Vise menuerne i mapper

Menuerne er stadig tilgængelige i den aktuelle version af Windows, men de er som standard skjult. Du kan få vist menuerne, hvis du har behov for det, selvom mange af de opgaver, du ellers ville udføre via menuerne, nu er tilgængelige på værktøjslinjen eller på den menu, der vises, når du højreklikker på en fil eller mappe.

Billede af en mappe med klassiske menuer
En mappe med klassiske menuer
  • Hvis du vil have vist menuer, skal du trykke på ALT-tasten, hvorefter menulinjen vises over værktøjslinjen.

    Hvis du vil have menulinjen til at forsvinde, skal du vælge en kommando fra en af menuerne eller trykke på ALT endnu en gang.

Tip!

  • Hvis du vil have vist menulinjen hele tiden, skal du klikke på Organiser på værktøjslinjen, pege på Layout, og derefter klikke på Menulinje.