Fejlfinde problemer med at finde trådløse netværk

Hvis computeren har et trådløst netværkskort, Windows registrerer det automatisk trådløse netværk inden for computerens interval. Du kan se en liste med trådløse netværk, som Windows har registreret i Opret forbindelse til et netværk.

Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Opret forbindelse til.

Hvis Windows ikke registrerer et netværk, som du mener er inden for computerens interval, kan det skyldes en af følgende årsager:

Vis alle

Den trådløse switch på computeren er deaktiveret.

De fleste bærbare computere har en trådløs switch foran eller på siden af computeren. Se, om der findes en switch på computeren. Hvis der er en switch, skal du kontrollere, at den er aktiveret. Nogle computere bruger også en kombination af funktionstaster til at aktivere eller deaktivere en switch. Se oplysningerne, der fulgte med computeren, for at få flere oplysninger om, hvordan du finder den trådløse switch.

Computeren er for langt væk fra den trådløse router eller det trådløse adgangspunkt.

Med 802,11b- eller 802,11g-routere og adgangspunkter er det maksimale interval op til 46 meter indendørs og 92 meter udendørs. Med 802,11a-routere og adgangspunkter er det maksimale interval 15 meter indendør og 30 meter udendørs. Disse intervaller er under optimale forhold, hvor der ikke er interferens. Kontroller, at computeren er inden for dette intervalg og så tæt på routeren eller adgangspunktet, som det er muligt. Hvis det er en bærbar computer, skal du prøve at flytte den rundt for at finde intervallet til det trådløse signal og den bedste placering til computeren.

Hvis du ikke kan komme tættere på routeren eller adgangspunktet, kan du overveje at købe eller installere en ekstern antenne til det trådløse netværkskort. Mange trådløse netværkskort er indstillet, så du kan tilknytte en ekstern antenne, der giver dig bedre modtagelse end den indbyggede antenne. Se oplysningerne, der fulgte med det trådløse netværkskort, for at se, om du kan installere en ekstra antenne.

Den trådløse router eller det trådløse adgangspunkt er deaktiveret eller fungerer ikke korrekt.

Der er to ting, du kan prøve:

 • Kontroller, at routeren eller adgangspunktet er aktiveret, og at indikatoren for trådløst signal lyser.

 • Reset routeren eller adgangspunktet ved at deaktivere, vent mindst 10 sekunder, og aktiver derefter router eller adgangspunkt igen.

  Advarsel!

  • Resetting af routeren eller adgangspunktet afbryder midlertidigt forbindelsen for alle på netværket.

Kontakt netværksadminstratoren, hvis du ikke styrer adgangspunktet eller netværket.

Der er interferens fra andre enheder.

Nogle enheder i hjemmet kan forårsage interferens mellem computeren og netværk, der eventuelt er i intervallet. F.eks. bruger mikroovne og nogle trådløse telefoner en frekvens på 2,4 gigahertz (GHz), der også bruges af 802.11b- og 802.11g-netværkshardware. Andre trådløse telefoner bruger en frekvens på 5 GHz, der bruges af 802.11a-netværkshardware.

Der er to ting, som du kan prøve i denne situation:

 • Hvis der findes sådanne enheder i nærheden af computeren, skal de midlertidigt deaktiveres eller flyttes længere væk.

 • Skift indstillingerne for routeren eller adgangspunktet for at bruge en anden trådløs kanal, eller indstil kanalen til at blive valgt automatisk, hvis det indstilles til et fast kanalnummer. Nogle gange er en trådløs kanal mere tydelig end andre. I USA og Canada kan du bruge kanal 1, 6 og 11. Kontroller oplysningerne, der fulgte med adgangspunktet eller routeren for at få instruktioner i at indstille den trådløse signalkanal.

Windows er ikke konfigureret til at oprette forbindelse til den rigtige netværkstype.

Kontroller oplysningerne, der fulgte med adgangspunktet eller routeren for at finde ud af, hvilken forbindelsestilstand enheden er indstillet til. Tilstanden skal enten være ad hoc (når enheder kommunikerer direkte med hinanden udenom en router eller et adgangspunkt) eller infrastruktur (når enheder kommunikerer gennem en router eller et adgangspunkt). Kontroller, at indstillingen for Windows for dette netværk matcher indstillingen på enheden. Du kan kontrollere dette ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

 1. Åbn vinduet Kommandoprompt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Kommandoprompt.

 2. Skriv netsh wlan add filter networktype=netværkstype.

  Variablen netværkstype kan være adhoc eller infrastruktur.

Routeren eller adgangspunktet er optaget.

Routeren eller adgangspunktet kan have for travlt til at have tid til at svare på nye anmodninger, hvis flere computere eller enheder bruger det. Hvis du har andre computere, der er sluttet til netværket, kan du midlertidigt prøve at afbryde forbindelsen til dem.

Det netværk, du leder efter, er indstillet til ikke at udsende sit netværksnavn (SSID).

Trådløse routere og adgangspunkter kan indstilles, så de ikke udsendernetværksnavnet. I dette tilfælde kan du ikke registrere, om netværket befinder sig inden for intervallet (til at oprette forbindelse til det), medmindre du tidligere har oprettet forbindelse til netværket, eller du manuelt opretter forbindelse til netværket ved hjælp af SSID (service set identifier). Følg disse trin for at oprette forbindelse til et netværk, der ikke sender:

 1. Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Opret forbindelse til.

 2. Klik på Konfigurer en forbindelse eller et netværk.

 3. Klik på Opret forbindelse til et trådløst netværk manuelt, og indtast netværksoplysninger.

  Netværket føjes til listen med netværk og kan i fremtiden bruges til at oprette forbindelse til, når computeren er inden for netværkets interval.

Netværksadministratoren blokerer adgang til bestemte netværk.

Hvis du er på virksomhedens netværk, kan netværksadministratoren bruge Gruppepolitik til at kontrollere din adgang til trådløse netværk. Hvis du mener, at der er trådløse netværk inden for computerens interval, som ikke er synlige, eller du ikke kan oprette forbindelse til, fordi netværksadministratoren har blokeret adgang til dem, skal du kontakte netværksadminstratoren for at få hjælp.

Det trådløse netværkskort er i overvågningstilstand.

Hvis der kører et program til overvågning af netværket på computeren, sættes det trådløse netværkskort i overvågningstilstand, der forhindrer, at Windows opretter forbindelse til trådløse netværk. Hvis du vil oprette forbindelse til et trådløst netværk, skal du lukke programmet til overvågning af netværket eller følge programmets vejledning til afslutning af overvågningstilstanden.