Første gang du tilslutter en enhed i en USB-port (Universal Serial Bus), installerer Windows automatisk driveren til enheden. Når en driver er installeret, kan du frakoble og tilslutte enheden igen uden at udføre flere trin.

Før du installerer enheden

Læs vejledningen til enheden for at finde ud af, om der skal installeres en driver, før enheden tilsluttes. Windows opdager normalt en ny enhed, når du har tilsluttet den, og installerer derefter automatisk driveren. Nogle enheder kræver dog, at du installerer driveren, før du tilslutter enheden.

Desuden skal du være opmærksom på, at de fleste enheder, der har strømafbryder, skal være tændt, før du tilslutter dem, mens du med andre enheder først må tænde dem under installationen. Derfor er det en god idé at læse vejledningen til den nye enhed, før du tilslutter den.

Hvis den vejledning, der er leveret sammen med enheden, strider mod oplysningerne i dette emne, skal du følge enhedens egen vejledning.

Tilslutte enheden

Hvis USB-enheden har et strømstik, skal du slutte enheden til strømkilden og tænde for den, før du tilslutter den på computeren.

Derefter skal du fastlægge, hvilken USB-port du vil stikke enheden i. Hvis computeren har USB-porte på forsiden, bør du bruge en af disse, hvis du ofte skal tilslutte og frakoble enheden.

Illustration af et almindeligt USB-kabel og en almindelig USB-port
Typisk USB-kabel og -port

Stik enheden i USB-porten. Hvis Windows kan installere enhedsdriveren automatisk, får du besked om, at enheden er klar til brug. Ellers beder Windows dig om at indsætte den disk, der indeholder driveren til enheden.

Efter installationen skal du læse vejledningen til enheden for se, om eventuel ekstra software, der kan være inkluderet med enheden, skal installeres.

Undertiden kan du have en USB-enhed, som Windows ikke genkender, og som ikke leveres med en cd med en driver. Hvis det er tilfældet, kan du prøve selv at finde en driver til enheden. Start med at tjekke enhedsproducenten websted. Du kan ofte downloade drivere fra webstedets supportdel. Flere oplysninger finder du i Tip til løsning af problemer med USB-enheder.

Bemærkninger

  • Når du tilslutter en enhed i en USB-port på en USB-hub, skærm eller anden enhed, der er tilsluttet computeren, skal du sikre dig, at USB-porten har strøm nok til at forsyne enheden. Mindre enheder som f.eks. USB-flashdrev og mus samt enheder med egen netledning, f.eks. printere, fungerer normalt korrekt, når de er tilsluttet en USB-hub uden strømforsyning. Nogle enheder, der skal bruge mere strøm, f.eks. USB-skannere og webkameraer, kræver en hub med egen netledning for at kunne fungere korrekt. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, når den er tilsluttet en hub, kan du prøve at slutte den direkte til en af computerens USB-porte.

  • Enheder, der overfører store datamængder, f.eks. eksterne harddiske, skannere og videokameraer, fungerer bedst, når de er tilsluttet en USB 2.0-højhastighedsport. Visse ældre computere har kun USB 1.x-porte eller en blanding af USB 1.x- og 2.0-porte. Hvis enheden skal bruge en højhastighedsport for at kunne fungere korrekt, skal du læse producentens vejledning til din computer for at være sikker på, at den port, du bruger, understøtter USB 2.0. Hvis computeren kun har USB 1.x-porte, kan du tilføje USB 2.0-porte ved at installere et USB 2.0-kort inde i computeren.

Tilslutte og frakoble enheder

De fleste USB-enheder kan fjernes, og forbindelsen kan afbrydes efter behov. Når du afbryder forbindelsen til lagerenheder, f.eks. USB-flashdrev, skal du være sikker på, at computeren er færdig med at gemme data på enheden, før du fjerner den. Hvis enheden har en aktivitetslampe, skal du vente med at afbryde forbindelsen til enheden indtil nogle sekunder efter, at lampen er holdt op med at blinke.

Hvis du ser ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, er det et sikkert tegn på, at enhederne har afsluttet alle handlinger og er klar til at blive fjernet. Klik på ikonet for at se en liste over enheder. Klik på den enhed, du vil fjerne.

Du kan bruge enhver USB-port, når du skal tilslutte en enhed, du tidligere har installeret. Den første gang du tilslutter en enhed i en bestemt port, vil Windows dog installere driveren til enheden igen.