Proceslinjen er den lange vandrette linje, der er placeret nederst på skærmen. Modsat skrivebordet, der kan blive dækket af vinduer, der er placeret oven på det, er proceslinjen altid synlig. Den har fire hovedsektioner:

 • Knappen Start Billede af knappen Start, som åbner menuen Start. Se Menuen Start (oversigt).
 • Værktøjslinjen Hurtig start, som du kan bruge til at starte programmer med et enkelt klik.

 • Den midterste sektion, hvor du kan se, hvilke programmer og dokumenter der er åbne, og hurtigt skifte mellem dem.

 • Meddelelsesområdet (på proceslinjen), der indeholder et ur og ikoner (små billeder), der viser status for visse programmer og computerindstillinger.

Billede af skrivebordet, proceslinjen og sidepanelet i Windows
Proceslinjen er placeret nederst på skærmen

Du vil formentlig komme til at bruge den midterste sektion af proceslinjen mest, så den beskrives først.

Holde styr på vinduer

Hvis du åbner mere end ét program eller dokument ad gangen, kan du hurtigt få en lang række vinduer på skrivebordet. Da vinduer ofte dækker hinanden eller fylder hele skærmbilledet, kan det være svært at se, hvad der er nedenunder, eller huske, hvad der er åbent.

Det er her, at proceslinjen kan være praktisk. Hver gang du åbner et program, en mappe eller et dokument, opretter Windows en knap, der repræsenterer det pågældende element, på proceslinjen. På knappen vises elementets ikon og navn. På nedenstående billede er to programmer åbne —Lommeregner og Minestryger— og de har hver deres knap på proceslinjen.

Billede, der viser Lommeregner og Minestryger på skrivebordet og de tilhørende knapper på proceslinjen
Hvert program har sin egen knap på proceslinjen

Læg mærke til, at knappen for Minestryger ser ud til at være trykket ind på proceslinjen. Det betyder, at Minestryger er det aktive vindue, så det er placeret oven på alle andre åbne vinduer og er klar til, at du kan arbejde med det.

Du kan skifte til et andet vindue ved at trykke på dets knap på proceslinjen. I dette eksempel kan du klikke på knappen Lommeregner på proceslinjen for at placere dets vindue øverst:

Billede, der viser Lommeregner foran Minestryger, hvor knappen for Lommeregner er trykket ind på proceslinjen
Klik på et vindues knap på proceslinjen for at skifte til vinduet

Klik på knapper på proceslinjen er kun en af flere måder at skifte mellem vinduer på. Yderligere oplysninger finder du under Arbejde med vinduer.

Minimere og gendanne vinduer

Når et vindue er aktivt (den tilhørende knap er trykket ind på proceslinjen), minimeres vinduet, hvis du klikker på knappen på proceslinjen. Det betyder, at vinduet forsvinder fra skrivebordet. Minimering af et vindue hverken lukker det eller sletter indholdet — det bliver kun fjernet midlertidigt fra skrivebordet.

På nedenstående billede er Lommeregner minimeret, men ikke lukket. Du kan se, at det stadig kører, fordi knappen er vist på proceslinjen.

Billede, der viser Lommeregner minimeret på proceslinjen
Minimering af Lommeregner medfører, at kun knappen på proceslinjen er synlig

Du kan også minimere et vindue ved at klikke på knappen Minimer i vinduets øverste højre hjørne.

Billede, der viser musemarkøren, som peger på knappen Minimer i et vindue
Knappen Minimer (venstre)

Du kan gendanne et minimeret vindue (så det igen vises på skrivebordet) ved at klikke på den pågældende knap på proceslinjen. Yderligere oplysninger om disse knapper, kan du finde under Arbejde med vinduer.

Sådan grupperes lignende elementer på proceslinjen

Efterhånden som du åbner flere vinduer, bliver de eksisterende knapper på proceslinjen smallere for at gøre plads til nye knapper. Hvis proceslinjen bliver for overfyldt med knapper, bliver knapperne til det samme program dog grupperet i en enkelt knap.

Du kan se, hvordan dette fungerer, hvis du f.eks. har tre åbne Paint-billeder på skrivebordet. Hvis der er plads nok på proceslinjen, vises de tre Paint-vinduer som separate knapper:

Billede af proceslinjen med tre separate knapper
Tre Paint-vinduer, der er vist som separate knapper på proceslinjen

Hvis du derimod har mange åbne programmer og dokumenter, samles de tre knapper i én knap på proceslinjen, der viser navnet på gruppen (Paint) og antallet af elementer i gruppen (3). Hvis du klikker på knappen, vises en menu med filerne i gruppen:

Billede, der viser tre filer grupperet i en knap på proceslinjen
Tre Paint-vinduer, der er grupperet i én knap på proceslinjen

Hvis du klikker på et af elementerne i menuen, aktiveres det pågældende vindue, så du kan se det.

Tip!

 • Hvis du vil lukke alle elementerne i gruppen, skal du højreklikke på gruppens proceslinjeknap og derefter klikke på Luk gruppe.

Se miniaturer af åbne vinduer

Når du flytter musemarkøren til en knap på proceslinjen, vises et lille billede, der er en miniatureudgave af det tilsvarende vindue. Denne såkaldte miniature er især nyttig, hvis du ikke kan identificere et vindue alene ved hjælp af dets titel. Hvis der i et af vinduerne afspilles video eller animation, kan du se den i miniaturen.

Billede af musemarkøren på en knap på proceslinjen, der viser et eksempel på vinduet
Peg på et vindues knap på proceslinjen for at få vist en miniature af vinduet

Når du peger på en knap i en gruppe på proceslinjen, ser du en stak eksempler, men det er kun den allerøverste, som er synlig.

Bemærk!

 • Eksempelvinduet til proceslinjen fungerer ikke, medmindre din computer kører Windows Aero, som giver den bedste visuelle oplevelse af Windows Vista. Aero er ikke tilgængelig i Windows Vista Starter eller Windows Vista Home Basic. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er Windows Aero?

Værktøjslinjen Hurtig start

Lige til højre for knappen Start findes værktøjslinjen Hurtig start. Som navnet antyder, kan du hurtigt starte programmer med et enkelt klik. Du kan f.eks. klikke på ikonet Internet Explorer Billede af ikonet for Internet Explorer for at starte Internet Explorer.
Billede af værktøjslinjen Hurtig start
Værktøjslinjen Hurtig start findes til højre for knappen Start

Du kan tilpasse værktøjslinjen Hurtig start ved at føje dine favoritprogrammer til den. Find programmet i menuen Start, højreklik på det, og klik derefter på Føj til Hurtig start. Hvis du ikke kan se denne indstilling, kan du i stedet trække programmets ikon til værktøjslinjen Hurtig start. Derefter vises programmets ikon på værktøjslinjen. Hvis du vil fjerne et ikon fra værktøjslinjen Hurtig start, skal du højreklikke på ikonet, klikke på Slet og derefter klikke på Ja.

Værktøjslinjen Hurtig start indeholder også to specialknapper. Klik på knappen Vis skrivebordBillede af ikonet for Vis skrivebord for midlertidigt at skjule alle åbne vinduer og vise skrivebordet; klik på knappen igen for at vise alle vinduer igen. Klik på knappen Skift mellem vinduerBillede af knappen til skift mellem vinduer for at skifte mellem åbne vinduer ved hjælp af Windows Flip 3D. Yderligere oplysninger finder du under Arbejde med vinduer.

Bemærkninger

 • Hvis du ikke kan finde ikoner, som du har føjet til værktøjslinjen Hurtig start, og du i stedet ser to vinkler Billede af de to vinkler i værktøjslinjen Hurtig start, betyder det, at ikonerne ikke passer til værktøjslinjen. Du kan klikke på de to vinkler for at få adgang til de skjulte programmer, men det er bedre at ændre størrelsen af værktøjslinjen, så du kan få adgang til programmerne med et enkelt klik.

  Sådan ændres størrelsen af værktøjslinjen Hurtig start

  1. Højreklik på et tomt område af proceslinjen, og klik derefter på Lås proceslinjen for at fjerne markeringen af indstillingen og låse proceslinjen op.

  2. Flyt værktøjslinjens størrelseshåndtag mod højre (se billedet), indtil du kan se alle ikonerne.

   Billede af værktøjslinjen Hurtig start, der viser størrelseshåndtaget
   Træk i håndtaget for at ændre størrelsen af værktøjslinjen Hurtig start
 • Hvis din computer ikke kører Windows Aero, vil et klik på knappen Skift mellem vinduer ikke åbne Flip 3D. I stedet ser du det samme vindue, som du ville have gjort, hvis du havde trykket på ALT+TAB på dit tastatur.

Meddelelsesområdet (på proceslinjen)

Meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen indeholder et ur og en gruppe ikoner. Det ser sådan ud:

Billede af meddelelsesområdet på proceslinjen
Meddelelsesområdet på proceslinjen

Disse ikoner angiver status for noget på computeren eller giver adgang til visse indstillinger. De ikoner, du kan se, afhænger af de programmer eller tjenester, du har installeret, og hvordan computerproducenten har konfigureret computeren.

Når du flytter markøren til et bestemt ikon, kan du se ikonets navn eller status for en indstilling. Hvis du f.eks. peger på lydstyrkeikonet Billede af ikonet for Lydstyrke i meddelelsesområdet på proceslinjen, vises den aktuelle lydstyrke på din computer. Hvis du peger på netværksikonet Billede af ikonet for Netværk i meddelelsesområdet på proceslinjen, vises oplysninger om, hvorvidt du har forbindelse til et netværk, netværkshastigheden og signalstyrken.

Hvis du dobbeltklikker på et ikon i meddelelsesområdet (på proceslinjen), vil det som regel åbne det program eller den indstilling, der er tilknyttet ikonet. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på ikonet Lydstyrke, åbnes kontrolelementerne for lydstyrke. Hvis du dobbeltklikker på netværksikonet, åbnes Netværks- og delingscenter.

Af og til kan et ikon i meddelelsesområdet (på proceslinjen) åbne et lille pop op-vindue (kaldet en besked) for at give dig besked om et eller andet. Hvis du f.eks. har tilsluttet ny hardware i computeren, kan du få vist denne besked:

Billede af meddelelsen "Enhederne er klar til brug"
I meddelelsesområdet (på proceslinjen) vises en besked, når ny hardware er installeret
Klik på knappen LukBillede af en lukknap for en meddelelse i øverste venstre hjørne af beskeden for at deaktivere den. Hvis du ikke gør noget, toner beskeden automatisk ud efter nogle få sekunder.

Windows skjuler ikoner i meddelelsesområdet (på proceslinjen), når du ikke har brugt dem i nogen tid, for at undgå en ophobning. Hvis der er skjulte ikoner, kan du klikke på knappen Vis skjulte ikoner for midlertidigt at få vist ikonerne.

Billede af meddelelsesområdet på proceslinjen, der viser knappen Vis skjulte ikoner
Klik på knappen Vis skjulte ikoner for at få vist alle ikonerne i meddelelsesområdet (på proceslinjen)

Tilpasse proceslinjen

Du kan tilpasse proceslinjen på mange forskellige måder efter behov. Du kan f.eks. flytte hele proceslinjen til venstre, højre eller den øverste kant på skærmen. Du kan gøre proceslinjen større, få Windows til automatisk at skjule proceslinjen, når du ikke bruger den, eller føje værktøjslinjer til den. Yderligere oplysninger finder du under følgende emner: