Hvis du har prøvet at oprette et hjemmenetværk, vil du opdage, at konfiguration af et netværk med en blanding af computere, der kører Windows XP og Windows Vista, minder meget om det, du er vant til, med et par vigtige undtagelser. Hvis du kender forskellene, kan du undgå nogle almindelige faldgruber. Hvis du for første gang skal oprette et netværk med en blanding af computere, der kører Windows Vista og tidligere versioner af Windows, vil disse oplysninger også være nyttige for dig.

Denne artikel dækker også de nødvendige indstillinger for konfiguration af fil- og printerdeling på netværket.

Nyheder siden Windows XP

Der er følgende væsentlige netværksrelaterede forskelle mellem Windows XP og Windows Vista:

Funktion Windows XP Windows Vista
Funktion

Standardarbejdsgruppenavn

Windows XP

MSHOME i Windows XP Home Edition, men WORKGROUP i alle andre versioner

Windows Vista

WORKGROUP

Funktion

Navn på delt mappe

Windows XP

Delte dokumenter

Windows Vista

Delte filer

Funktion

Simpel fildeling

Windows XP

Som standard tilladt

Windows Vista

Som standard ikke tilladt: Adgang til delte mapper, herunder mappen Delte filer (hvis den er delt), kræver brugernavn og adgangskode.

Funktion

Registrering af og adgang til computere på netværket

Windows XP

Der er kun registrering af og adgang til computere i samme arbejdsgruppe.

Windows Vista

Der er registrering af og adgang til alle computere på netværket, uanset hvilket operativsystem de kører, eller hvilken arbejdsgruppe de tilhører.

Funktion

Hvor indstillinger skal ændres

Windows XP

Netværkssteder

Windows Vista

Netværksmappe

Funktion

Netværkets kontrolelementer

Windows XP

Forskellige steder i operativsystemet

Windows Vista

For det meste i Netværks- og delingscenter

Der er dog ingen grund til panik. Hvis du ikke er klar til at opgradere alle computerne til Windows Vista, kan du håndtere disse forskelle og få netværket til at køre glat. Vi har beskrevet, hvordan du skal håndtere ovenstående forskelle. Og du får at vide, hvor du kan finde de indstillinger, du skal ændre.

Lad os antage, at du allerede har konfigureret selve det fysiske netværk. Hvis du ikke har gjort det endnu, kan du få hjælp til denne opgave i disse emner:

Sørge for, at alle computerne er i samme arbejdsgruppe

Når netværket er konfigureret, skal du finjustere det, så alle computerne kan "se" hinanden, hvilket er nødvendigt, hvis filer og printere skal deles.

Det er vigtigt at bruge samme navn på arbejdsgruppen for alle computerne i netværket. Det gør det muligt for computerne, der kører forskellige versioner af Windows, at registrere og få adgang til hinanden. Husk på, at standardarbejdsgruppenavnet ikke er ens i alle versioner af Windows.

Sådan kontrolleres eller ændres arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows XP:

 1. Klik på Start, højreklik på Denne computer, og klik derefter på Egenskaber.

 2. Klik på fanen Computernavn i Egenskaber for system for at se arbejdsgruppenavnet. Hvis du vil ændre navnet, skal du klikke på Skift, skrive det nye navn i boksen Computernavn og derefter klikke på OK.

Sådan kontrolleres arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows Vista:

 1. Åbn System ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på System.

 2. Arbejdsgruppenavnet vises under Indstillinger for computernavn, domæne og arbejdsgruppe.

Sådan ændres arbejdsgruppenavnet på en computer, der kører Windows Vista:

 1. Åbn System ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på System.

 2. Klik på Skift indstillinger under Indstillinger for computernavn, domæne og arbejdsgruppe.

 3. Klik på Skift på fanen Computernavn i Egenskaber for system.

 4. Skriv navnet på den arbejdsgruppe, du vil bruge, i boksen Arbejdsgruppe i Ændring af domæne- eller computernavn, og klik derefter på OK. Du bliver bedt om at genstarte computeren.

Billede af vinduet System
Arbejdsgruppenavnet vises i vinduet System

Indstille netværksplaceringens type til Privat

Nu skal du kontrollere netværksplaceringens type på alle computere, der kører Windows Vista. Netværksplaceringens type er en indstilling, der sætter Windows Vista i stand til automatisk at justere sikkerheden og andre indstillinger ud fra den type netværk, som computeren har forbindelse til. Du kan finde flere oplysninger under Vælge en netværksplacering,

Der er tre typer netværksplaceringer:

 • Delte filer. Computeren har forbindelse til et netværk, der er offentligt tilgængeligt. Denne netværkstype kan f.eks. være netværk med offentlig internetadgang i lufthavne, på biblioteker og på netcafeer. Denne placeringstype svarer til netværkstypen “Offentligt sted”.

 • Privat. Computeren har forbindelse til et netværk med en vis beskyttelse mod internettet (f.eks. en router og en firewall), og som har kendte eller pålidelige computere. De fleste hjemmenetværk falder ind under denne kategori. Denne placeringstype svarer til netværkstypen “Hjem” eller "Arbejde".

 • Domæne. Computeren har forbindelse til et netværk med en Active Directory-domænecontroller. En domænenetværkstype kan f.eks. være et netværk på et kontor.

Til dit hjemmenetværk skal du sørge for, at netværksplaceringens type er indstillet til Privat. Sådan kontrolleres indstillingen:

 • Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet og derefter klikke på Netværks- og delingscenter.

Netværksplaceringens type vises i parentes ud for netværkets navn.

Billede af Netværks- og delingscenter
Netværksplaceringens type vises i Netværks- og delingscenter

Hvis netværkstypen er Delte filer, skal du ændre den til Privat på følgende måde:

 1. Klik på Tilpas til højre for netværkets navn og placeringstype.

 2. Klik på Privat ud for Placering i Angiv netværksplacering, klik på Næste, og klik derefter på Luk.

Advarsel!

 • Du bør kun ændre et netværk til Privat, hvis det er et kendt og pålideligt netværk som f.eks. dit hjemmenetværk. Hvis du ændrer et netværk på et offentligt sted til Privat, kan det udgøre en sikkerhedsrisiko.

Åbne porte i firewallen for at tillade fil- og printerdeling

Hvis du bruger Windows Firewall, kan du ignorere dette afsnit, fordi Windows Firewall automatisk åbner de korrekte porte til fil- og printerdeling, når du slår netværksregistrering til. Hvis du bruger en anden firewall, skal du selv åbne disse porte, så din computer kan finde andre computere og enheder, som har filer eller printere, der skal deles.

Hvis du vil finde andre computere, der kører Windows Vista, skal du åbne disse porte:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Hvis du vil finde andre computere, der kører tidligere versioner af Windows, og du vil bruge fil- og printerdeling i enhver version af Windows, skal du åbne disse porte:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Hvis du vil finde netværksenheder, skal du åbne disse porte:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Slå flere indstillinger for fil- og printerdeling til

Hvis du ændrer netværksplaceringens type til Privat, bliver netværksregistrering automatisk slået til i sektionen Deling og registrering i Netværks- og delingscenter. Du kan finde flere oplysninger om netværksregistrering under Hvad er netværksgenkendelse? Du bør også slå disse indstillinger for deling og registrering til:

 • Fildeling

 • Mappen Delte filer

 • Udskriftsdeling

Når du slår disse indstillinger til, kan computeren gøre følgende:

 • Finde andre computere og enheder på hjemmenetværket og få andre computere til at finde din computer.

 • Dele sine mapper med andre computere.

 • Dele mappen Delte filer med andre computere.

 • Dele sine printere med andre computere.

Bemærk!

 • Adgangskodebeskyttet deling er en særlig indstilling, der er beskrevet nedenfor.

Sådan aktiveres fildeling, deling af mappen Delte filer og printerdeling:

 1. Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet og derefter klikke på Netværks- og delingscenter.

 2. Klik på pileknappen Billede af pileknappen ud for Fildeling under Deling og registrering for at udvide sektionen, klik på Slå fildeling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.
 3. Klik på pileknappen Billede af pileknappen ud for Mappen Delte filer for at udvide sektionen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne filer, men ikke oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne filer og derefter klikke på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse. Dette er standardindstillingen.

  • Hvis du vil dele mappen Delte filer, så andre brugere med andre computere på netværket kan åbne filer og også oprette eller ændre filer, skal du klikke på Slå deling til, så alle med netværksadgang kan åbne, redigere og oprette filer og derefter klikke på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

 4. Klik på pileknappen Billede af pileknappen ud for Udskriftsdeling for at udvide sektionen, klik på Slå udskriftsdeling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

Overveje adgangskodebeskyttet deling

Når adgangskodebeskyttet deling er aktiveret, kan brugere af andre computere på netværket ikke få adgang til dine delte mapper, herunder mappen Delte filer, uden brugernavn eller adgangskode, der svarer til en brugerkonto på din computer. Hvis du bruger adgangskodebeskyttet deling, skal der derfor være ens brugerkonti på alle computerne.

Slå slås adgangskodebeskyttet deling til:

 1. Åbn Netværks- og delingscenter ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet og derefter klikke på Netværks- og delingscenter.

 2. Klik på pileknappen Billede af pileknappen ud for Adgangskodebeskyttet deling under Deling og registrering for at udvide sektionen, klik på Slå adgangskodebeskyttet deling til, og klik derefter på Anvend. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

Hvis adgangskodebeskyttet deling er deaktiveret, svarer det til den almindelige fildeling i Windows XP.

Bruge kortet over netværk

Kortet over netværk i Netværks- og delingscenter er en grafisk oversigt over computere og enheder på netværket, hvor du kan se, hvordan de er forbundet, og om der er eventuelle problematiske områder. Det kan være praktisk i forbindelse med fejlfinding. Før en computer, der kører Windows XP, kan registreres og vises på kortet over netværk, skal du evt. installere LLTD-protokollen på denne computer. Du kan finde flere oplysninger under Netværkskortet viser ikke computere med Windows XP på Microsofts websted.

Hvis LLTD-protokollen er installeret, men computere med Windows XP alligevel ikke vises på kortet over netværk, kan det være, at firewallindstillinger forhindrer Windows i at registrere dem. Kontroller firewallindstillingerne, og sørg for, at fil- og printerdeling er aktiveret. Hvis du bruger Windows Firewall, kan du finde flere oplysninger under Aktivere fil- og printerdeling (rul til slutningen af emnet). Hvis du bruger en anden firewall, skal du se i dokumentationen, der fulgte med firewallen. Du kan finde flere oplysninger under Fejlfinding i forbindelse med problemer med computere, der ikke vises på kortet over netværk.