Vise eksempel på video i Windows Movie Maker

Du kan få vist et eksempel på hele projekter eller mindre komponenter, f.eks. lyd- eller videoklip, overgange og effekter i Windows Movie Maker. Regelmæssig visning af et eksempel på et projekt på din skærm er nyttig, så du kan se, hvordan det ser ud og lyder, og for du kan kontrollere redigeringen. Hvis du vil være sikker på, at du har importeret det indhold, du vil bruge i din film eller ændre til individuelle klip, kan du afspille eller lytte til et individuelt video- eller lydklip.

Du kan også få vist et eksempel på videoeffekter og overgange for at se, hvordan de ser ud, inden du føjer dem til dit projekt. Dette gøres ved at klikke på en effekt eller overgang i indholdsruden og derefter klikke på Afspil under visningsskærmen.

Vis alle

Sådan vises et eksempel på et projekt

 1. Tilføj et eller flere klip til storyboard/tidslinje.

 2. Klik på menuen Afspil, og klik derefter på Spol storyboard tilbage eller Spol tidslinje tilbage, afhængigt af den visning du bruger. Dette sikrer, at eksempelvisningen starter i begyndelsen på dit projekt.

 3. Under visningsskærmen skal du klikke på knappen Afspil.

Sådan vises et eksempel på et klip

 1. I indholdsruden skal du klikke på det lyd- eller videoklip, som du vil have vist et eksempel på.

 2. Under visningsskærmen skal du klikke på knappen Afspil.

Sådan standses eller stoppes eksempelvisning i et projekt

 • Når video, lyd, en videoeffekt eller en videoovergang afspilles i visningsskærmen, kan du klikke på Pause eller Stop yderst til venstre i kontrolelementer til afspilning.

Sådan afspilles video i fuld skærm

 1. Klik på et videoklip på storyboardet/tidslinjen eller i indholdsruden for at vælge det.

 2. Klik på Vis og derefter på Fuld skærm.

Sådan ændres størrelse på visningsskærmen

 1. Klik på et videoklip på storyboardet/tidslinjen eller i indholdsruden for at vælge det.

 2. Klik på Vis, peg på Se skærmstørrelse, og klik derefter på Lille eller Stor.

Bemærk!

 • For at gøre visningsskærmen større eller mindre kan du også klikke på og trække linjen mellem visningsskærmen og samlingsvinduet til venstre eller højre.

 • Visningsskærmens faktiske størrelse og højde-bredde-forhold afhænger af videoegenskaber og indstillinger for videoformat og højde-bredde-forhold. Disse indstillinger findes i dialogsboksen Indstillinger på fanen Avanceret i Windows Movie Maker. Der findes flere oplysninger om indstillinger til videoformater og højde-bredde-forhold i Windows Movie Maker under Ændre højde-bredde-forhold og videoformat.

 • Den visningsskærmstørrelse, som du kan vælge at bruge i Windows Movie Maker, afhænger af indstillingerne for den aktuelle skærmopløsning til din computer og skærm. Hvis f.eks. din skærm er indstillet til en lavere skærmopløsning, kan visningsskærmstørrelsen i Windows Movie Maker ikke indstilles til Stor. Der findes flere oplysninger til ændring af skærmopløsning under Ændre skærmopløsning.

Sådan springes der til et billede

 • Når en video enten afspilles eller standses i visningsskærmen, kan du klikke på knapperne Forrige billede eller Næste billede under visningsskærmen.

Sådan springes der til et klip i et projekt

 1. Klik på et klip på storyboard/tidslinje for at vælge det.

 2. Klik på menuen Afspil, og klik derefter på Tilbage eller Fremad.