Fejlfinde problemer, der kan opstå, når du optager tv på computeren

Hvis computeren ikke har en tv-modtager, kræves der en valgfri analog eller digital tv-modtager for at afspille og optage tv i Windows Media Center.

Her er løsninger på nogle almindelige problemer, der kan opstå, når du optager tv på computeren.

Vis alle

Hvorfor opstår der en konflikt i optagelsen?

Du kan få vist en meddelelse om, at der er opstået en konflikt i optagelsen i følgende situationer:

 • Du har kun én tv-modtager, men har planlagt mere end én optagelse på det samme tidspunkt.

 • Du har mere end en tv-modtager aktiveret, men har planlagt flere optagelser, end du har tilgængelige modtagere på én gang.

Følg vejledningen på skærmen for at løse konflikten, når du anmodes om det. Hvis du ikke løser konflikten, løser Windows Media Center automatisk konflikten og vælger, hvilket program der skal optages. Nogle gange kan Windows Media Center finde en alternativ dato og tidspunkt for et af programmerne og tilpasser optagelsesplanen, så begge programmer optages. Ellers vælger Windows Media Center, hvilket program der skal optages i overensstemmelse med denne rangerede rækkefølge:

 • En enkeltstående optagelse (ikke en del af en serie).

 • Prioritetsrangorden ved serier, som f.eks. Serie, Nøgleord og Manuel optagelse kan alle rangeres under Serieprioriteter.

 • Det program, der først blev planlagt.

Hvis Windows Media Center støder på en konflikt i optagelsen af to afsnit i forskellige serier, bruger Windows Media Center listen over serieprioriteter til at afgøre, hvilket program der skal optages. Du kan placere den serie, du helst vil have optaget, øverst på listen over serieprioriteter for at sikre, at den optages i tilfælde af en konflikt. Når du planlægger en ny serie, tilføjes den nederst på listen og har den laveste prioritet.

Sådan justeres prioriteten af en serieoptagelse

 1. Rul frem til Tv + film på skærmbilledet Start, klik på Optaget tv, klik på Vis planlagte optagelser, klik på Serie og klik til sidst på Skift prioriteter.

 2. Brug pil op og pil ned på skærmen til at flytte en planlagt serie op eller ned på listen over serieprioriteter.

 3. Klik på Udfør for at vende tilbage til skærmbilledet Serie.

Hvorfor blev tv-programmet ikke optaget?

Der kan være flere årsager til, at programmet ikke blev optaget. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil finde oplysninger i historikken for en optagelse, om hvorfor programmet ikke blev optaget:

 1. Rul frem til Tv + film på skærmbilledet Start, klik på Optaget tv, klik på Vis planlagte optagelse, og klik til sidst på Historik.

 2. Klik på Sorter efter dato, Sorter efter status eller Sorter efter titel for at organisere listen.

 3. Brug pileknapperne på skærmen for at rulle gennem listen. Statussen for hvert program vises som enten Optaget, Ikke optaget, Slettet, Annulleret, Flyttet eller Delvis.

 4. Klik på programmet for at få flere oplysninger om optagelsesstatussen. Skærmbilledet Historik, der indeholder en detaljeret forklaring af historikken for det pågældende optagelseselement, vises.

Der kan være følgende årsager til, at ikke program ikke blev optaget:

 • Der opstod en konflikt med en anden optagelse, der havde højere prioritet. Du kan finde yderligere oplysninger om prioriter tidligere i dette emne.

 • Der var ikke nogen tilgængelig modtager, da programmet skulle optages.

 • Der var ikke mere tilgængelig diskplads, og der kunne ikke slettes nogen optagelser for at frigøre plads til optagelsen. Oplysninger om, hvordan du sletter optagelser, finder du under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål.

 • Der er ikke nogen opdaterede programoversigter tilgængelig til den planlagte optagelse. Kontroller, at de seneste programoversigt-data er hentet i Windows Media Center. Du kan finde flere oplysninger under Fejlfinde problemer med overførsel af programguiden.

 • Begrænsninger, der er angivet af tv-selskabet eller ejeren af indholdet, forhindrede programmet i at blive optaget.

 • Programmet er tidligere blevet optaget. Windows Media Center optager ikke et program i en serie, hvis det allerede er blevet optaget eller slettet inden for de sidste otte uger.

 • Du har nået grænsen for, hvor mange optagelser der beholdes fra en serie. Du kan enten slette andre optagelser fra serien eller forhøje grænsen for, hvor mange optagelser der beholdes fra en serie. Oplysninger om, hvordan du administrerer optagelserne, finder du under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål.

 • Tv-selskabet ændrede programmet eller kanalen for et bestemt netværk, eller programmet blev ikke vist.

 • Der var ikke noget tv-signal, fordi kanalen ikke var tilgængelig, tv-signalet blev afbrudt eller modtageren var deaktiveret.

 • Computeren blev slukket eller løb tør for strøm, mens programmet blev optaget. Computeren skal være tændt, i dvale- eller standbytilstand eller sat til Ikke til stede for at kunne optage et program.

 • Hvis du har en set-top-boks, er IR-kablet måske blevet frakoblet, hvilket forhindrede Windows Media Center i at skifte kanal for at starte optagelsen.

Hvorfor kan jeg ikke finde en optagelse?

Der kan være følgende årsager til, at du ikke kan finde et program:

 • Programmet er muligvis ikke blevet optaget, eller det er muligvis blevet optaget og derefter slettet. Du kan se i optagelseshistorikken, om programmet er blevet optaget eller slettet. Oplysninger om, hvordan du gør dette, finder du tidligere i dette emne.

 • Det optagede program findes i en mappe, der er utilgængelig og forskellig fra den mappe, der er konfigureret til optagelse. Kontroller, at mappen, der indeholder optagelsen, er tilgængelig og kan åbnes fra computeren. Du kan også ændre standardmappen, så den kan lagre optagede tv-programmer, ved at gøre følgende:

  1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Optager, og klik til sidst på Lagring af optagelser.

  2. Klik på knappen - eller + ved siden af indstillingen Optag på drev for at vælge et nyt drev, klik på Gem, og gå derefter til skærmbilledet Optaget tv, og søg efter programmet igen.

 • Hvis du stadig ikke kan finde det optagede tv-program, kan du søge i mappen Optaget tv (standardplaceringen er C:\Brugere\Delte\Optaget tv). Hvis du gemmer optagelserne på et eksternt drev, kan placeringen af mappen være f.eks. G:\Optaget tv.

Hvorfor blev den forkerte kanal optaget?

Hvis du modtager tv-signalet gennem en set-top-boks, kan Windows Media Center muligvis støde på en fejl, når der skiftes kanal for at begynde optagelsen af et program. En fejl ved kanalskift med en set-top-boks kan skyldes en af følgende årsager:

 • IR-kablet er placeret forkert foran på set-top-boksen eller er ikke tilsluttet, og Windows Media Center kan ikke sende et signal til set-top-boksen om at skifte kanal.

 • Set-top-boksens hastighed til tv-kanalskift er muligvis konfigureret forkert. Hvis der f.eks. vælges en forkert hastighed til kanalskift, modtager set-top-boksen måske kun signalet for to ud af tre kanalnumre, der sendes af Windows Media Center og ændrer en tocifret kanal i stedet for en trecifret kanal. Du kan konfigurere tv-signalet igen og vælge en anden hastighed til kanalskift.

  Sådan ændres hastigheden til kanalskift

  • Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, og klik til sidst på Konfigurer tv-signal. Følg vejledningen i guiden.

 • Windows Media Center har muligvis forsøgt at stille ind på en kanal, der ikke er en del af din abonnementspakke. I nogle tilfælde påvirker den automatiske adfærd, som nogle set-top-bokse har, den måde, hvorpå Windows Media Center kan styre set-top-boksen. Når Windows Media Center stiller ind på en kanal, der ikke er en del af din abonnementspakke, skifter set-top-boksen muligvis i stedet til en standardkanal, viser en meddelelse på skærmen, forbliver på den sidst sete kanal eller skifter til den nærmeste kanal i oversigten, der kan vises. Under alle omstændigheder udfører set-top-boksen en standardhandling, som Windows Media Center ikke kan registrere, og forårsager, at Windows Media Center kommer ud af synkroniseringen og optager den forkerte kanal. Du bør slukke for kanaler, der ikke er omfattet af din abonnementspakke for at forhindre, at Windows Media Center forsøger at få adgang til og optage kanaler, du ikke abonnerer på, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, og klik til sidst på Rediger kanaler.

  2. Brug piletasterne til at rulle gennem listen og finde de kanaler, du vil vise eller skjule. Når du klikker på en kanal, vises kanalen i det indsatte vindue.

   Illustration af det indsatte vindue
   Illustration af det indsatte vindue
  3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af hver kanal. Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises kanalen i programguiden. Når markeringen er fjernet, vises kanalen ikke.

  4. Når du har udført ændringerne, skal du klikke på Gem for at vende tilbage til skærmen indstillinger for guiden.

  Hvis du får vist en meddelelse på skærmen, er det ikke muligt at navigere i kanalerne for at optage tv, før du har foretaget en handling med fjernbetjeningen til set-top-boksen. Meddelelsen kan forårsage flere forkerte optagelser, hvis du er væk fra computeren og ikke kan løse problemet med det samme.

Hvad sker der, hvis der er meget lidt eller ingen plads tilbage på harddisken?

Meddelelserne ved meget lidt eller ingen diskplads angiver, at harddisken, der lagrer optagede tv-programmer, er næsten fuld, og at Windows Media Center ikke kan fuldføre den næste planlagte optagelse eller nogen derefter, før der er frigjort tilstrækkelig diskplads. Harddisken kan være næsten fuld, hvis:

 • Der er en række optagelser, der ikke kan slettes. Få flere oplysninger under Administrere optagede tv-shows: ofte stillede spørgsmål.

 • Der er et stort antal andre filer, herunder mediefiler, som f.eks. musik, billeder eller videoer, lagret på den harddisk, som tv-programmer optages på.

 • Der er blevet optaget mange digitale tv-programmer, der ikke kan slettes. Optagede tv-programmer fra nogle digitale tv-kanaler bevarer de forbedrede billeddetaljer og den højere lydkvalitet, der er kendetegnet ved højdefinition. Det betyder, at filstørrelsen for optagede digitale tv-programmer er større end for optagelser af standarddefinitions-tv og hurtigere fylder harddisken op.

 • Den harddisk, du optager på, kan være for lille, og du bør derfor skifte til en anden og større disk.

  Du kan slette nogle optagede tv-programmer manuelt eller allokere mere diskplads til optagelser, hvis du vil frigøre mere diskplads med det samme. Oplysninger om, hvordan du sletter en optagelse, finder du under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål.

Hvordan kan jeg forhøje grænsen, så jeg kan optage flere serie-programmer?

Optagelsen blev annulleret, fordi grænsen for, hvor mange optagelser i en serie der beholdes, var nået. Du kan forhøje grænsen for, hvor mange optagelser der beholdes for at sikre, at der optages fremover. (Se under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål).

Hvorfor kan Windows Media Center ikke finde den kanal, der skal optages fra?

Du skal muligvis tænde for kanalen og omlægge optagelsen. Benyt følgende fremgangsmåde for at tænde for en kanal:

 1. Rul frem til Opgaver på skærmbilledet Start, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Guide, og klik til sidst på Rediger kanaler.

 2. Brug piletasterne til at rulle gennem listen og finde de kanaler, du vil vise eller skjule. Når du klikker på en kanal, vises kanalen i det indsatte vindue.

 3. Marker afkrydsningfeltet ved siden af den kanal, du vil tænde for. Når afkrydsningfeltet er markeret, vises kanalen i programguiden. Når markeringen er fjernet, vises kanalen ikke.

 4. Når du har udført ændringerne, skal du klikke på Gem for at vende tilbage til skærmen indstillinger for guiden.

Hvorfor optog Windows Media Center ikke?

Prøv at omlægge optagelsen. Nogle mislykkede forsøg kræver kun, at du omlægger optagelsen. Oplysninger om, hvordan du omlægger en optagelse, finder du under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål. Andre mislykkede forsøg kan være mere komplicerede og kræver, at du genstarter Windows Media Center-computeren.

Hvorfor stoppede Windows Media Center ikke optagelsen?

Prøv at stoppe optagelsen manuelt eller genstarte computeren.

Hvorfor kunne Windows Media Center ikke oprette optagelsesfilen?

Computeren har muligvis meget lidt tilgængelig diskplads, eller mappen Optaget tv kan ikke findes. Prøv at slette nogle optagelser for at frigøre mere diskplads, kontroller, at mappen Optaget tv eksisterer, og forsøg derefter at omlægge optagelsen. Oplysninger om, hvordan du omlægger en optagelse, finder du under Administrere optagede tv-programmer: ofte stillede spørgsmål.