Importere video fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager via et digitalt videokamera

Du kan importere video fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager til computeren vha. et digitalt videokamera og Importer video. Du kan importere video fra en ældre analog videoenhed som f.eks. en videobåndoptager eller et analogt videokamera, der ikke har en IEEE 1394-port. Nogle af de mest almindelige analoge videoformater er 8mm, Hi-8, VHS og S-VHS.

Når du tilslutter et analogt videokamera eller en videobåndoptager på et digitalt videokamera, der er tilsluttet computeren, konverterer det digitale videokamera videoen fra et analogt videosignal til et digitalt videosignal. Derefter importeres den digitale video til computeren ved hjælp af Importer video.

Hvis du har en større mængde video på analoge videobånd, kan du spare tid ved at bruge analog til digital-konvertering, fordi videoen importeres til computeren uden først at optage den analoge video på et digitalt videobånd. Du sparer et trin i processen for import af analog video til computeren, så du kan redigere videoen.

Den grundlæggende fremgangsmåde for brug af et digitalt videokamera til import af video fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager er følgende:

 1. Slut det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera ved at benytte den ene af følgende to typer forbindelser—en S-videoforbindelse eller en sammensat videoforbindelse.

 2. Aktiver analog til digital-konvertering på det digitale videokamera..

 3. Slut det digitale videokamera til computeren..

 4. Importer den analoge video til computeren via det digitale videokamera..

Hvad du skal bruge

Hvis du skal konvertere analog video til et digitalt videosignal ved hjælp af et digitalt videokamera og Importer video, skal du bruge følgende:

 • En analogt videokamera eller en videobåndoptager

 • Et digitalt videokamera, der understøtter analog til digital-signalkonvertering

  Hvis vil vide, om dit konkrete digitale videokamera understøtter analog til digital-signalkonvertering, skal du se dokumentationen, der fulgte med kameraet, eller gå til producentens websted.

  Nogle digitale videokameraer har angivelsen A/V til DV Out, AV til DV eller lignende for analog til digital-konvertering i en af afspilningsmenuerne på kameraet.

 • Et IEEE 1394-kabel

 • En IEEE 1394-port på computeren

 • Et A/V-kabel (Audio/Video)

  Dette kabel, der leveres sammen med mange digitale videokameraer, har tre RCA-ben (rødt, hvidt og gult) i den ene ende og et enkelt Mini A/V-ben i den anden ende.

 • (Valgfrit) Et S-videokabel og et separat RCA-kabel med røde og hvide RCA-ben i den ene ende og et stereo ministik i den anden

  Hvis du har et RCA-kabel eller A/V-kabel med røde og hvide RCA-ben i begge ender, kan du sætte en stereo ministikadapter i den ene ende af kablet.

Slutte det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera via en S-videoforbindelse

Hvis det analoge videokamera eller videobåndoptageren har et S-videostik, kan du bruge en S-videoforbindelse til at slutte det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera. Nedenstående figur viser, hvordan et analogt videokamera eller en videobåndoptager kan tilsluttes et digitalt videokamera via en S-videoforbindelse. På figuren vises også et digitalt videokamera, der er tilsluttet en computer via en IEEE 1394-forbindelse (som du skal oprette senere i processen).

Illustration af en S-Video-forbindelse
S-videoforbindelse

Følgende forbindelser er vist på ovenstående figur:

 • S-videoforbindelsen i den ene ende af S-videokablet er sat i S-videostikket på det digitale videokamera, mens S-videoforbindelsen i den anden ende er sat i S-videostikket på det analoge videokamera eller videobåndoptageren. S-videokablet overfører videoen fra det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera.

 • De røde og hvide RCA-ben i den ene ende af A/V-kablet er sat i de tilsvarende røde og hvide RCA-stik på det analoge videokamera eller videobåndoptageren. De røde og hvide RCA-ben overfører lyden. Det gule RCA-ben må ikke sættes i det analoge videokamera eller videobåndoptageren. Hvis du bruger en videobåndoptager som analog videokilde, skal du sikre dig, at de røde og hvide RCA-ben er sat i RCA-udgangsstikkene (Line Out) på videobåndoptageren.

 • Mini A/V-benet i den anden ende af A/V-kablet er sat i Mini A/V-stikket (ofte gult med teksten Audio/Video) på det digitale videokamera.

 • IEEE 1394-benet i den ene ende af et IEEE 1394-kabel er sat i IEEE 1394-porten (ofte mærket DV In-Out eller DV) på det digitale videokamera, og det større IEEE 1394-ben i den anden ende er sat i IEEE 1394-porten på computeren. Også denne forbindelse oprettes typisk senere i processen.

Sørg for, at både det analoge videokamera eller videobåndoptageren og det digitale videokamera er slukket, når du forbinder de to enheder med hinanden.

Hvis du kan vælge mellem en sammensat forbindelse eller S-videoforbindelse mellem det analoge videokamera eller videobåndoptageren og det digitale videokamera, skal du bruge S-videoforbindelsen, fordi den importerede video vil være af en højere kvalitet, end hvis du bruger en sammensat videoforbindelse.

Slutte det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera via en sammensat videoforbindelse

Hvis det analoge videokamera eller videobåndoptageren har sammensatte videostik og stereo RCA-stik, kan du bruge en sammensat videoforbindelse til at slutte det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera. Nedenstående figur viser, hvordan et analogt videokamera eller en videobåndoptager kan tilsluttes et digitalt videokamera via en sammensat videoforbindelse. På figuren vises også et digitalt videokamera, der er tilsluttet en computer via en IEEE 1394-forbindelse (som du skal oprette senere i processen).

Illustration af en sammensat videoforbindelse
Sammensat videoforbindelse

Følgende forbindelser er vist på ovenstående figur:

 • De røde, hvide og gule RCA-ben i den ene ende af A/V-kablet er sat i de tilsvarende RCA-stik på det analoge videokamera eller videobåndoptageren. De røde og hvide RCA-ben overfører lyden, mens det gule ben overfører videoen. Hvis du bruger en videobåndoptager som analog videokilde, skal du sikre dig, at de røde, gule og hvide RCA-ben er sat i RCA-udgangsstikkene (Line Out) på videobåndoptageren.

 • Mini A/V-benet i den anden ende af A/V-kablet er sat i Mini A/V-stikket (ofte gult med teksten Audio/Video) på det digitale videokamera.

 • IEEE 1394-benet i den ene ende af et IEEE 1394-kabel er sat i IEEE 1394-porten (ofte mærket DV In-Out eller DV) på det digitale videokamera, og det større IEEE 1394-ben i den anden ende er sat i IEEE 1394-porten på computeren. Også denne forbindelse oprettes typisk senere i processen.

Sørg for, at både det analoge videokamera eller videobåndoptageren og det digitale videokamera er slukket, når du forbinder de to enheder med hinanden.

Aktiver analog til digital-konvertering på det digitale videokamera.

Derefter skal du aktivere analog til digital-konvertering på det digitale videokamera (hvis det understøtter analog til digital-konvertering).

 1. Hvis der er et videobånd i det digitale videokamera, skal du tage det helt ud af kameraet. Luk båndføderen.

 2. Tænd det digitale videokamera, og indstil det til afspilning (ofte mærket VCR eller VTR på kameraet).

 3. Tryk på den knap eller anden betjeningsdel på det digitale videokamera, der åbner en menu med afspilningsindstillinger.

 4. Find indstillingen for analog til digital-konvertering på det digitale videokamera.

  Det konkrete navn på denne indstilling afhænger af det digitale videokamera. Det kan være A/V to DV Out, A/V to DV eller et lignende navn.

 5. Aktiver analog til digital-konvertering på det digitale videokamera.

 6. Afslut menuen med afspilningsindstillinger på det digitale videokamera.

 7. Sluk det digitale videokamera.

Slut det digitale videokamera til computeren.

Tilslut derefter det digitale videokamera på computeren. Det er mest almindeligt at bruge en IEEE 1394-forbindelse mellem det digitale videokamera og computeren.

Stik det ene ben på IEEE 1394-kablet i IEEE 1394-porten på det digitale videokamera, og stik derefter benet i den anden ende i en IEEE 1394-port på computeren.

Importer den analoge video til computeren via det digitale videokamera.

Når du har sluttet det analoge videokamera eller videobåndoptageren til det digitale videokamera og sluttet det digitale videokamera til computeren, kan du importere analog video ved hjælp af Importer video.

 1. Læg det bånd, du vil optage videoen fra, i det analoge videokamera eller videobåndoptageren. Hvis du skal optage fra et analogt videokamera, skal du tænde kameraet og aktivere dets afspilningstilstand.

 2. Tænd det digitale videokamera, og indstil det til afspilning (ofte mærket VCR eller VTR på kameraet).

 3. Klik på Importer video, hvis dialogboksen Automatisk afspilning vises, når du tænder det digitale videokamera.

 4. Skriv et navn på den eller de videofiler, du vil oprette, importere og derefter gemme på computeren, i feltet Navn.

 5. Vælg en placering, hvor videofilerne skal gemmes, på listen Importer til, eller vælg en anden placering ved at klikke på Gennemse.

 6. Vælg et af følgende videofilformater til den nye videofil på listen Format, og klik derefter på Næste:

  • Du kan oprette en enkelt fil med den filtype, som det digitale videokamera bruger som standard, f.eks. en AVI- eller DV-AVI-fil, ved at vælge AVI (Audio Video Interleaved, enkelt fil).

  • Du kan oprette én enkelt Windows Media Video-fil (WMV), som indeholder alle de oplysninger, der er på videobåndet, ved at vælge Windows Media Video (enkelt fil).

  • Du kan oprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet ved at vælge Windows Media Video (en fil pr. scene).

 7. Klik på Importer kun dele af videobåndet til computeren, og klik derefter på Næste.

 8. Brug betjeningen på det analoge videokamera eller videobåndoptageren (eller fjernbetjeningen til den analoge enhed) til at afmærke det sted på båndet, hvor du vil starte videoimporten, og tryk derefter på Play (Afspil) for at afspille båndet.

 9. Klik på Start videoimport på siden Afmærk videobåndet, og begynd derefter at importere video:

 10. Klik på Stop videoimport, når det analoge videobånd er nået til det sted, hvor du ønsker at stoppe videoimporten.

 11. Tryk på Stop på det analoge videokamera eller videobåndoptageren (eller fjernbetjeningen).

 12. Gentag trin 8 til 11 for hver del af det analoge videobånd, der skal importeres.

 13. Når du er færdig med at importere analog video, skal du lukke Importer video ved at klikke på Udfør.

  Den importerede video gemmes som en eller flere videofiler på computeren og vises i Windows Billedgalleri.

Bemærkninger

 • Det er ikke muligt at importere video direkte fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager ved hjælp af Importer video eller Windows Movie Maker. Hvis du vil importere video direkte fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager uden at bruge et digitalt videokamera, skal en enhed til analog videoindlæsning være installeret på computeren, og derefter skal du bruge et program, der kan importere video direkte fra en analog videokilde. Se den dokumentation, der fulgte med den analoge hentningsenhed, eller gå til producentens websted for at få flere oplysninger.

 • Du kan også åbne Importer video ved hjælp af Windows Movie Maker. Når et analogt videokamera eller en videobåndoptager er tilsluttet et digitalt videokamera, som er tilsluttet computeren, skal du tænde det digitale videokamera i afspilningstilstand. Klik på Importer fra digitalt videokamera i menuen Filer i Windows Movie Maker.

 • Du kan også åbne Importer video i Windows Billedgalleri. Når et analogt videokamera eller en videobåndoptager er tilsluttet et digitalt videokamera, som er tilsluttet computeren, skal du tænde det digitale videokamera i afspilningstilstand. Klik på Filer i Windows Billedgalleri, klik på Importer fra kamera eller scanner, klik på dit digitale videokamera på listen over enheder, og klik derefter på Importer.