Menuen Start er hovedportalen til computerens programmer, mapper og indstillinger. Den kaldes en menu, fordi den viser en liste med valgmuligheder ligesom et menukort på en restaurant. Som navnet "Start" antyder, er det ofte her, du skal starte eller åbne noget.

Brug menuen Start til at udføre disse almindelige aktiviteter:

 • Starte programmer

 • Åbne ofte benyttede mapper

 • Søge efter filer, mapper og programmer

 • Justere computerindstillinger

 • Få hjælp til Windows-operativsystemet

 • Slukke computeren

 • Logge af Windows eller skifte til en anden brugerkonto

Introduktion til menuen Start

Hvis du vil åbne menuen Start, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start i nederste venstre hjørne af din skærm. Du kan også trykke på tasten med Windows-logoet Billede af tasten med Windows-logoet på dit tastatur. Menuen Start vises.
Billede af knappen Start og menuen Start
Knappen Start og menuen Start

Menuen Start er inddelt i tre basisdele:

 • I den store rude til venstre vises en kort liste over programmer på computeren. Computerproducenten kan tilpasse denne liste, så dens nøjagtige udseende varierer. Hvis du klikker på Alle programmer, vises en komplet liste over programmer (mere om dette senere).

 • I nederste venstre hjørne findes søgefeltet, som du kan bruge til at søge efter programmer og filer på computeren ved hjælp af søgeord.

 • Højre rude giver adgang til almindelige mapper, filer, indstillinger og funktioner. Det er også her, du skal logge af Windows eller slukke computeren.

Åbne programmer fra menuen Start

En af de mest udbredte anvendelser af menuen Start er at åbne programmer, der er installeret på computeren. Du kan åbne et program i venstre rude i menuen Start ved at klikke på det. Programmet åbnes, og menuen Start lukkes.

Hvis det program, du vil åbne, ikke vises, skal du klikke på Alle programmer nederst i ruden til venstre. Der vises straks en lang liste med programmer i alfabetisk rækkefølge i ruden til venstre efterfulgt af en liste med mapper:

Billede af menuen Start, efter der er klikket på Alle programmer
Menuen Start, efter der er klikket på Alle programmer

Hvis du klikker på et af programikonerne, startes det pågældende program, og menuen Start lukkes. Hvad indeholder mapperne? Flere programmer. Du kan f.eks. klikke på Tilbehør for at få vist en liste over programmer, der er gemt i denne mappe. Klik derefter på et program for at åbne det. Du kan gå tilbage til de programmer, der blev vist, da du i første omgang åbnede menuen Start, ved at klikke på Tilbage nær bunden af menuen.

Billede af menuen Start, hvor mappen Tilbehør er udvidet
Hvis du klikker på mappen Tilbehør, vises de programmer, den indeholder

Hvis du er usikker på et programs funktion, kan du flytte markøren hen på dets ikon eller navn. Der vises et felt, som ofte indeholder en beskrivelse af programmet. Hvis du f.eks. peger på Lommeregner, vises denne meddelelse: "Udfører grundlæggende udregninger ved hjælp af en lommeregner på skærmen". Denne fremgangsmåde kan også bruges med elementerne i højre rude af menuen Start.

Billede af menuen Start, der viser musemarkøren over Lommeregner
Peg på et element for at få vist flere oplysninger om det.

Med tiden vil listen over programmer i menuen Start blive ændret. Det sker af to grunde. Når du installerer nye programmer, bliver de tilføjet på listen Alle programmer. I ruden til venstre i menuen Start vises dernæst de programmer, du bruger mest, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Feltet Søg

Feltet Søg er en af de mest praktiske funktioner, når du skal finde noget på computeren. Den præcise placering af elementerne er uden betydning. Feltet Søg søger i dine programmer og i alle mapperne i din private mappe, herunder i Dokumenter, Billeder, Musik, Skrivebord og andre standardplaceringer. Det søger også i mails, gemte chatbeskeder, aftaler og kontakter.

Billede af feltet Søg i menuen Start
Feltet Søg i menuen Start

Hvis du vil bruge feltet Søg, skal du åbne menuen Start og skrive søgeordene. Du behøver ikke at klikke i feltet først. Når du skriver, vises søgeresultaterne over feltet Søg i ruden til venstre i menuen Start.

Et program, en fil eller en mappe vises som søgeresultat, hvis:

 • Et ord i titlen matcher eller begynder med dit søgeord.

 • Tekst i filens indhold, f.eks. teksten i et tekstbehandlingsdokument, matcher søgeordet eller begynder med dit søgeord.

 • Et ord i en fils egenskaber, såsom forfatter, matcher eller begynder med dit søgeord. Du kan finde flere oplysninger om filegenskaber under Se filegenskaber.

Klik på et søgeresultat for at åbne det. Eller klik på knappen Ryd Billede af knappen Ryd i feltet Søg i menuen Start for at rydde søgeresultaterne og vende tilbage til hovedprogramlisten. Du kan også klikke på Søg alle steder for at søge på hele computeren eller på Søg på internettet for at åbne din webbrowser og søge på internettet efter dit søgeord.

Foruden programmer, filer, mapper og kommunikation søger feltet Søg også i dine internetfavoritter og i oversigten over websteder, du har besøgt. Hvis søgeordet findes på nogle af disse websider, vises de under overskriften "Favoritter og oversigt".

Hvad indeholder højre rude?

Højre rude af menuen Start indeholder links til de dele i Windows, du sikkert vil bruge jævnligt. Der findes følgende elementer fra top til bund:

 • Personlig mappe. Åbner din personlige mappe, som har navn efter den person, som aktuelt er logget på Windows. Hvis den aktuelle bruger f.eks. er Charlotte Weiss, hedder mappen Charlotte Weiss. Denne mappe indeholder brugerspecifikke filer, herunder mapperne Dokumenter, Musik, Billeder og Videoer.

 • Dokumenter. Åbner mappen Dokumenter, hvor du kan gemme og åbne tekstfiler, regneark, præsentationer og andre slags dokumenter.

 • Billeder. Åbner mappen Billeder, hvor du kan gemme og få vist digitale billeder og grafikfiler.

 • Musik. Åbner mappen Musik, hvor du kan gemme og afspille musik og andre lydfiler.

 • Spil. Åbner mappen Spil, hvor du kan få adgang til alle spillene på computeren.

 • Seneste elementer. Åbner en liste over filer, du sidst har åbnet. Klik på en af filerne på listen for at åbne den.

 • Computer. Åbner et vindue, der giver adgang til diskdrev, kameraer, printere, scannere og anden hardware, der er tilsluttet computeren.

 • Netværk. Åbner et vindue, hvor du kan få adgang til computerne og enhederne på dit netværk.

 • Tilslut. Åbner et vindue, hvor du kan oprette forbindelse til et nyt netværk.

 • Kontrolpanel. Åbner Kontrolpanel, hvor du kan tilpasse computerens udseende og funktionalitet, tilføje eller fjerne programmer, oprette netværksforbindelser og administrere brugerkonti.

 • Standardprogrammer. Åbner et vindue, hvor du kan vælge, hvilke programmer Windows skal bruge til f.eks. webbrowsing, redigere billeder, sende e‑mail og afspille musik og videoer.

 • Hjælp og support. Åbner Windows Hjælp og support, hvor du kan gennemse og søge efter emner i Hjælp til Windows og computeren. Se Sådan får du hjælp.

Billede af tænd/sluk-knappen og knappen Lås i menuen Start

Nederst i højre rude findes to knapper: Tænd/sluk-knappen og knappen Lås. Klik på tænd/sluk-knappen, hvis du vil slukke for computeren, eller klik på knappen Lås for at låse computeren uden at slukke for den. Når computeren er låst, kan den ikke bruges, før du låser den op med din adgangskode.

Hvis du klikker på pilen ud for knappen Lås, åbnes en menu, hvor du kan skifte bruger, logge af, genstarte eller lukke computeren. Du kan finde flere oplysninger under Logge af Windows og Slukke en computer: ofte stillede spørgsmål.

Bemærk!

 • Muligheden Skift bruger vises ikke i menuen Start i Windows Vista Starter.

Tilpasse menuen Start

Du kan bestemme, hvilke elementer der skal vises i menuen Start. Du kan f.eks. tilføje ikoner for dine favoritprogrammer i menuen Start for at have nem adgang til dem, eller du kan fjerne programmer fra listen. Du kan også vælge at få vist eller skjule bestemte elementer i højre rude. Se Tilpasse menuen Start.