Publicere en film i Windows Movie Maker

Når du er færdig med at arbejde på et projekt, kan du publicere projektet som en film. En film er en Windows Media-fil med et .wmv-filtypenavn eller en Audio-Video Interleaved (AVI)-fil med et .avi-filtypenavn. Når du publicerer en film i Windows Movie Maker, kan du dele den med andre på en række måder—via din computer, på en skrivbar cd, på en skrivbar dvd, som en vedhæftet fil i en e‑mail eller på et videobånd i et digitalt videokamera.

Vis alle

Sådan publiceres en film på din computer

 1. Klik på Filer, klik på Publicer film.

 2. Klik på Denne computer, og klik derefter på Næste.

 3. Skriv et navn til filmen i feltet Filnavn.

 4. I feltet Publicer til skal du vælge, hvor du vil gemme filmen, når den er publiceret. Klik derefter på Næste.

 5. Vælg de indstillinger, som du vil bruge til at publicere filmen, og klik derefter på Publicer.

 6. Hvis du vil se filmen, efter at den er blevet publiceret, skal du markere feltet Afspil filmen, når jeg klikker på Udfør.

 7. Klik på Udfør.

Sådan publiceres og brændes en film på en dvd

Hvis du vil publicere og brænde en film på en dvd, skal du have Windows DVD Maker, der er inkluderet i Windows Vista Ultimate og Windows Vista Home Premium. Du har også brug for en dvd-brænder.

 1. Sæt en tom, skrivbar dvd i dvd-brænderen.

 2. Åbn et projekt i Windows Movie Maker

 3. Klik på Filer, og klik derefter på Publicer film.

 4. Klik på Dvd, og klik derefter på Næste. Windows DVD Maker åbner.

 5. Udfør trinene for at oprette en dvd ved hjælp af Windows DVD Maker.

Sådan publiceres og brændes en film på en skrivbar dvd

 1. Sæt en tom, skrivbar cd i cd-brænderen.

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Publicer film.

 3. Klik på Skrivbar cd, og klik derefter på Næste.

 4. Skriv et navn til filmen i feltet Filnavn.

 5. Skriv et navn til cd'en i feltet Cd-navn, og klik derefter på Gem.

 6. Vælg de indstillinger, som du vil bruge til at publicere filmen, og klik derefter på Publicer.

 7. Hvis du vil publicere og brænde filmen på en skrivbar cd, skal du markere feltet Publicer denne film på en anden skrivbar cd og derefter klikke på Næste. Udskift den skrivbare cd med en anden skrivbar cd, og gentag trin 4 til 6.

Sådan sendes en film som en vedhæftet fil i en e‑mail-meddelelse

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Publicer film.

 2. Klik på E‑mail, og klik derefter på Næste.

 3. Når filmen er publiceret, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Afspil filmen for at afspille filmen i standardafspilleren, inden du sender den.

  • Hvis du vil gemme en lokal kopi af filmen på din computer, samtidig med at du sender den som en vedhæftet fil i en e‑mail, skal du klikke på Gem en kopi af filmen på computeren, indtaste et filnavn i feltet Filnavn og derefter klikke på Gem.

 4. Hvis du vil vedhæfte filmen i en e‑mail-meddelelse, skal du klikke på Vedhæft film.

 5. I standard e‑mail-programmet skal du indtaste e‑mail-adressen på den person, som filmen skal sendes til, tilføje eventuel tekst til meddelelsen og derefter sende meddelelsen.

Sådan optages en film på et videobånd i et digitalt videokamera

 1. Skift til det digitale videokamera (DV), og bekræft, at det er i afspilningstilstand (kaldes ofte for VCR på kameraet).

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Publicer film.

 3. Klik på Digitalt videokamera, og klik derefter på Næste.

 4. Hvis du har tændt mere end en digital videoenhed, og det er registreret af Windows Movie Maker, skal du på siden Vælg et digitalt videokamera vælge den digitale videoenhed, der indeholder det videobånd, som du vil optage filmen på. Klik derefter på Næste.

 5. Når du ser siden Afmærk båndet, skal du bruge transportindstillingerne på kameraet til at spole tilbage eller spole hurtigt frem til det punkt, hvor filmen skal optages. Klik derefter på Næste.

  Advarsel!

  • Du skal bekræfte, at du ikke overskriver en del af båndet, som indeholder den optagne video, som du vil beholde.

 6. Klik på Ja for at starte optagelse af filmen på båndet.

  Vent på, at filmen publiceres og derefter optages på videobåndet. Den tid, det tager at oprette og optage filmen på båndet, afhænger af filmens længde og systemressourcerne på din computer. Du kan vise filmen på LCD-skærmen på DV-kameraet, i takt med at filmen optages på båndet.

 7. Klik på Udfør.

Sådan ændres den midlertidige placering, hvor film gemmes

Windows Movie Maker bruger en midlertidig lagerplacering til filer på følgende måder:

 • Når du publicerer en film, tilbageholdes lyd- eller filmfilen i den midlertidige filplacering, indtil filen er publiceret.

 • Når du optager tale, gemmes en midlertidig fil i den midlertidige fillagerplacering. Den fjernes, når lydfilen er gemt.

 • Når du publicerer en film, som du vil vedhæfte som en fil i en e‑mail-meddelelse, skal du kopiere filmfilen, der er gemt i den midlertidige filplacering, indtil filmen er sendt.

 • Når du sender en film til et bånd i et digitalt videokamera (DV), gemmes den midlertidige filmfil, der oprettes, i denne placering, indtil filmen er optaget på båndet.

Du kan ændre standardfillagerplaceringen i Windows Movie Maker. Du kan f.eks. gøre dette, hvis du har en lagerplacering, der har mere tilgængelig diskplads. Hvis harddisken er opdelt i to partitioner, kan du vælge det drev, der har mest lagerplads.

 1. Klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på fanen Generelt, og vælg i feltet Midlertidigt lager den standardplacering, hvor du vil gemme de midlertidige lyd- og filmfiler, der skal gemmes midlertidigt.

Sådan undgås at inkludere titel, forfatter, copyright, klassifikation og kommentarer i den publicerede filmfil

Du kan vælge ikke at inkludere oplysninger, f.eks. titel, forfatter, copyright, klassifikation og kommentarer, i de publicerede filmfiler. Hvis du ikke inkluderer disse oplysninger, vises dit navn og andre metadataoplysninger ikke, når du eller en anden afspiller filmen i en medieafspiller. Flere oplysninger om indtastning af oplysninger til projektet og den endelige publicerede film findes under Tilføje en titel, et forfatternavn og en beskrivelse til en film.

Flere oplysninger om Windows Movie Maker-funktioner, der også har en indvirkning på beskyttelse af dine personlige oplysninger, findes under Windows Movie Maker - beskyttelse af personlige oplysninger online.

Hvis du ikke vil inkludere metadata i den endelige film, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på fanen Generelt, og marker eller ryd feltet Inkluder ikke oplysninger om titel, forfatter, copyright, klassifikation, og kommentarer i den publicerede filmfil, afhængigt af om personlige oplysninger skal fjernes fra den publicerede filmfil.