Windows kan tilbyde to metoder til deling af filer direkte fra din computer. Du kan dele filer fra alle mapper på computeren eller fra mappen Delte. Begge metoder gør det muligt for dig at dele filer eller mapper med andre, der bruger computeren eller en anden computer på det samme netværk. Hvilken metode, du bruger til at dele filer med andre, afhænger af, hvor du vil gemme de delte filer, hvem du vil dele dem med, og hvor meget kontrol du vil have over filerne.

Yderligere oplysninger om, hvilken metode du skal vælge, samt oplysninger til andre måder at dele filer på finder du under Grundlæggende oplysninger om fildeling.

Vis alle

Dele filer fra en hvilken som helst mappe på computeren

Benyt denne fremgangsmåde til at dele filer fra deres aktuelle placering uden at kopiere dem til en anden placering. Ved hjælp af denne metode kan du vælge de personer, du vil dele filer med, uanset om de bruger denne computer eller en anden computer på netværket.

 1. Find mappen, der indeholder de filer, du vil dele.

 2. Klik på en eller flere filer eller mapper, du vil dele, og klik derefter på Del på værktøjslinjen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Fildeling:

  • Skriv navnet på den person, du vil dele filerne med, og klik derefter på Tilføj.

  • Hvis computeren er i et domæne, skal du klikke på pilen til højre for tekstfeltet og derefter klikke på Søg. Skriv navnet på den person, du vil dele filerne med, klik på Kontroller navne, og klik derefter på OK.

  • Klik på pilen til højre for tekstfeltet, klik på Alle for at dele filerne med alle på netværket, hvis computeren er på et domæne, og klik derefter på Tilføj.

  • Hvis computeren er i en arbejdsgruppe, skal du klikke på pilen til højre for tekstfeltet, klikke på den pågældende persons navn på listen og derefter klikke på Tilføj.

  • Klik på pilen til højre for tekstfeltet, og klik derefter på Opret ny bruger for at oprette en ny brugerkonto, hvis computeren er medlem af en arbejdsgruppe, og du ikke kan finde navnet på den person, du vil dele filerne med, på listen. På denne måde kan du dele filer med personen ved hjælp af denne konto.

  Navnet på den person eller gruppe, du har valgt, vises på listen over personer, du vil dele filer med.

  Bemærk!

  • Hvis computeren er i en arbejdsgruppe, kan du aktivere eller deaktivere adgangskodebeskyttelse. Hvis adgangskodebeskyttelse er aktiveret, skal den person, du deler med, have en brugerkonto på og en adgangskode til computeren for at få adgang til de filer og mapper, I deler. Du kan aktivere eller deaktivere adgangskodebeskyttelse i Netværks- og delingscenter.

 4. Klik på pilen ved siden af adgangsniveauet for den person eller gruppe under Adgangsniveau, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder for at angive tilladelser for deling:

  • Klik på Læser for at begrænse personen eller gruppen til at få vist filer i den delte mappe.

  • Klik på Deltager for at give personen eller gruppen tilladelse til at få vist alle filer, tilføje filer og ændre eller slette de filer, der tilføjes.

  • Klik på Medejer for at give personen eller gruppen tilladelse til at få vist, ændre, tilføje og slette filer i den delte mappe.

  Bemærk!

  • Hvis du deler en fil i stedet for en mappe, kan du ikke angive tilladelsesniveauet til Deltager.

 5. Klik på Del, når du er færdig med at vælge de personer eller grupper, du vil dele filer med. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

 6. Når du har modtaget en bekræftelse på, at mappen er delt, bør du sende et link til de delte filer til de personer, du deler dem med, så personerne ved, at filerne deles, og hvordan de får adgang til dem. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på e‑mail for automatisk at åbne en Windows Mail-e‑mail med linket til de delte filer.

  • Klik på kopier for automatisk at kopiere det link, der vises på denne skærm, til Windows Udklipsholder. Åbn derefter en ny e‑mail, og indsæt linket i meddelelsen.

  • Kopier og indsæt det link, der vises på dette skærmbillede, manuelt i en e‑mail-meddelelse. Højreklik på linket, og klik på Kopier link. Åbn derefter en ny e‑mail, og indsæt linket i meddelelsen. Du kan gøre dette, hvis du ikke bruger Windows Mail som e‑mail-program.

  Bemærk!

  • Hvis du ændrer navnet på en fil eller mappe, efter at du har delt den med nogen, virker det tidligere link, du har sendt til dem, ikke. Du skal sende dem et link til den nye placering i stedet. En nem måde at få fat i dette link er ved at dele filen eller mappen ved hjælp af ovenstående fremgangsmåde.

 7. Klik på Udfør, hvis du ikke vil sende en e‑mail-meddelelse til den person, du deler filerne med. Personen vil dog ikke kunne finde de delte filer, før du giver vedkommende filernes netværksplacering.

Dele filer fra mappen Delte

Når du deler filer fra mappen Delte, deler du dem ikke med bestemte personer. Alle med en brugerkonto på denne computer kan få adgang til mappen Delte, men du bestemmer, om personer på netværket skal have adgang. Du kan kun tildele adgang til alle på netværket eller ingen. Yderligere oplysninger om, hvordan du kontrollerer adgangen til mappen Delte og bestemmer, hvordan personer kan få adgang til den, finder du under Dele filer med mappen Delte.

Hvis du ikke er på et domæne, kan du også slå adgangskodebeskyttet deling til. Dette begrænser netværksadgangen til mappen Delte filer til de personer, der har en brugerkonto på og en adgangskode til computeren. Netværksadgangen til mappen Delte er som standard slået fra, indtil du slår den til.

Sådan deles filer fra mappen Delte:

 • Kopier eller flyt de filer, du vil dele, til mappen Delte eller en af undermapperne, som f.eks. Delte dokumenter eller Delt musik.

  Filerne i mappen Delte deles nu med alle, der har adgang til mappen Delte.

Bemærkninger

 • Du kan ikke begrænse adgangen til nogle enkelte filer og mapper i mappen Delte, men give adgang til andre filer og mapper der. Hvis brugere har adgang til mappen Delte, har de adgang til alt i den.

 • Når du deler filer og mapper med personer, der bruger andre computere, kan de åbne og få vist disse filer og mapper, som hvis de var gemt på deres egne computere. Alle ændringer du tillader, at de foretager i en delt fil eller mappe, vil ændre filen eller mappen på din computer. Du kan dog begrænse personer til kun at kunne få vist de delte filer uden at kunne ændre dem.