Her er nogle svar på almindelige spørgsmål om medieoplysninger. Se Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med Windows Media Player online, hvis dit spørgsmål ikke er angivet her.

Vis alle

Hvordan er albumcover og medieoplysninger forbundet?

Et albumcover er en form for medieoplysninger. Når du kopierer en cd i afspilleren, hentes albumcoveret typisk fra internettet sammen med andre medieoplysninger. Yderligere oplysninger om albumcover finder du i afsnittet Tilføje eller ændre albumcover.

Kan jeg vælge, hvilke dataudbydere jeg vil bruge, når jeg henter medieoplysninger?

Delvist. Når du kopierer en cd, forsøger afspilleren at hente medieoplysninger fra en Microsoft-database, og derefter føjes de pågældende oplysninger til de WMA- eller MP3-filer, som føjes til biblioteket. Onlinedatabasen indeholder medieoplysninger fra en lang række dataudbydere. Du kan ikke ændre, hvilken onlinedatabase eller dataudbyder afspilleren bruger, når cd'er kopieres.

Når du afspiller en musikfil i biblioteket, og du skifter til Infocentervisning, vises nogle af de medieoplysninger, der findes i filen, f.eks. sangens titel, albumnavn og kunstnernavn. Afhængigt af den fil og onlinebutik, du bruger, vises der måske også supplerende medieoplysninger, som ikke findes i filen, f.eks. en biografi af kunstneren, en gennemgang af albummet og anbefalet musik. Hvis du vil skifte til Infocentervisning, når du afspiller en musikfil, skal du klikke på fanen Afspiller nu, højreklikke på det område, hvor videoer og visuelle effekter vises, og derefter klikke på Infocentervisning.

De supplerende medieoplysninger hentes fra den aktuelt aktive onlinebutik. Hvis du vil se, om der findes flere supplerende medieoplysninger, kan du skifte til en anden onlinebutik. Oplysninger om, hvordan du skifter mellem onlinebutikker, finder du i afsnittet Foretage onlineindkøb.

Understøtter afspilleren ID3-koder?

Ja. Afspilleren kan læse og skrive medieoplysninger i ID3v2-format. Den kan også læse medieoplysninger i ID3v1-format.

ID3 er navnet på en standard, der bruges til at føje medieoplysninger til en digital mediefil. ID3v1 er den første version af denne standard. ID3v2 er den anden version.

Hvordan giver jeg afspilleren besked om automatisk at rette medieoplysningerne i mine filer?

Afspilleren kan automatisk gennemsøge filerne i biblioteket og hente manglende medieoplysninger eller forsøge at rette forkerte medieoplysninger. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre denne indstilling:

 1. Klik på pilen under fanen Bibliotek, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Marker feltet Hent yderligere oplysninger på internettet i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis afspilleren kun skal tilføje medieoplysninger, der mangler i filerne, skal du klikke på Tilføj kun manglende oplysninger.

  • Hvis afspilleren skal overskrive alle medieoplysningerne i filerne, skal du klikke på Overskriv alle medieoplysninger.

   Vær forsigtig, når du bruger denne indstilling. Hvis du selv har redigeret medieoplysninger i filerne, er der mulighed for, at denne indstilling overskriver alle dine ændringer.

Hvordan kan jeg forhindre, at afspilleren overskriver medieoplysningerne i mine filer?

Indstillingen Overskriv alle medieoplysninger er måske valgt. Du skal vælge indstillingen Tilføj kun manglende oplysninger i stedet. Yderligere oplysninger finder du under spørgsmålet om, hvordan afspilleren automatisk kan rette medieoplysninger, i dette emne.

Hvordan giver jeg afspilleren besked om at opdatere filnavnet på elementet, når medieoplysninger opdateres i biblioteket?

Når afspilleren kopierer en cd, navngives filerne i overensstemmelse med dine indstillinger (f.eks. 01-Eksempel på sangtitel-Eksempel på kunstnernavn.wma). Du har måske musikfiler på computeren, der er kopieret af andre programmer, og som har filnavne, der ikke bruger de navngivningskonventioner, du har valgt.

Hvis afspilleren skal ændre filnavnene på dine musikfiler, så de svarer til dine kopieringsindstillinger, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på pilen under fanen Bibliotek, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Marker feltet Omdøb musikfiler ved hjælp af indstillingerne for kopiering af musik fra cd ("rip") i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer.

  Filerne omdøbes muligvis, når medieoplysninger i dem opdateres (enten af dig selv eller automatisk af afspilleren).

Hvordan giver jeg afspilleren besked om at flytte filerne til den rette kunstner og de rette albummapper på computeren, når medieoplysninger opdateres i biblioteket?

Når afspilleren kopierer en cd, navngives filerne i overensstemmelse med dine indstillinger, og derefter lagres filerne i undermapper efter kunstner og albumnavn. Hvis medieoplysningerne for filerne ændres (hvis f.eks. kunstnernavn eller albumnavn ændres), forbliver filen som standard på samme fysiske placering.

Du kan også give afspilleren besked om automatisk at flytte filerne til de rette kunstner- og albummapper, hvis medieoplysningerne i filerne ændres. Benyt følgende fremgangsmåde for at slå denne indstilling til:

 1. Klik på pilen under fanen Bibliotek, og klik derefter på Flere indstillinger.

 2. Marker feltet Omarranger musik i mappen til kopieret musik fra cd ved hjælp af indstillingerne for kopiering af musik fra cd ("rip") i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer.

  Filerne omarrangeres muligvis, når medieoplysninger i dem opdateres (enten af dig selv eller automatisk af afspilleren).

Hvordan sikrer jeg mig, at klassifikationerne ikke overskrives af andre, der bruger min computer?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvordan computeren er konfigureret. Hvis alle kan logge på din computer ved hjælp af en enkelt brugerkonto, kan du på ingen måde forhindre andre i at overskrive dine brugerklassifikationer, hvis de også vælger at klassificere elementer i biblioteket.

Men hvis alle bruger sin egen brugerkonto til at logge på computeren, kan du konfigurere din egen kopi af Windows Media Player til at lagre dine brugerklassifikationer i dine mediefiler, og du kan konfigurere de andre personers kopi af afspilleren til at lagre deres brugerklassifikationer i deres respektive databasefiler i biblioteket. I følgende trin forklares proceduren.

 1. Log på computeren ved hjælp af brugerkontoen.

 2. Klik på pilen under fanen Bibliotek i Windows Media Player, og klik derefter på Flere indstillinger.

 3. Kontroller, at feltet Fasthold mine stjerneklassifikationer som globale klassifikationer i filerne i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer er markeret.

  Når denne indstilling er valgt, lagres dine brugerklassifikationer i de enkelte mediefiler i stedet for i databasefilen i biblioteket. Selvom klassifikationsoplysningerne lagres på en anden placering, vises klassifikationerne stadig i biblioteket, som de plejer.

 4. Log af brugerkontoen, og log på den anden persons brugerkonto (den anden person skal måske angive adgangskoden til kontoen).

 5. Klik på pilen under fanen Bibliotek i Windows Media Player, og klik derefter på Flere indstillinger.

 6. Fjern markeringen i feltet Fasthold mine stjerneklassifikationer som globale klassifikationer i filerne i området Automatisk opdatering af medieoplysninger til filer.

  Når markeringen i dette felt er fjernet, lagres brugerens klassifikationer i databasefilen i biblioteket i stedet for i de enkelte mediefiler.

 7. Gentag trin 4-6 for eventuelle andre konti på computeren.