billedgalleri ikke længere de billeder og videoer, der var i den pågældende mappe, selvom mappen stadig er gemt på computeren.

Du kan når som helst fjerne mapper, du har føjet til Billedgalleri, men du kan ikke fjerne de mapper, der som standard findes i Billedgalleri. Hvis du fjerner en mappe, vises den ikke i Billedgalleri. Du kan fjerne mapper i Billedgalleri, men du kan ikke fjerne de enkelte billeder og videoer. Du kan dog når som helst slette billeder fra Billedgalleri. Hvis du sletter et billede, slettes det fra computeren, som om du har slettet det fra mappen Billeder.

Du kan heller ikke fjerne en undermappe uden også at fjerne mappen på øverste niveau. I følgende eksempel kan du fjerne mappen Familie, og dermed fjernes alle undermapperne også. Men du kan ikke nøjes med at fjerne mapperne Børn og Bedsteforældre.

Billede, der viser undermapper i Billedgalleri
Du kan ikke fjerne en undermappe fra Billedgalleri uden at fjerne mappen på øverste niveau
 1. Åbn Windows Billedgalleri ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer og derefter klikke på Windows Billedgalleri.

 2. Højreklik i navigationsruden på den mappe, du vil fjerne, og klik derefter på Fjern fra galleri.

Advarsel!

 • Billedgalleri er en anden måde at få vist og organisere billederne og videoerne på. Her vises billeder og videoer, du har gemt i mappen Billeder og i andre mapper på computeren. Det er ikke et alternativ til mapper på computeren. Du skal derfor ikke slette billederne i Billedgalleri eller i mappen Billeder, medmindre du er sikker på, at du vil slette billederne fra computeren. Hvis du gør det, slettes de fra computeren, og de vises ikke længere i mappen Billeder eller Billedgalleri.