I Windows Media Player vises indholdet, som afspilles i listeruden på fanen Aktuel afspilning. Du kan ændre rækkefølgen på de elementer, som afspilles ved at aktivere blandingsfunktionen, der afspiller elementer i listeruden i vilkårlig rækkefølge. Du kan også vælge at afspille elementerne gentagne gange. Når du slår gentagen afspilning til, afspilles alle elementer i listeruden én gang, og derefter afspilles de igen. Du kan også slå både blandingsfunktionen og gentagelse til på samme tid. Bemærk, at det ikke er muligt at blande eller gentage dvd'er.

Aktivering af blandingsfunktionen og gentagelse ændrer ikke visningsrækkefølgen i listeruden. Hvis du vil afspille en fil gentagne gange, skal du kontrollere, at det kun er den fil, som vises i listeruden.

  • Benyt en eller begge fremgangsmåder:

    • Hvis du vil blande elementer, skal du klikke på knappen Slå blandingsfunktion tilBillede af knappen Slå blandingsfunktion til.
    • Hvis du vil gentage elementer, skal du klikke på knappen Aktiver gentagelseBillede af knappen Aktiver gentagelse.

    Blandingsfunktionen og gentagelse bliver ved, indtil du klikker på knapperne igen for at slå funktionerne fra.

Yderligere oplysninger om hvordan man redigerer en afspilningsliste ved hjælp af kommandoen Bland liste nu finder du under Oprette eller ændre en almindelig afspilningsliste.