Få hjælp til fejl i Enhedshåndtering

Enhedshåndtering hjælper dig med at finde ud af, hvilke hardwareenheder der er installeret på computeren, og om de fungerer korrekt. Hvis en af dine enheder ikke fungerer korrekt, vises der et fejlikon ud for enhedens navn. Hvis Enhedshåndtering ikke kan identificere enheden, markeres den som en ukendt enhed.

Billede af Enhedshåndtering med en enhed, der ikke fungerer korrekt
Der vises et fejlikon ud for alle enheder, der ikke fungerer korrekt. I dette eksempel er det en biometrisk coprocessor (fingeraftrykslæser), der ikke fungerer korrekt.

Når en enhed ikke fungerer korrekt, viser Enhedshåndtering normalt også en fejlmeddelelse med en tilknyttet fejlkode. Der findes mange forskellige fejlkoder i Enhedshåndtering. Hvis du vil have vist en forklaring på, hvad hver enkelt kode betyder, og se et løsningsforslag til hver enkelt fejl, skal du gå til Forklaring af fejlkoder fra Enhedshåndtering på webstedet Microsoft Hjælp og support.

Tip!