Redigere en film i Windows Movie Maker

Storyboard og tidslinje i Windows Movie Maker gør det let for dig at arrangere og redigere dine råklip og tilføje overgange og effekter. Du kan først bruge storyboardet til at angive layout og arrangere alle dine klip, effekter og overgange og derefter bruge tidslinjen til at finjustere dit projekt ved at redigere klip.

Vis alle

Sådan føjes et klip til et projekt

 1. I ruden Samlinger skal du klikke på den mappe, der indeholder det klip, som du vil føje til dit projekt.

 2. I ruden Indhold skal du klikke på det klip, som du vil tilføje.

 3. Klik på Klip, og klik derefter på Føj til storyboard eller Føj til tidslinje, afhængigt af hvilken visning du bruger.

Sådan flyttes et klip til storyboard/tidslinje

 1. På storyboard/tidslinje skal du vælge det klip, som du vil flytte.

 2. Klik på Rediger, og klik derefter på Klip.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvilken visning du arbejder i:

  • På storyboardet skal du klikke på den næste tomme celle.

  • På tidslinjen skal du flytte afspilningsindikatoren til det punkt, hvor du vil indsætte klippet.

 4. Klik på Rediger, og klik derefter på Sæt ind.

Sådan fortrydes ændringer i storyboard/tidslinje

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fortryde en eller flere handlinger, skal du på værktøjslinjen klikke på pilen ud for Fortryd og klikke på den eller de handlinger, som du vil fortryde.

  • Hvis du vil annullere Fortryd til en eller flere handlinger, skal du på værktøjslinjen klikke på pilen ud for Annuller Fortryd og klikke på den eller de handlinger, som du vil annullere din fortrydelse for.

Sådan ryddes storyboard/tidslinje

 • Klik på Rediger, og klik derefter på Ryd tidslinje eller Ryd storyboard, afhængigt af hvilken visning du bruger.

Sådan zoomes der ind og ud på tidslinjen

Du kan ændre detaljeniveauet på tidslinjen ved at zoome ind eller ud. Når du zoomer ind, vises tidsskalaen i små intervaller, og du ser dit projekt med flere detaljer. Når du zoomer ud på tidslinjen, udvides tidsskalaen, hvilket giver et større perspektiv på tidslinjen og dens indhold som helhed. Dette gør det lettere at organisere og redigere projektet.

 1. Klik på Vis og derefter på Tidslinje.

 2. Klik på Vis, og klik derefter påZoom ind eller Zoom ud.

Sådan tilpasses tidslinjen på skærmen

 • Klik på Vis, og klik derefter på Tilpas til indhold.

Sådan øges eller reduceres størrelsen på storyboardet

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil øge størrelsen på storyboardet, skal du trække den øverste ramme på storyboardet op.

  • Hvis du vil reducere størrelsen på storyboardet, skal du trække den øverste ramme på storyboardet ned.

   Bemærk!

   • Når du placerer markøren over den øverste blå ramme på storyboardet, forvandles markøren til en pil med to spidser, som du kan bruge til at trække rammen op eller ned.

Tip!

 • Hvis du hurtigt vil føje et klip til dit projekt, skal du trække klippet til storyboardet/tidslinjen. Hvis du vil trække sammenhængende klik, skal du klikke på det første klip på listen, trykke på SKIFT-tasten og holde den nede, klikke på det sidste klip på listen og derefter trække de valgte klip til storyboard/tidslinje. Hvis du vil trække klip, der ikke er sammenhængende, skal du trykke på CTRL-tasten og holde den nede, klikke på hvert klip, som du vil tilføje, og derefter trække de valgte klip til storyboard/tidslinje.