Fejlfinde problemer med overførsel af programguiden Windows Media Center

Hvis computeren ikke har en tv-modtager, kræves der en valgfri analog eller digital tv-modtager for at afspille og optage tv i Windows Media Center.

Her er løsningerne på nogle almindelige problemer, der kan opstå, når du henter programoversigterne i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor blev programoversigten ikke overført?

Overførslen kan mislykkes under konfigurering af programguiden eller under overførsel af opdaterede programoversigter. Problemet kan skyldes:

 • Computeren har ikke forbindelse til internettet eller kan ikke oprette forbindelse ved hjælp af den internetforbindelse, som er angivet for din Windows Media Center-computer.

  Hvis din computer opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en opkaldsforbindelse, skal du kontrollere, at opkaldsforbindelsen er konfigureret korrekt, så de seneste programoversigt-data kan hentes. Oplysninger om, hvordan du konfigurerer en opkaldsforbindelse til brug i Windows Media Center, finder du under Fejlfinde problemer med en internetforbindelse.

 • Programguidens server er ikke tilgængelig eller er midlertidigt ude af drift. Hvis installationen af programguiden er blevet gennemført tidligere, forsøger Windows Media Center dagligt at hente det igen.

 • Der er ingen tilgængelige programoversigter fra programguidens udbyder for dit område.

Hvorfor er oplysningerne for programoversigten ikke korrekte?

Hvis flere kanaler ikke er korrekte, kan du forsøge at angive et andet sæt programoversigter i Konfiguration af guide. Hvis det kun er få kanaler, som ikke viser de korrekte netværk- og programoplysninger, kan du redigere kanalnumrene, ændre programoversigterne eller føje programoversigter til en kanal ved at gøre følgende:

Sådan redigeres kanalnumre

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, klik på Rediger kanaler, og klik så på Rediger numre. En afkrydsning ud for Rediger numre viser, at du kan redigere kanalerne. (Valgfrit) Klik på Gendan standard for at fortryde ændringer, der er foretaget i programoversigterne. Når du vælger funktionen Gendan standard, aktiverer den alle tilgængelige kanaler og gendanner tilknytningen for standardprogramoversigten.

  Rediger numre vises ikke på skærmen Rediger kanaler, hvis du modtager PAL, SECAM eller DVB-T som tv-signal Hvis du ikke kan se knappen Rediger numre på skærmen, skal du gå til proceduren Ændre programoversigterne eller føje programoversigter til en kanal, som dækker luftbårent digitalt tv, PAL og DVB-T alene.

 2. Brug piletasterne til at rulle gennem listen og finde det kanalnummer, du vil ændre. Når du vælger en kanal, viser det indsatte vindue den pågældende kanal.

  Illustration af det indsatte vindue
  Illustration af det indsatte vindue
 3. Indtast det nye kanalnummer. Hvis du bruger et tastatur, skal du sørge for, at tasten NumLock er aktiveret.

 4. Et af følgende vises:

  • Det nye kanalnummer er accepteret.

  • Det nye kanalnummer eksisterer allerede i programoversigterne, og du bliver bedt om at løse konflikten.

   Hvis du redigerer mange kanalnumre, kan du klikke på Sorter liste for at sortere listen numerisk efter kanalnummer og se de redigerede lister.

 5. Når du har udført ændringerne, skal du klikke på Gem for at vende tilbage til skærmen indstillinger for guiden.

Sådan ændres eller tilføjes programoversigter til en kanal (luftbårent eller kabel-digitalt tv, PAL og DVB-T alene)

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, og gør et af følgende:

  • Klik på Rediger programoversigter fra digitalt tv, hvis du redigerer en kanal, som har et digitalt tv-signal.

  • Klik på Tilføj programoversigter til en kanal, hvis du redigerer en kanal, som har enten PAL eller DVB-T som tv-signal.

 2. Vælg den kanal du vil tilføje eller ændre programoversigter for.

 3. Fra den viste liste skal du klikke på de relevante programoversigter for den pågældende kanal. Tilføj programoversigter efter behov.

 4. Når du har udført ændringerne, skal du klikke på Gem for at vende tilbage til indstillinger for guiden.

Sådan vælges et andet sæt programoversigter

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, og klik til sidst på Konfigurer programoversigterne.

 2. Følg instruktionerne på skæ¦rmen for at tilføje et nyt kanaludvalg.

  Hvis du ikke er sikker på, hvilken kanaludbyder du skal vælge, kan du finde yderligere oplysninger på din månedlige kabelregning.

Hvorfor er der ingen tilgængelige oplysninger i programoversigten?

Oplysningerne i programguiden hentes regelmæssigt via internettet fra programguidens udbyder. Programguiden giver beskeden 'Der er ingen data tilgængelige', hvis følgende forekommer:

Hvorfor mangler programoversigterne for de digitale tv-kanaler?

Hvis dit standard-tv udbydes via satellit, og du ikke abonnerer på de lokale tv-kanaler, er det sandsynligt, at programoversigterne i programguiden for standard-tv ikke indeholder den lokale kanalpakke. Fordi programoversigterne over digitalt tv er afledt af de lokale programoversigter, vil det ikke at have de lokale programoversigter for standard-tv i mange tilfælde medføre, at du ikke har adgang til de tilsvarende luftbårne kanaludsendelser.

For at få programoversigter for de digitale tv-kanaler, kan du omkonfigurere den del af programguiden, der håndterer standard-tv og vælge en anden kanaludbyder, som inkluderer de lokale kanaler. Ved at tilføje de lokale kanaler bliver de digitale tv-kanaler korreleres med de relevante programguideoplysninger for de lokale kanaler. Du kan finde oplysninger om omkonfiguration af programguiden i Konfigurere programoversigterne til brug i Windows Media Center.

Hvorfor stemmer programoversigterne ikke overens med de kanaler, du modtager?

Du kan forsøge at vælge e ny region og et nyt postnummer for at se, om du derved får mere præcise programoversigter. Også selv om de ikke vises specifikt for din region. Skift region og postnummer ved at gøre følgende:

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, og klik til sidst på Konfigurer programoversigterne.

 2. Du bliver bedt om at bekræfte din region. Klik på Nej, jeg vil vælge en anden region, og følg instruktionerne. Afslut konfigurationen af guiden med et nyt valg af programoversigter, som stemmer bedre overens med de kanaler, du modtager.

Hvad sker der, hvis fejl 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 82 vises?

Hvis du får besked om fejl 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 82, er der opstået en behandlingsfejl, der fik overførslen af programguiden til at mislykkes. Genstart computeren, og forsøg derefter at hente de opdaterede programoversigter. Hvis Windows Media Center-computeren fortsat ikke kan hente programguiden på grund af en behandlingsfejl, skal du bede computerproducenten om hjælp.

Hvad, hvis der er problemer med min internetforbindelse?

Sørg for at have en internetforbindelse, der fungerer. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding i forbindelse med problemer med netværks- og internetforbindelser.