Importere video fra et videobånd

Du kan kopiere video fra et bånd i et digitalt videokamera (DV) ved hjælp af Importer video. Når du importerer video fra et videobånd i et DV-kamera til computeren, kodes videoen på båndet i en videofil og gemmes på computerens harddisk.

Vis alle

Sådan importeres en hel video fra et bånd i et digitalt videokamera (DV)

 1. Kontroller, at det digitale videokamera er sluttet til et IEEE 1394- eller et USB 2.0-stik, og indstil derefter kameraet til afspilning af optaget video (ofte betegnet som VTR eller VCR på det digitale videokamera).

 2. Klik på Importer video i dialogboksen Automatisk afspilning, som vises, når du tænder for det digitale videokamera.

 3. Skriv et navn på den eller de videofiler, du vil oprette, importere og derefter gemme på computeren, i feltet Navn.

 4. Vælg en placering, hvor videofilerne skal gemmes, på listen Importer til, eller vælg en anden placering ved at klikke på Gennemse.

 5. Vælg et af følgende videofilformater til den nye videofil på listen Format, og klik derefter på Næste:

  • Du kan oprette én enkelt fil med det filtypeformat, som det digitale videokamera bruger som standard, f.eks. en AVI- eller DV-AVI-fil, ved at vælge Audio Video Interleaved (enkelt fil).

  • Du kan oprette én enkelt Windows Media Video-fil (WMV), som indeholder alle de oplysninger, der er på videobåndet, ved at vælge Windows Media Video (enkelt fil).

  • Du kan oprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet ved at vælge Windows Media Video (en fil pr. scene).

 6. Klik på Importer hele videobåndet til computeren, og klik derefter på Næste.

 7. Du kan stoppe importen af videoen før slutningen af videobåndet ved at klikke på Stop og derefter på Ja.

 8. Klik på Udfør.

  Den importerede video gemmes som en eller flere videofiler på computeren og vises i Windows Billedgalleri.

Sådan importeres en hel video fra et bånd i et digitalt videokamera (DV) og brændes over på en dvd

En forudsætning for, at du kan brænde et videobånd over på en dvd, er, at du har programmet Windows DVD Maker, som fås sammen med Windows Vista Ultimate og Windows Vista Home Premium. Du har også brug for en dvd-brænder.

 1. Kontroller, at det digitale videokamera er sluttet til et IEEE 1394- eller et USB 2.0-stik, og indstil derefter kameraet til afspilning af optaget video (ofte betegnet som VTR eller VCR på det digitale videokamera).

 2. Klik på Importer video i dialogboksen Automatisk afspilning, som vises, når du tænder for det digitale videokamera.

 3. Skriv et navn på den eller de videofiler, du vil oprette, importere og derefter gemme på computeren, i feltet Navn.

 4. Vælg en placering, hvor videofilerne skal gemmes, på listen Importer til, eller vælg en anden placering ved at klikke på Gennemse.

 5. Vælg et af følgende videofilformater til den nye videofil på listen Format, og klik derefter på Næste:

  • Du kan oprette én enkelt fil med det filtypeformat, som det digitale videokamera bruger som standard, f.eks. en AVI- eller DV-AVI-fil, ved at vælge Audio Video Interleaved (enkelt fil).

  • Du kan oprette én enkelt Windows Media Video-fil (WMV), som indeholder alle de oplysninger, der er på videobåndet, ved at vælge Windows Media Video (enkelt fil).

  • Du kan oprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet ved at vælge Windows Media Video (en fil pr. scene).

 6. Klik på Importer hele videobåndet, og brænd derefter til dvd, indtast en titel på dvd'en, og klik derefter på Næste.

  Båndet i det digitale videokamera spoles tilbage til starten, og videoen importeres.

 7. Du kan stoppe importen af videoen før slutningen af videobåndet ved at klikke på Stop og derefter på Ja.

  Den video, der er blevet importeret, gemmes som en videofil.

 8. Når du er færdig med at importere video fra videobåndet, skal du lukke Importer video ved at klikke på Udfør.

  Videofilen eller videofilerne brændes derefter til en dvd.

Sådan importeres dele af en video fra et bånd i et digitalt videokamera (DV)

 1. Kontroller, at det digitale videokamera er sluttet til et IEEE 1394- eller et USB 2.0-stik, og indstil derefter kameraet til afspilning af optaget video (ofte betegnet som VTR eller VCR på det digitale videokamera).

 2. Klik på Importer video i dialogboksen Automatisk afspilning, som vises, når du tænder for det digitale videokamera.

 3. Skriv et navn på den eller de videofiler, du vil oprette, importere og derefter gemme på computeren, i feltet Navn.

 4. Vælg en placering, hvor videofilerne skal gemmes, på listen Importer til, eller vælg en anden placering ved at klikke på Gennemse.

 5. Vælg et af følgende videofilformater til den nye videofil på listen Format, og klik derefter på Næste:

  • Du kan oprette én enkelt fil med det filtypeformat, som det digitale videokamera bruger som standard, f.eks. en AVI- eller DV-AVI-fil, ved at vælge Audio Video Interleaved (enkelt fil).

  • Du kan oprette én enkelt Windows Media Video-fil (WMV), som indeholder alle de oplysninger, der er på videobåndet, ved at vælge Windows Media Video (enkelt fil).

  • Du kan oprette en WMV-fil for hver scene på videobåndet ved at vælge Windows Media Video (en fil pr. scene).

 6. Klik på Importer kun dele af videobåndet til computeren, og klik derefter på Næste.

 7. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder på siden Afmærk videobåndet, og begynd derefter at importere video:

  • Find starten på det eller de klip på båndet, som du vil importere til computeren, enten ved hjælp af indstillingerne for digitalt videokamera i Importer video eller ved hjælp af knapperne på videokameraet.

  • Du kan angive, hvor længe importen af videoen fra videobåndet skal vare ved at markere feltet Stop import efter og derefter angive en tidsgrænse for import af video.

 8. Klik på Start videoimport.

  Videobåndet afspilles automatisk, og importen påbegyndes.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Stop videoimport, når båndet når til det sted, hvor du ønsker, at importen skal stoppes.

  • Hvis du har markeret feltet Stop import efter, skal du vente i den angivne tidsrum, mens videoen importeres.

 10. Gentag trin 8 og 9 for hver del af videobåndet, der skal importeres.

 11. Klik på Udfør, når importen af videoen er afsluttet.

  Den importerede video gemmes som en eller flere videofiler på computeren og vises i Windows Billedgalleri.

Bemærk!

 • Du kan også åbne Importer video ved hjælp af Windows Movie Maker. Når det digitale videokamera er tilsluttet computeren og tændt i afspilningstilstand, skal du i Windows Movie Maker klikke på Importer fra digitalt videokamera i menuen Filer.

 • Du kan også åbne Importer video i Windows Billedgalleri. Klik på Filer i Windows Billedgalleri, når det digitale videokamera er tilsluttet computeren og tændt i afspilningstilstand. Klik på Importer fra kamera eller scanner, klik på dit digitale videokamera på listen over enheder, og klik derefter på Importer.

 • Det er ikke muligt at importere video fra et analogt videokamera eller en videoafspiller ved hjælp af Importer video eller Windows Movie Maker. Hvis du vil importere video fra et analogt videokamera eller en videoafspiller, skal du have en enhed til hentning af analogt videomateriale installeret på computeren og derefter bruge et softwareprogram, som giver dig adgang til at importere video fra en analog hentningsenhed. Se den dokumentation, der fulgte med den analoge hentningsenhed, eller gå til producentens websted for at få flere oplysninger.

 • Nogle digitale videokameraer giver dig adgang til at tilslutte en analog enhed, f.eks. en videoafspiller. Det digitale kamera konverterer videoen fra den analoge kilde til digital video. Se den dokumentation, der fulgte med det digitale videokamera, eller gå til producentens websted for at få flere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om brug af et digitalt videokamera til import af video fra en analog videoenhed under Importere video fra et analogt videokamera eller en videobåndoptager via et digitalt videokamera.