Fejlfinding af problemer i forbindelse med en extenderenhed til Windows Media Center

Her kan du se, hvordan du løser almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger en extenderenhed til Windows Media Center.

Vis alle

Hvad gør jeg, hvis en extenderenhed til Windows ikke kan oprette forbindelse til en Windows Media Center-computer?

Der kan opstå problemer med forbindelsen under installationen og konfigurationen af extenderenheden eller på et senere tidspunkt, efter at extenderenheden har fungeret korrekt. Se listen over mulige løsninger nedenfor, hvis der ikke oprettes forbindelse mellem extenderenheden og Windows Media Center-computeren:

 • Hvis den eneste firewall, der kører på computeren, er Windows Firewall, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Media Center-extenders er markeret på listen Windows Firewall-undtagelser. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvilken eller hvilke firewalls der kører på computeren, og hvordan du kontrollerer, at undtagelsen Media Center-extenders er markeret på listen Windows Firewall-undtagelser, ved at gå til artiklen Firewall-programmer og Media Center Extender på Microsoft-webstedet.

 • Hvis du bruger en firewall fra en anden leverandør end Microsoft, skal du muligvis åbne de porte, der er angivet i tabellen nedenfor, manuelt. Der er dog nogle firewalls, der allerede er konfigureret, så de tillader, at en Media Center-extenderenhed opretter forbindelse til en Windows Media Center-computer. Du kan finde en liste over de firewalls, der allerede er konfigureret, så de tillader, at en Media Center-extenderenhed kan oprette forbindelse til en Windows Media Center-computer, og oplysninger om, hvordan du manuelt åbner porte til andre firewalls, så der kan oprettes en forbindelse fra en Media Center-extenderenhed, ved at gå til artiklen Firewall-programmer og Media Center Extender på Microsoft-webstedet.

  ProgramPort Protokol Område
  Program

  ehshell.exe

  Port

  554

  Protokol

  TCP (Transmission Control Protocol)

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  ehshell.exe

  Port

  5004 og 5005

  Protokol

  UDP (User Datagram Protocol)

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  ehshell.exe

  Port

  8554-8558

  Protokol

  TCP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  ehshell.exe

  Port

  50004-50013

  Protokol

  UDP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  ehshell.exe

  Port

  7777-7781

  Protokol

  UDP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  svchost.exe

  Port

  1900

  Protokol

  UDP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  TCP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  UDP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  svchost.exe

  Port

  3390

  Protokol

  TCP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  system

  Port

  10244

  Protokol

  TCP

  Område

  Kun lokalt undernet

  Program

  mcx2prov.exe

  Port

  Vilkårlig

  Protokol

  Vilkårlig (bruger TCP og UDP)

  Område

  Internettet

  Program

  mcrmgr.exe

  Port

  Vilkårlig

  Protokol

  Vilkårlig (bruger TCP og UDP)

  Område

  Internettet

  Bemærk!

  • Hvis der skal oprettes en forbindelse fra en extenderenhed fra Media Center, skal Windows Media Center-computeren og extenderenheden være på samme undernet.

 • Sørg for, at du kender brugernavnet og adgangskoden til en konto, der har administratorrettigheder på Windows Media Center-computeren. Du skal kunne angive disse oplysninger, når du bliver bedt om det på Windows Media Center-computeren, så Konfiguration af extender kan foretage visse ændringer på Windows Media Center-computeren.

 • Hvis du bruger en fingeraftrykslæser eller andet sikkerhedsprogram på computeren, skal du muligvis ændre programmets indstillinger, før en extenderenhed kan tilsluttes computeren. Hvis sikkerhedsprogrammet ikke indeholder en indstilling, der kan løse forbindelses- og tilslutningsproblemer, skal du fjerne programmet, før du kan bruge en extenderenhed.

 • Kontrollér, at både extenderenheden til Media Center Windows Media Center-computeren er tændt. Sørg også for, at computeren ikke er i dvale- eller slumretilstand.

 • Hvis computeren er tilsluttet en kabelforbindelse, skal du kontrollere, at Ethernet-kablet er sat i Ethernet-porten på Media Center-extenderenheden.

  Du kan forsøge at finde ud af, hvor problemet opstår, ved at slutte din Xbox 360 direkte til Windows Media Center-computeren med et almindeligt Ethernet-kabel. Hvis der kan oprettes forbindelse fra din Xbox 360 til Windows Media Center-computeren, kan problemet skyldes routeren, hubben eller switchen eller de indstillinger, der er valgt for disse enheder. Men hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse mellem din Xbox 360 og computeren, kan problemet skyldes en bestemt indstilling på routeren, hubben eller switchen enten alene eller i kombination med en firewallindstilling. Du kan finde flere oplysninger om direkte tilslutning af din Xbox 360 til computeren og oplysninger om fejlfinding i forbindelse med de problemer, der kan opstå, når du bruger denne metode, ved at gå til artiklen Connection Issues på Microsoft-webstedet.

 • Sørg for, at Windows Media Center-computeren ikke er tilsluttet et domæne. Der kan være angivet politikker for netværksdomænet, der forhindrer Xbox 360 i at oprette forbindelse til en Windows Media Center-computer som en Media Center-extenderenhed. Hvis computeren er tilsluttet et domæne, skal du fjerne den fra domænet og derefter gennemgå Konfiguration af extender igen.

 • Kontrollér, at både Windows Media Center-computeren og extenderenheden er tilsluttet den samme router. Det sikrer, at Xbox 360 og Windows Media Center-computeren er tilsluttet det samme netværk. Hvis Xbox 360 opretter forbindelse til hjemmenetværket via en trådløs router, skal du sætte den ene ende af et Ethernet-kabel i en Ethernet-port på Windows Media Center-computeren og den anden ende i en Ethernet-port på den trådløse router.

 • Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet netværket via en trådløs forbindelse, skal du sørge for, at Media Center-extenderenheden er inden for rækkevidde af det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router, og at der er så få forhindringer som muligt mellem Media Center-extenderenheden og adgangspunktet. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med problemer som følge af et dårligt trådløst signal i Fejlfinding i forbindelse med problemer med lav kvalitet af trådløse signaler.

 • Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet netværket vha. en trådløs forbindelse, og der bruges en sikkerhedsnøgle til det trådløse netværk, skal du kontrollere, at du har den rigtige sikkerhedsnøgle til netværket til den metode, der bruges til sikring af det trådløse netværk. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige metoder til sikring af trådløse netværk i Hvad er de forskellige metoder til trådløs netværkssikkerhed?

 • Prøv at genstarte Windows Media Center-computeren, Media Center-extenderenheden og din netværkshub, -router eller -switch.

Hvad skal jeg gøre, hvis Windows Media Center ikke kan registrere extenderenheden under konfigurationen?

Prøv en eller flere af følgende mulige løsninger:

 • Hvis du bruger en kabelforbindelse, skal du kontrollere, at Ethernet-kablet er sat i Ethernet-porten på extenderenheden, og kontrollér derefter, at Ethernet-stikket i den anden ende er sat i Ethernet-porten på routeren, hubben eller switchen.

 • Kontrollér, at Media Center-extenderenheden er tilsluttet og tændt.

 • Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet netværket via en trådløs forbindelse, skal du sørge for, at Media Center-extenderenheden er inden for rækkevidde af det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router, og at der er så få forhindringer som muligt mellem Media Center-extenderenheden og adgangspunktet. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med problemer som følge af et dårligt trådløst signal i Fejlfinding i forbindelse med problemer med lav kvalitet af trådløse signaler.

 • Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet netværket vha. en trådløs forbindelse, og der bruges en sikkerhedsnøgle til det trådløse netværk, skal du kontrollere, at du har den rigtige sikkerhedsnøgle til netværket til den metode, der bruges til sikring af det trådløse netværk. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige metoder til sikring af trådløse netværk i Hvad er de forskellige metoder til trådløs netværkssikkerhed?

Jeg kan ikke afspille visse lyd- og videofiler, når jeg bruger Xbox 360 som Media Center-extenderenhed. Hvilken type lyd- og videofiler kan jeg afspille, når jeg bruger Xbox 360 som Media Center-extenderenhed?

Tabellen nedenfor viser de forskellige typer video- og lydfiler, der kan afspilles på Xbox 360, når den bruges som Media Center-extenderenhed.

Du kan muligvis afspille video- eller lydfiler i andre formater på din computer, som du ellers ikke kan afspille, når du bruger din Xbox 360 som Media Center-extenderenhed. Det skyldes, at der kan være installeret codecs, som er en forudsætning for afspilning af visse lyd- eller videofiler, på din computer, som ikke kan benyttes eller ikke er installeret på Xbox 360.

Videofilformat
Maksimal videobilledstørrelse (i pixel)
Lydformat

Windows Media Video (WMV) 7-, 8- og 9- videofiler

(Videofiler kan være beskyttet vha. rettigheder til medier)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard-, WMA Pro- eller WMA Lossless-lyd

WMV Image 1 eller 2-videofiler

(Oprettet i en version af Microsoft Photo Story)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard-, WMA Pro- eller WMA Lossless-lyd

VC-1-lydfiler

(Videofiler kan være beskyttet vha. rettigheder til medier)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard-, WMA Pro- eller WMA Lossless-lyd

MPEG-1-videofiler

I/T

MPEG-1 Layer 1- eller 2-lyd

MPEG-2-videofiler

1920 x 1080 (1080i)

AC-3- eller MPEG-1 Layer 1- eller 2-lyd

Lydfilformat

Windows Media Audio (WMA) Standard-lydfiler (inkluderer Windows Media Audio 7, 8 og 9)

(Lydfiler kan være beskyttet vha. rettigheder til medier)

Windows Media Audio (WMA) Pro-lydfiler

(Lydfiler kan være beskyttet vha. rettigheder til medier)

Windows Media Audio (WMA) Lossless-lydfiler

(Lydfiler kan være beskyttet vha. rettigheder til medier)

MPEG-1 Layer 3 (MP3)-lydfiler

WAV-PCM-lydfiler

Hvorfor vises meddelelsen Netværksproblem ofte, når jeg bruger Media Center-extenderenheden?

Hvis du bruger et trådløst netværk, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig båndbredde på netværket. Uanset om du bruger en trådløs netværksforbindelse eller en kabelforbindelse, kan du teste båndbredden på netværket ved at bruge Optimering af netværkets ydeevne i Windows Media Center. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan forbedre netværksforbindelsen, når du bruger en extenderenhed, på Microsoft-webstedet.

Sådan bruges Optimering af netværkets ydeevne i Windows Media Center

 1. Start Media Center-extenderenheden.

 2. Når skærmbilledet Start vises på Media Center-extenderenheden, skal du rulle til Opgaver og derefter vælge Optimer netværk.

 3. Følg vejledningen i Optimering af netværkets ydeevne for at se, om der er tilstrækkelig båndbredde til rådighed på hjemmenetværket.

Hvis der er for lav båndbredde til rådighed på det trådløse netværk, kan du prøve en eller flere af følgende fremgangsmåder (hvis det er muligt):

 • Brug en kabelforbindelse til netværket, når du opretter forbindelse mellem Media Center-extenderenheden og Windows Media Center-computeren. En kabelforbindelse giver en hurtigere forbindelseshastighed end en trådløs netværksforbindelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvad du skal bruge for at oprette en kabelforbindelse til netværket i Det, du skal bruge til et hjemmenetværk.

 • Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet netværket via en trådløs forbindelse, skal du sørge for, at Media Center-extenderenheden er inden for rækkevidde af det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router, og at der er så få forhindringer som muligt mellem Media Center-extenderenheden og adgangspunktet. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med problemer som følge af et dårligt trådløst signal i Fejlfinding i forbindelse med problemer med lav kvalitet af trådløse signaler.

 • Hvis du bruger en trådløs forbindelse uden at have mulighed for at bruge en kabelforbindelse, skal du overveje at opgradere det trådløse netværk, så du kan bruge en hurtigere trådløs netværksforbindelse. Du kan finde en liste over forskellige trådløse netværk samt fordele og ulemper ved de forskellige typer trådløse netværk i Det, du skal bruge til et hjemmenetværk.

Media Center-extenderenheden reagerer langsomt, når jeg bruger den.

Den kan skyldes lav båndbredde, eller at Windows Media Center-computeren ikke har tilstrækkelige systemressourcer til rådighed.

Du kan teste forbindelsen med Optimering af netværkets ydeevne.

Sådan bruges Optimering af netværkets ydeevne i Windows Media Center

 1. Start Media Center-extenderenheden.

 2. Når skærmbilledet Start vises på Media Center-extenderenheden, skal du rulle til Opgaver og derefter vælge Optimer netværk.

 3. Følg vejledningen i Optimering af netværkets ydeevne for at se, om der er tilstrækkelig båndbredde til rådighed på hjemmenetværket.

Du kan finde ud af, om computeren har de nødvendige systemressourcer til rådighed, ved at gå til Se oplysninger om computerens ydeevne vha. Jobliste.

Når du bruger en extender, bør du forsøge at undgå at udføre opgaver på computeren, der bruger mange systemressourcer på computeren. Undgå for eksempel at udføre sikkerhedskopiering eller at redigere eller vise en video, mens du bruger en extender.

Hvad sker der, hvis forbindelsen til Windows Media Center-computeren afbrydes?

En Media Center-extenderenhed kan miste forbindelsen til Windows Media Center-computeren af flere årsager. Her er nogle årsager til problemet med mulige løsninger:

 • Media Center-extenderenheden kan muligvis ikke oprette forbindelse, fordi Windows Media Center-computeren enten er slukket eller i dvale- eller slumretilstand.

 • Media Center-extenderenheden kan måske ikke oprette forbindelse til netværket på den rigtige måde. Sørg for, at netværket og Windows Media Center-computeren fungerer korrekt.

 • Prøv at genstarte Windows Media Center-computeren, Media Center-extenderenheden og din netværkshub, -router eller -switch.

 • Windows Media Center-computeren er måske optaget, hvis de nødvendige systemressourcer ikke er til rådighed. Luk alle programmer, der ikke er i brug.

Hvis Media Center-extenderenheden er tilsluttet Windows Media Center-computeren via en trådløs netværksforbindelse, skal du kontrollere, at den trådløse netværksforbindelse fungerer korrekt. Kontrollér desuden følgende, og ret det nødvendige:

 • Fjern ting, der kan blokere for signalet mellem Media Center-extenderenheden og adgangspunktet.

 • Hvis du ikke bruger en 802.11a-netværket, skal du sørge for, at der ikke er programmer, der kan forstyrre forbindelsen.

 • Prøv at flytte Media Center-extenderenheden eller adgangspunktet for at se, om det forbedrer forbindelsen mellem de to enheder.

Hvad sker der, hvis extenderenheden ikke tildeles en gyldig IP-adresse?

Meddelelsen Gyldig IP-adresse blev ikke fundet betyder, at Media Center-extenderenheden ikke blev tildelt en gyldig IP-adresse (Internet Protocol), og at Media Center-extenderenheden og Windows Media Center-computeren ikke kommunikerer korrekt med hinanden. Selvom Media Center-extenderenheden muligvis er tilsluttet Windows Media Center-computeren, kan de to enheder ikke kommunikere korrekt, hvis Media Center-extenderenheden ikke kan tildeles en gyldig IP-adresse. For at løse dette problem skal du kontrollere netværksindstillingerne og netværkets router, hub eller switch. Du skal muligvis også genstarte Media Center Extender eller Windows Media Center-computeren.

Hvordan styrer jeg medieoplevelsen, når jeg bruger Xbox 360 som Media Center-extenderenhed?

Du kan vælge at bruge controlleren til Xbox 360, en fjernbetjening til Xbox 360 eller en fjernbetjening til Windows Media Center. Åbn Media Center-oversigtsvejledningen på Xbox-webstedet, hvor du kan finde en detaljeret oversigt, der viser, hvordan du kan bruge de forskellige funktioner i Windows Media Center vha. controlleren til Xbox 360.

Hvis du vil styre Windows Media Center med en fjernbetjening, kræver det en ekstra Windows Media Center-fjernbetjening.

Sådan bruges Windows Media Center-fjernbetjeningen til Xbox 360

 1. Brug controlleren til Xbox 360, rul til Min Xbox, og vælg derefter Systemindstillinger.

 2. Vælg Konsolindstillinger i skærmbilledet Systemindstillinger.

 3. Vælg Fjernbetjening.

 4. Hvis du vil kunne bruge fjernbetjeningen til Windows Media Center, når du bruger Xbox 360, når du bruger controlleren til Xbox 360, skal du vælge Begge fjernbetjeninger.

Bemærk!

 • Hvis du har det gamle Xbox 360-dashboard, kan du ændre fjernbetjeningsindstillingerne på system-bladet.

Nu kan du betjene Xbox 360 med Windows Media Center-fjernbetjeningen eller Xbox 360-fjernbetjeningen.

Jeg har føjet nyt indhold til mine biblioteker i Windows Media Center, men nu kan jeg ikke se det nye indhold på extenderenheden. Hvad kan jeg gøre?

Hvis du tilføjer nye mapper, der skal overvåges i Windows Media Center, efter den oprindelige konfiguration af extender-enheden, skal du også føje de nye mapper til extenderenheden, før indholdet i de nye mapper kan ses på extenderenheden. Det skyldes, at der er to forskellige biblioteker – ét bibliotek til Windows Media Center-computeren og et andet til Media Center-extenderenheden.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af mapper til deling af medier, når du bruger Xbox 360 som extenderenheder, skal du gå til artiklen Configure Folders på Microsoft-webstedet.

Hvilke funktioner i Windows Media Center kan ikke anvendes, når der bruges en Media Center-extenderenhed?

Tabellen nedenfor fremhæver nogle af de medieoplevelser, der ikke er til rådighed, når der bruges en Media Center-extenderenhed.

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Billeder

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Udskrive

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Musik

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Visuelle effekter

 • Spole hurtigt frem eller spole tilbage

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Tv

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Konfigurere tv-signal

 • Justere skærmindstillinger

 • Slowmotion

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Cd'er eller dvd'er

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Brænde en cd

 • Brænde en dvd

 • Se dvd'er, der er sat i et dvd-drev på Windows Media Center-computeren

 • Lytte til lyd-cd'er, der er sat i cd-rom-drevet på Windows Media Center-computeren

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Onlinemedier

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Nogle spil (f.eks. Hjerterfri, Skak og Napoleon)

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Opgaver

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Synkronisere til enhed

 • Tilstanden Kun medier

 • Tilføj extender

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Indstillinger

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed
 • Musik

 • dvd

 • Farveskema

 • Indstillinger for mediedataoverførsel

 • Konfigurere tv-signal

 • Konfigurere højttalere

 • Afprøve digital tv-antennes styrke

 • Konfigurere tv eller skærm

 • Køre konfiguration igen

 • Konfigurere fjernbetjening

 • Tekst-tv

 • Rulle lysavis

 • Pop op-vinduer

Windows Brugergrænsefladeområdet i Media Center

Generelle indstillinger og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger/Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Funktion, som ikke er til rådighed på en Media Center-extenderenhed

Hente medieoplysninger til cd'er og dvd'er fra internettet

Hvor kan jeg ellers finde hjælp til at løse problemer i forbindelse med en Media Center-extenderenhed?

Her er nogle links til andre ressourcer, hvor du muligvis vil kunne finde hjælp til at løse de problemer, du måtte støde på, når du bruger en Medie Center-extenderenhed.

 • Gå til webstedet Microsoft Support. På webstedet Microsoft Support skriver du Xbox 360 i søgefeltet Supportsøgning (KB) og klikker derefter på knappen Start søgning. Du kan derefter filtrere dine søgeresultater efter Windows Vista.

 • Gå til Windows Media Center-oversigten på Microsoft-webstedet. Denne artikel indeholder flere oplysninger om Windows Media Center og Media Center-extenderenheder.

 • Hvis du støder på fejl, når du bruger en Media Center-extenderenhed, kan du gå til Logbog og se, om der er fejl, der er knyttet til Windows Media Center og Media Center-extenderenheder. Når du har fundet fejlen i Logbog, kan du markere fejlen og få flere oplysninger om den specifikke fejlkode (kaldes et EventID) ved at klikke på linket Online Hjælp til Hændelseslog.

  Du kan finde flere oplysninger om at åbne og bruge Logbog i Windows Vista under Åbne Logbog.

 • Gå til den grønne knap for at få hjælp fra Media Center-gruppen.

Bemærk!

 • Du skal have en analog eller digital tv-modtager for at se og optage live tv i Windows Media Center. Hvis der ikke hørte et tv-tunerkort til computeren, da du købte den, kan du muligvis tilslutte en tuner. Du kan finde flere oplysninger om anskaffelse af et tv-tunerkort i Få hjælp til tv-tunerkortet. Du kan også kontakte computerproducenten.