Importere livevideo fra et digitalt videokamera

Du kan importere livevideo fra et digitalt videokamera (DV) til computeren ved hjælp af Importer video. Når du importerer livevideo fra et digitalt videokamera til computeren, kodes livevideoen i en videofil og gemmes på computerens harddisk. Når du har importeret livevideoen, kan du redigere den tilhørende videofil ved hjælp af et videoredigeringsprogram, f.eks. Windows Movie Maker.

 1. Kontroller, at det digitale videokamera er sluttet til en IEEE 1394-port eller et USB 2.0-stik, og indstil derefter kameraet til optagelse af livevideo (ofte betegnet som Kamera på det digitale videokamera).

 2. Klik på Importer video i dialogboksen Automatisk afspilning, som vises, når du tænder for det digitale videokamera.

 3. Skriv et navn på den videofil, du vil oprette, importere og derefter gemme på computeren, i feltet Navn.

 4. Vælg en placering, hvor filen skal gemmes, på listen Importer til, eller vælg en anden placering ved at klikke på Gennemse.

 5. Vælg et af følgende videofilformater til den nye videofil på listen Format, og klik derefter på Næste:

  • Du kan oprette én enkelt fil med det filtypeformat, som det digitale videokamera bruger som standard, f.eks. en AVI- eller DV-AVI-fil, ved at vælge Audio Video Interleaved (enkelt fil).

  • Du kan oprette én enkelt Windows Media Video-fil (WMV), som indeholder alle de oplysninger, der er på videobåndet, ved at vælge Windows Media Video (enkelt fil).

  • Du kan oprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet ved at vælge Windows Media Video (en fil pr. scene).

 6. Klik på Start videoimport.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Stop videoimport, når du er færdig med at importere den ønskede livevideo.

  • Hvis du har markeret feltet Stop import efter, skal du vente i den angivne tidsrum, mens livevideoen importeres.

 8. Du kan importere flere livevideoer i den angivne videofil ved at gentage trin 6 og 7.

 9. Klik på Udfør.

  Den importerede video gemmes som en eller flere videofiler på computeren og vises i Windows Billedgalleri.

Bemærk!

 • Du kan også åbne Importer video ved hjælp af Windows Movie Maker. Når det digitale videokamera er tilsluttet computeren og tændt i kameratilstand, skal du i Windows Movie Maker klikke på Importer fra digitalt videokamera i menuen Filer.

 • Du kan også åbne Importer video i Windows Billedgalleri. Klik på Filer i Windows Billedgalleri, når det digitale videokamera er tilsluttet computeren og tændt i kameratilstand. Klik på Importer fra kamera eller scanner, klik på dit digitale videokamera på listen over enheder, og klik derefter på Importer.