Indstillinger for farvestyring: ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om farvestyring. Du kan også finde yderligere oplysninger om farvestyring på webstedet Microsoft Image Color Management.

Vis alle

Hvad er farvestyring?

Farvestyring er et system, der bruges til at sikre, at farveindhold gengives tilfredsstillende overalt – herunder på enheder, f.eks. på skærmen og printeren.

Hvorfor er farvestyring nødvendig?

De forskellige enhedstyper indeholder forskellige farveegenskaber og -funktioner. På skærme kan der f.eks. ikke vises de samme sæt farver, som en printer kan angive. Det skyldes de forskellige grundlæggende processer, de enkelte enheder bruger til at producere farveindhold. Scannere og kameraer har også forskellige farveegenskaber. Selv de forskellige programmer fortolker og behandler undertiden farver forskelligt. Uden et ensartet farvestyringssystem kan det samme billede se forskelligt ud på de forskellige enheder. Udseendet af farveindholdet afhænger også af visningsforholdene (f.eks. den omgivende lyssætning). Det skyldes, at menneskets øje tilpasses forskelligt til de forskellige forhold, også når de ser på det samme billede.

Derfor bevarer farvestyring forholdene i farveindholdet, så der kan opnås et acceptabelt udseende på enheder med forskellige farveegenskaber og på tværs af forskellige visningsforhold. Dertil kræves farvestyringssystemer, der kan styre forholdene mellem enhedsegenskaberne og visningsforholdene, så der kan opnås acceptable resultater.

Hvad er farveprofiler?

En farveprofil er en fil, der beskriver farveegenskaberne for en bestemt enhed, mens enheden er i en bestemt tilstand. Profiler kan også indeholde yderligere oplysninger, der definerer visningsforhold eller metoder for Gamut-tilknytning. Når du arbejder med computerens farvestyringssystem, er farveprofiler med til at sikre, at farveindholdet gengives på en acceptabel måde, uanset enheden eller visningsforholdene. Når der føjes en enhed til computeren, installeres farveprofilen for den pågældende enhed som regel automatisk.

Hvad er et farverum?

Et farverum er en tredimensional model, hvor farvernes nuance, værdi og detaljer illustreres grafisk for at repræsentere gengivelsesegenskaberne for en enhed.

Hvornår skal jeg ændre indstillingerne for farvestyring?

Da standardindstillingerne for farvestyring som regel er tilpasset, skal du kun ændre disse indstillinger, hvis du har særlige krav til farvestyring, der ikke opfyldes af de aktuelle indstillinger. Derfor er disse indstillinger som regel beregnet for personer, der arbejder professionelt med farver.

Du kan ændre indstillingerne for farvestyring, hvis du vil udføre et af følgende:

 • Tilføje eller fjerne en farveprofil

 • Knytte en anden farveprofil til en af enhederne

 • Ændre standardfarveprofilen for en af enhederne

 • Ændre standardgengivelsesformålet eller standardfarverummet.

Hvor kan jeg ændre computerens indstillinger for farvestyring?

Du kan ændre computerens indstillinger for farvestyring ved at åbne Farvestyring i Kontrolpanel.

 • Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Hardware og lyd og derefter klikke på Farvestyring.

Hvordan tilføjes en farveprofil for en af mine enheder?

Farveprofiler tilføjes som regel automatisk under installation af nye enheder. Farveprofiler kan også tilføjes ved hjælp af værktøjer til farvestyring, f.eks. kalibreringsenheder for skærme. Det er derfor sandsynligt, at der allerede findes profiler for enhederne. Men hvis du skal installere en ny profil, skal du følge disse trin:

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Hardware og lyd og derefter klikke på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Profiler, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg den nye farveprofil, og klik derefter på Åbn. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

Hvorfor kan en enhed have mere end én farveprofil?

En farveprofil repræsenterer farveegenskaberne for en bestemt enhed i en bestemt tilstand. Enhver ændring, der medfører en ændring af farvernes funktionsmåde for en enhed, kan kræve en særskilt profil. Derudover kan profiler optimeres til forskellige former for projekter. En printer kan f.eks. leveres med flere profiler, som hver især er udviklet til en forskellig type papir eller blæk.

Hvad er WCS?

WCS, der står for Windows Color System (Windows Farvesystem), er et avanceret farvestyringssystem, som findes i de nyeste versioner af Windows. WCS understøtter ICC-profiler (International Color Consortium), der er baseret på farvesystemer, samtidig med at det indeholder udvidede funktioner, der ikke findes i eksisterende ICC-farvestyringssystemer.

Hvorfor omfatter indstillingerne for farvestyring både WCS- og ICC-profiler?

Windows understøtter fortsat både WCS- og ICC-profiler for at give dig alle muligheder for at tilpasse indstillinger for farvesystemet og farvearbejdsflows.

Hvordan vælger jeg en profil, der skal knyttes til en enhed?

Hvis du har installeret flere profiler for en enhed, kan du angive, hvilken profil der skal bruges til et bestemt projekt. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Hardware og lyd og derefter klikke på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Enheder, og klik derefter på den profil, du vil bruge.

  Du kan angive, at denne profil skal være standardprofilen for enheden, ved at klikke på Benyt som standard.

Bemærk!

 • Du kan måske også vælge farveprofiler i billed- eller grafikredigeringsprogrammet. Hvis du ændrer profilen i et program, påvirkes som regel kun det pågældende program. Standardprofilerne i Farvestyring bruges, når der ikke er angivet en indstilling i et andet program.

Jeg kan se en indstilling for Standardgengivelsesformål under fanen Avanceret i Farvestyring. Hvad er gengivelsesformål, og skal jeg nogensinde ændre standardindstillingen?

Et gengivelsesformål bestemmer, hvordan farver gengives, når du skifter fra én enhed (og dermed fra ét farverum) til en anden. Forestil dig, at gengivelsesformålet er en måde af gengive farver på. Det er en funktion, Windows bruger til at vælge de rette farver ved visning eller udskrivning.

Hvis der ikke er angivet et særskilt gengivelsesformål for programmet, kan du angive det standardgengivelsesformål, der bruges. Der findes fire almindelige gengivelsesformål, som dækker de fleste anvendelsesområder. Afhængigt af gengivelsesformålet, kan et billedes udseende variere en smule, da Windows bruger et forskelligt område med forskellige farver til at gengive det. De fire mest almindelige gengivelsesformål er:

Gengivelsesformål Anvendelsesområde
Gengivelsesformål

Som det opfattes (fotos)

Anvendelsesområde

Velegnet til fotos. Når farver konverteres fra én enheds farverum til et andet, bevares forholdet mellem farverne.

Gengivelsesformål

Relativ farvemetrisk (stregtegninger)

Anvendelsesområde

Velegnet, når få bestemte farver skal passe nøjagtigt sammen, f.eks. ved gengivelse af logografik. Anbefales også ved det sidste transformationsstadie ved Vis udskrift. De farver, der ligger inden for det tilladte farverum for begge enheder, ændres ikke, men andre farver ændres måske, hvilket resulterer i en komprimeret farvetone. Det relative farvemetriske gengivelsesformål knytter hvidt fra kildeenhedens farverum til hvidt i destinationsenhedens farverum.

Gengivelsesformål

Absolut farvemetrisk (simuler papir)

Anvendelsesområde

Velegnet til brug i det sidste transformationsstadie, når der udføres korrektur af sider, hvor du vil repræsentere papirfarven i udskriften. Det absolutte farvemetriske formål adskiller sig fra det relative farvemetriske formål, idet hvidt i kildefarverummet ikke er knyttet til hvidt i destinationsfarverummet.

Gengivelsesformål

Mætning (diagrammer og grafer)

Anvendelsesområde

Velegnet til virksomhedsgrafik, hvor levende farver er vigtigere end realistiske farver, f.eks. i virksomhedsdiagrammer og -grafer. Når farver konverteres fra én enheds farverum til et andet, bevares den relative nuance, men farverne ændres måske.

Bemærk!

 • Under fanen Avanceret kan du også angive en tilknytning mellem modelprofiler for WCS Gamut-tilknytning og de fire almindelige gengivelsesformål. Du skal som regel kun ændre disse tilknytninger til gengivelsesformål, hvis du har installeret metoder for Gamut-tilknytning med WCS-plug-in fra tredjepart, og du vil bruge dem i stedet for WCS-Gamut-standardtilknytningen. De fleste brugere behøver aldrig at ændre disse indstillinger.