Tip om oprettelse af en stærk adgangskode

Adgangskoder er det første forsvar mod uautoriseret adgang til din computer. Jo stærkere en adgangskode, jo bedre vil din computer være beskyttet mod hackere og skadelig software. Kontroller, at du har stærke adgangskoder til alle konti på computeren. Hvis du bruger et firmanetværk, kan netværksadministratoren kræve, at du bruger en stærk adgangskode.

Hvad gør en adgangskode stærk (eller svag)?

En stærk adgangskode:

 • Er på mindst otte tegn.

 • Indeholder ikke dit brugernavn, rigtige navn eller virksomhedsnavn.

 • Indeholder ikke hele ord.

 • Er afgørende forskellig fra tidligere anvendte adgangskoder.

 • Indeholder tegn fra hver af følgende fire kategorier:

  Tegnkategori
  Eksempler

  Store bogstaver

  A, B, C...

  Små bogstaver

  a, b, c

  Tal

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symboler på tastaturet (alle tastaturtegn, der ikke defineres som bogstaver eller tal) og mellemrum

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

En adgangskode kan opfylde alle ovennævnte kriterier og stadig være en svag adgangskode. Hello2U! opfylder f.eks. alle kriterier herover om en stærk adgangskode, men den er svag, fordi den indeholder et helt ord. H3ll0 2 U! er et stærkere alternativ, fordi nogle af bogstaverne i ordet er blevet erstattet med tal, og derudover er der blevet indsat mellemrum.

Få hjælp til at huske din stærke adgangskode med følgende tip:

 • Lav et akronym ud fra nogle oplysninger, der er nemme at huske. Du kan eksempelvis vælge en sætning, der har betydning for dig, f.eks. Min søn har fødselsdag 12. december 2004. På baggrund af denne sætning kan du bruge Mshf12/dec,4 som adgangskode.

 • Erstat bogstaver eller ord i en sætning, der er nem at huske, med tal, symboler og stavefejl. Min søn har fødselsdag 12. december 2004 kan f.eks. blive Miin$1hr Fdslsd8g 12124 (du må gerne bruge mellemrum i adgangskoden).

 • Du kan relatere adgangskoden til din yndlingshobby eller -sport. Jeg elsker badminton kan f.eks. blive JælskerB@dm1nt()n.

Hvis du har brug for at skrive adgangskoden ned for at huske den, skal du opbevare den sikkert og undgå at beskrive den som din adgangskode.

Oprette stærkere adgangskoder med ASCII-tegn

Du kan også oprette adgangskoder, der benytter udvidede ASCII-tegn. Udvidede ASCII-tegn øger det antal tegn, der kan vælges imellem, så du kan oprette en stærk og endnu sikrere adgangskode. Inden du bruger udvidede ASCII-tegn i din adgangskode, skal du sikre dig, at adgangskoder med disse tegn er kompatible med de programmer, som du eller din organisation bruger. Du skal specielt være forsigtig med at bruge udvidede ASCII-tegn i adgangskoder, hvis din organisation anvender forskellige operativsystemer eller Windows-versioner.

Du finder udvidede ASCII-tegn i Tegnoversigt. Der er nogle udvidede ASCII-tegn, der ikke bør bruges i adgangskoder. Du skal ikke bruge et tegn, hvis der ikke er defineret et tastetryk for det i nederste højre hjørne i dialogboksen Tegnoversigt. Yderligere oplysninger finder du under Brug af specialtegn (Tegnoversigt): ofte stillede spørgsmål.

Adgangskoder til Windows kan være meget længere end de otte tegn, der anbefales herover. Du kan oprette adgangskoder på op til 127 tegn. Hvis du arbejder på et netværk med computere, der kører Windows 95 eller Windows 98, bør du overveje at bruge en adgangskode på maks. 14 tegn. Hvis adgangskoden er længere end 14 tegn, kan du muligvis ikke logge på netværket fra computere, der kører disse operativsystemer.