Inden du starter: For at afgøre, hvilken type netværk der skal konfigureres, eller finde ud af, hvilken hardware og hvilke kabler der er behov for, kan du se Hvad der kræves for at konfigurere et hjemmenetværk. I dette emne er der oplysninger om forskellige netværkstyper (også kaldet netværksteknologier) samt hardwarekrav til hver enkelt type.

Når du har fundet en netværkstype og har den nødvendige software, skal du følge en fremgangsmåde på fire trin (hvoraf to ikke altid er nødvendige):

  1. Installer nødvendig hardware, hvis det er relevant.

  2. Konfigurer en internetforbindelse (valgfrit).

  3. Tilslut computerne.

  4. Kør guiden Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt (kun trådløst).

Hvert enkelt af disse trin beskrives mere udførligt senere i denne artikel.

Start med at konfigurere en computer. Når du har konfigureret netværket, og du er sikker på, at den første computer fungerer korrekt, kan du tilføje flere computere eller enheder.

Bemærk!

  • Disse oplysninger er beregnet til personer, der har en bredbåndsforbindelse (normalt DSL eller kabel) til internettet i stedet for en opkaldsforbindelse.

Installere hardwaren

Installer netværkskort i de computere, der skal bruge dem. (Følg installationsvejledningen i de oplysninger, der fulgte med hvert kort).

Konfigurere eller bekræfte en internetforbindelse (valgfrit).

Det kræver ikke en internetforbindelse at konfigurere et netværk, selvom de fleste bruger deres netværk til at dele en internetforbindelse. Når du skal konfigurere en internetforbindelse, skal du bruge et kabel eller et DSL-modem og en konto hos en internetudbyder (ISP). Åbn derefter guiden Opret forbindelse til internettet, og følg vejledningen. Se Hvad skal jeg bruge til at oprette forbindelse til internettet? for at få flere oplysninger.

Hvis du allerede har en internetforbindelse, skal du bare bekræfte, at forbindelsen fungerer. For at gøre dette skal du åbne webbrowseren eller gå til et websted, du normalt ikke besøger. Hvis du går til et websted, som du ofte besøger, gemmes nogle af disse websteder på computeren og vises korrekt, selvom forbindelsen ikke fungerer. Hvis webstedet åbnes, og der ikke vises fejlmeddelelser, fungerer forbindelsen.

Sådan deles en internetforbindelse

Du kan også dele en internetforbindelse mellem to eller flere netværkscomputere. For at gøre dette kan du enten bruge en mellemliggende enhed eller konfigurere Deling af Internetforbindelse. Din internetudbyder kan evt. kræve betaling for flere internetforbindelser. Spørg din internetudbyder.

Brug en mellemliggende enhed. Du kan bruge en router eller en kombination af en router og et modem (kaldes også en internetgateway), hvis du vil dele en internetforbindelse. Hvis du bruger en router, skal du slutte den både til modemet og computeren med internetforbindelse og derefter kontrollere din internetforbindelse igen. Oplysningerne, der fulgte med routeren, bør omfatte en vejledning til oprettelse af forbindelse. Hvis du bruger en kombination af en router og et modem, skal du sætte det i computeren. Se de oplysninger, der fulgte med enheden, for at få mere detaljeret vejledning om forbindelse.

Bemærk!

  • Routeren og modemet skal være aktiveret, før der kan bruges en internetforbindelse fra en af computerne på netværket.

Konfigurer Deling af internetforbindelse. Hvis du vil dele en internetforbindelse, og du ikke vil købe mere udstyr, kan du konfigurere Deling af en internetforbindelse på computeren, der er sluttet til modemet. Computeren skal desuden bruge to netværkskort: det ene kort sluttes til modemet, mens det andet sluttes til den anden computer. Deling af internetforbindelse indgår ikke i Windows Vista Starter.

Tilslutte computerne

Computerne kan tilsluttes på flere måder. Konfigurationen afhænger af, hvilke netværkskort, hvilket modem og hvilken internetforbindelse du har. Det afhænger også af, om du vil dele en internetforbindelse med alle computerne på netværket. Følgende afsnit beskriver kort nogle forbindelsesmetoder.

Vis alle

Ethernet-netværksforbindelse

Du skal bruge en hub, switch eller router, hvis du vil forbinde computere ved hjælp af Ethernet. Flere oplysninger om de enkelte hardwaretyper findes under Hvad er forskellen på hubber, switche, routere og adgangspunkter?

Du skal have en router, hvis du vil dele en internetforbindelse. Slut routeren til computeren, der i forvejen er sluttet til modemet (hvis du ikke allerede har gjort det).

Illustration af et Ethernet-netværk med en kabelforbundet router og en delt internetforbindelse
Ethernet-netværk med kabelbaseret router og en delt internetforbindelse

Hvis hjemmet eller kontoret er kabelforbundet via Ethernet, skal du konfigurere computere i rum, der har Ethernet-stik, og sætte dem direkte i Ethernet-stikkene.

Illustration af et Ethernet-netværk i et hjem med indbygget Ethernet
Ethernet-netværk med indbygget Ethernet

Trådløse netværk

På trådløse netværk køres guiden Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt på den computer, der er tilsluttet routeren. Guiden leder dig gennem processen med at føje andre computere og enheder til netværket.

Illustration af et trådløst netværk med en delt internetforbindelse
Trådløse netværk med en delt internetforbindelse

HPNA-netværk

Til HPNA-netværk har du brug for et HPNA-netværkskort i hver computer og et telefonstik i hvert rum, hvor der er en computer. Slut computerne til telefonstikkene. Computerne tilsluttes automatisk.

Tænd alle computere eller enheder, f.eks. printere, som skal være en del af netværket. Hvis netværket er kabelbaseret Ethernet eller HPNA, skal de konfigureres og være klar til brug. Du skal teste netværket (se herunder) for at kontrollere, at alle computere og enheder er korrekt forbundet.

Kør guiden Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt.

Hvis der er et trådløst netværk, køres guiden Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt på den computer, der er tilsluttet routeren.

  • Åbn Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Netværk og internet og derefter klikke på Netværks- og delingscenter. I den venstre rude skal du klikke på Konfigurer en forbindelse eller et netværk og derefter klikke på Konfigurer en trådløs router eller et adgangspunkt.

    Guiden leder dig gennem processen med at føje andre computere og enheder til netværket. Se Føje en enhed eller en computer til et netværk.

Aktivere deling på dit netværk

Hvis du vil dele filer og printere på dit netværk, skal du sørge for, at typen af netværksplacering er angivet til Privat, og at netværksgenkendelse, fildeling og printerdeling er slået til Du kan finde flere oplysninger under Vælge en netværksplacering og Aktivere eller deaktivere netværksgenkendelse.

Teste netværket

Det er en god idé at teste netværket for at kontrollere, at alle computere og enheder er tilsluttet og fungerer korrekt. Benyt følgende fremgangsmåde på hver netværkscomputer for at teste netværket: Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på Netværk. Du skal kunne se ikoner for den computer, du arbejder på, og for alle andre computere og enheder, som du har føjet til netværket. Hvis den computer, som du tester, har en printer tilknyttet, kan printerikonet muligvis ikke ses på andre computere, før du aktiverer deling af printer. Printerdeling findes ikke i Windows Vista Starter.

Bemærk!

  • Der kan muligvis gå flere minutter, før computere, der kører tidligere versioner af Windows, vises i mappen Netværk.

Ændre TCP/IP-indstillinger

Hvis du skal tilpasse TCP/IP-indstillingerne til dit netværk, skal du se under Ændre TCP/IP-indstillinger.

Oprette forbindelse mellem en bærbar computer på arbejdet og hjemmenetværket

Hvis du vil oprette forbindelse mellem den bærbare computer, du bruger på arbejdet, til internettet eller arbejdsnetværket fra hjemmenetværket, skal du have konfigureret en netværksforbindelse i hjemmet. Se Skifte mellem hjemmenetværk og kontornetværk for at få flere oplysninger om brug af en bærbar computer på et hjemmenetværk.