Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om brug af mapper i Windows.

Vis alle

Hvad er en mappe?

En mappe er en objektbeholder, som du kan bruge til at organisere dine filer. Alle filer på computeren er gemt i en mappe, og mapper kan også indeholde andre mapper.

Hvor skal jeg gemme mine filer?

Forskellige slags filer kræver forskellige slags mapper. Det anbefales for eksempel, at du gemmer sådane filer som tekstfiler, regneark og præsentationer i Dokumenter. Der er mange andre specialmapper, f.eks. Billeder og Musik, som hver især er beregnet på den type fil, navnet angiver. Ikke blot er disse mapper passende steder, hvor du kan finde og organisere de pågældende filtyper, men mapperne også optimeret til hurtigere søgning og organisering.

Findes der en måde, jeg kan få vist alle mine filer på ét sted i stedet for at skulle åbne forskellige mapper for at få vist forskellige slags filer?

Ja. Via mappen Søg kan du få hurtig adgang til alle de mest almindelige filer, f.eks. dokumenter, billeder, musik og e‑mail i én enkelt visning.

Hvad er søgefeltet, og hvordan bruger jeg det?

Du kan finde et søgefelt øverst i alle mapper. Mens du skriver i søgefeltet, filtreres indholdet straks, så kun de filer, der svarer til det, du skriver, bliver vist. Der søges dog ikke automatisk på hele computeren via søgefeltet. Der søges kun i den aktuelle mappe og de eventuelle undermapper. Hvis mappevisningen allerede er filtreret, hvis der f.eks. kun vises filer skerevet af en bestemt forfatter, søges der via søgefeltet kun inden for denne begrænsede visning.

Billede af boksen Søg
Søgefeltet

Hvad er adresselinjen, og hvilken type oplysninger vises på den?

I adresselinjen, der findes ved siden af søgefeltet øverst i alle mapper, vises den aktuelle placering. Hvis du klikker på forskellige placeringer i adresselinjen, kan du navigere direkte hen til dem.

Billede af Adresselinjen
Adresselinjen

Hvad er formålet med navigationsruden?

Du kan klikke på mapper og gemte søgninger i navigationsruden for at ændre det, der vises i den aktuelle mappe. Navigationsruden giver adgang til almindelige mapper, f.eks. Dokumenter, Billeder og Søgninger. Du kan få adgang til flere mapper ved at klikke på Mapper nederst i navigationsruden. Dermed vises mappelisten, hvor du kan klikke på en vilkårlig mappe for at navigere direkte hen til den.

Billede af navigationsruden
Navigationsruden

Hvorfor ændres en mappes indhold, når jeg klikker i navigationsruden? Bør mappen ikke kun have ét sæt filer?

Mapperne i Windows er designet, så du kan navigere fra mappe til mappe uden at skulle åbne et nyt mappevindue for hver mappe. Du kan hurtigt navigere rundt til alle mapperne på computeren ved hjælp af navigationsruden. Når du klikker på en placering i navigationsruden, ændres mappeindholdet, så indholdet af den givne placering, du har klikket på, bliver vist. Du kan også åbne en gemt søgning, hvorved der vises filer, der opfylder søgningens kriterier, selvom de er placeret i forskellige mapper spredt over hele computeren.

Hvor er de menuer, der før blev vist øverst i mapperne i tidligere versioner af Windows?

Menuer er som standard skjult, fordi de oftest brugte menukommandoer nu vises på den nye værktøjslinje. Selvom du måske ikke længere behøver at bruge menuerne, kan du stadig vælge at få dem vist i tilgift til den nye værktøjslinje. Yderligere oplysninger finder du under Vise menuerne i mapper.

Hvor er mappestrukturen i Stifinder henne?

Windows I Stifinder var der en mappestruktur, som du kunne bruge til at navigere til en hvilken som helst placering på computeren. Det kaldes nu mappelisten og er til rådighed i navigationsruden i alle mapper. Du kan åbne listen Mapper ved at klikke på Mapper nederst i navigationsruden, og derefter klikke på den ønskede mappe. Klik på Mapper igen for at lukke mappeliste.

Billede af mappelisten i navigationsruden
Mappelisten i navigationsruden

Hvor er opgaveruden henne?

Opgaveruden, som i tidligere versioner af Windows kunne ses ud for mappen, er erstattet af den nye værktøjslinje øverst i mappen. Mange af de opgaver, der før blev vist i opgaveruden, vises nu i væktøjslinjen.