Starte Windows fra en cd eller dvd

Du skal starte Windows fra installations-cd'en eller -dvd'en, hvis:

 • Computeren ikke har et operativsystem installeret.

 • Du vil geninstallere Windows.

 • Du skal have adgang til indstillingerne til systemgendannelse.

Sådan startes Windows fra en cd eller dvd

 1. Tænd computeren, indsæt Windows-installations-cd'en eller -dvd'en, og genstart derefter computeren.

 2. Tryk på en tast, når du bliver bedt om det, og følg de viste instruktioner.

 3. Når siden Installer Windows vises, skal du klikke på Installer nu for at starte installationen eller klikke på Reparer computeren for at få adgang til indstillinger for systemgenoprettelse.

 4. Følg vejledningen.

Hvis siden Installer Windows ikke vises

Hvis siden Installer Windows ikke vises, og du ikke bliver bedt om at trykke på en tast for at starte fra en cd eller dvd, kan det være nødvendigt at angive, at computeren bruger cd- eller dvd-drevet som startenhed. Det betyder, at du skal angive cd- eller dvd-drevet til første startenhed i BIOS'en (basic input/output system). Sådan gør du:

 1. Tænd computeren, indsæt Windows-installationsdisc'en, og genstart derefter computeren.

 2. I nyere computere vises der som regel en startmenu. I startmenuen skal du vælge BIOS-opsætning, BIOS-indstillinger eller lignende.

  Advarsel!

  • Det er en avanceret procedure at opdatere BIOS, og hvis der opstår en fejl, kan computeren stoppe med at fungere. Sørg for at følge vejledningen fra producenten nøje.

  Bemærk!

  • Fremgangsmåden for opdatering af BIOS varierer fra producent til producent. Læs vejledningen til computeren, eller besøg computerproducentens websted. De enkelte computere har deres egne startindstillinger og adgang til BIOS-opsætningen. Hvis computeren ikke har en startmenu, skal du kigge efter en meddelelse med BIOS-opsætning, BIOS-indstillinger eller lignende og derefter trykke på den rette tast, når du bliver spurgt, om du vil have vist BIOS-opsætningsskærmen.

 3. BIOS-opsætningsskærmen vises. På BIOS-opsætningsskærmen skal du vælge indstillingen Startrækkefølge eller lignende.

 4. Vælg cd- eller dvd-drevet som første startenhed.

Genstart computeren, og start derefter Windows fra installations-cd'en eller -dvd'en, som tidligere beskrevet.