Konvertere filer, før de synkroniseres i Windows Media Player: ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om konvertering af filer, før de synkroniseres i Windows Media Player. Hvis dit spørgsmål ikke vises her, kan du søge online i Ofte stillede spørgsmål om Windows Media Player.

Vis alle

Er det altid nødvendigt at konvertere filer, før de synkroniseres?

Nej. Du skal kun konvertere filerne, hvis enheden kræver, at filerne skal konverteres til en kvalitet og/eller et format, der er optimeret til afspilning på enheden. Konvertering påvirker ikke den oprindelige fil.

Kan jeg slå konvertering fra?

På visse ældre enheder kan du slå konvertering fra. Det er imidlertid ikke muligt at gøre det for en enhed, der understøtter MTP (Media Transfer Protocol), fordi en MTP-enhed rapporterer til afspilleren, om konvertering er påkrævet, for at sikre, at du kan afspille filer på enheden. Hvis du har en enhed, hvor du kan slå konvertering fra, skal du huske, at hvis du gør det, kan det forhindre enheden i at kunne afspille filer, og det kan medføre, at enheden opfører sig uventet, hvis du synkroniserer filer, der overskrider enhedens kapacitet. Du skal derfor tillade, at filer konverteres, før de synkroniseres. Hvis du vil slå konvertering fra for en enhed, der understøtter det, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, peg på enheden, og klik derefter på Avancerede indstillinger.

 2. Egenskabsdialogboksen for enheden vises. Klik på fanen Kvalitet, og fjern derefter markeringen i feltet Konverter musik, billeder, videoer og tv-programmer i overensstemmelse med enhedens krav (anbefales).

Kan jeg vælge kvaliteten for de filer, der konverteres?

Ja. Du skal som regel give afspilleren mulighed for at vælge kvalitetsniveau automatisk for at sikre, at enheden kan afspille filerne. Hvis du vil synkronisere filerne med enheden på et højere kvalitetsniveau, skal du i dokumentationen til enheden bekræfte, hvilket kvalitetsniveau enheden understøtter. Bemærk også, at hvis du synkroniserer en fil, der er på et lavere kvalitetsniveau end det, du har angivet, synkroniseres filen på det eksisterende kvalitetsniveau (kvalitetsniveauet øges ikke). Benyt følgende fremgangsmåde for at justere kvalitetsniveauet for konverterede filer:

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, peg på enheden, og klik derefter på Avancerede indstillinger.

 2. Egenskabsdialogboksen for enheden vises. Klik på fanen Kvalitet, og vælg derefter de ønskede kvalitetsindstillinger for musik og video. Du kan ikke angive en kvalitetsindstilling for konvertering af billeder. Den faktiske bithastighed for en fil kan være en smule forskellig fra den bithastighed, du vælger.

Du kan også vælge at få afspilleren til at bruge ekstra computerressourcer for at øge kvaliteten for konverterede videofiler ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vælg kvalitet frem for hastighed, når der konverteres video (øger konverteringstiden) i dialogboksen Indstillinger for filkonvertering.

Kan jeg reducere den tid, det tager at konvertere filer?

Ja. Hvis du har konfigureret enheden til at udføre synkronisering automatisk, kan du slå konvertering i baggrunden til. Når du gør det, konverteres filer, der skal konverteres, før de kan synkroniseres, i baggrunden, hvilket reducerer den tid, det tager at synkronisere filer. Konvertering i baggrunden er som standard slået til for videofiler. Benyt følgende fremgangsmåde for at slå konvertering i baggrunden til for lydfiler:

 1. Klik på pilen under fanen Synkroniser, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad, at lydfiler konverteres i baggrunden i dialogboksen Indstillinger for filkonvertering.

Når du har slået den til, starter konvertering i baggrunden, når alle af følgende forhold er til stede:

 • Afspilleren kører, og computeren har været inaktiv (ingen muse- eller tastaturhandlinger) i ti minutter.

 • Enheden er ikke sluttet til computeren. Hvis enheden er tilsluttet, konverterer og synkroniserer afspilleren filerne.

 • Computeren kører på strøm (og ikke på batteri).

Når konverteringen er startet, kan du bruge computeren igen. Afspilleren skal fortsat køre, mens konverteringen udføres, men du kan minimere den til proceslinjen i Windows. Konverteringsprocessen kører ved inaktivitet, hvilket vil sige, at konverteringen bruger hele computerens ubrugte processorkapacitet, men det påvirker ikke brugen af computeren. Konvertering standser, når et af følgende forhold er til stede:

 • Alle filer er konverteret.

 • Du afslutter afspilleren.

 • Den mappe, hvor de konverterede filer lagres, når den angivne diskplads.

 • Computeren skifter til batteristrøm (konvertering fortsætter, når du sætter computeren i stikket igen).