Fejlfinding i forbindelse med søgning

Her er løsninger på nogle almindelige problemer med søgning efter filer.

Vis alle

Jeg ved ikke, hvordan en søgning udføres.

Til at begynde med kan du bruge søgefeltet, der findes øverst i alle mapper. Der søges hurtigt i den aktuelle mappe og alle dens undermapper. Hvis du vil definere en mere omfattende søgning, skal du åbne mappen Søg.

  • Åbn Search ved at trykke på Windows-logotasten Billede af Windows-logotasten +F.

Yderligere oplysninger finder du under Finde en fil eller mappe.

Windows kan ikke finde en fil, som helt sikkert findes på computeren.

Den mest sandsynlig årsag er, at du søger i et afgrænset sæt placeringer. Indekserede placeringer (det sæt filer, der benyttes som standard) omfatter de mest almindelige placeringer, du muligvis får brug på at søge i. Men du kan udvide søgningen ved at føje ekstra placeringer til den aktuelle søgning i mappen Søg. Sådan gør du:

  1. Klik på Avanceret søgning i søgeruden.

  2. Klik på Overalt i menuen Placering.

Tip!

  • Hvis du vil søge efter et bestemt sæt placeringer og ikke søge på hele computeren, skal du klikke på menuen Placering, og klik derefter på Vælg søgeplaceringer.

Filer, der tilhører brugeren, bliver ikke fundet ved søgningen.

Af hensyn til beskyttelsen af personlige oplysninger føjes kun dine egne filer til indekset, og derfor er det som standard kun dine egne filer, der søges i. Sådan ændrer du søgninger, så filer, der tilhører en anden bruger, bliver vist i dine søgeresultater:

  1. Åbn den mappe, der indeholder brugerens filer, som du vil søge i. Typisk er det C:\Brugere\Bruger, hvor Bruger er navnet på den person, hvis filer du vil søge i. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskode eller bekræftelse.

  2. Foretag søgningen. Brugerens filer indgår nu i dine søgeresultater.

Nogle søgninger tager lang tid at fuldføre.

Hvis du søger på placeringer, der ikke er indekseret, kan søgningen være langsom, fordi Windows skal undersøge alle filer på de pågældende placeringer under søgningen. Du kan føje disse placeringer til indekset for at gøre søgningerne hurtigere fremover. Yderligere oplysninger finder du under Forbedre Windows-søgninger vha. indekset: ofte stillede spørgsmål.

Bemærk!

  • Du kan kun føje placeringer, der findes på computeren, til indekset. Netvæksplaceringer kan ikke indekseres, så søgninger på dem vil altid tage længere tid end søgninger på din egen computers mapper.

Jeg kan ikke finde en systemfil eller et systemprogram.

Systemfiler og programfiler er ikke inkluderet i indekset, og derfor går dine rutinesøgninger hurtigere. Hvis du vil søge efter en systemfil eller en systemprogramfil, skal du ændre den aktuelle søgningsplacering i mappen Søg fra Indeks til Overalt eller vælge en særlig placering, f.eks. en bestemt harddisk eller mappe. Husk, at når du søger på ikke-indekserede placeringer, går søgningerne langsommere end sædvanligt.

Jeg kan ikke føje en netværksplacering til indekset.

Kun filer og mapper, der er placeret på computeren kan føjes til indekset. Det betyder, at søgninger på netværksplaceringer går langsommere end søgninger på din egen computers filer.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at søgeresultater kan blive langsommere, fordi en placering ikke er indekseret?

Når du søger i mappen Søg eller i menuen Start, får du hurtigt resultater, fordi søgningen kun omfatter deplaceringer på computeren, der er indekseret. Hvis du ændrer søgeplaceringerne i mappen Søg, eller hvis du åbner og søger i en mappe, der ikke er i indekset, vil søgningen tage længere tid. Desuden bliver der ved søgninger uden for indekset kun søgt efter filer efter filnavn, hvorimod indekssøgninger medtager en lang række egenskaber og filindholdet. Hvis du ofte søger på en langsom placering på computeren, bør du føje den til indekset.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at søgeresultater kan være ufuldstændige, fordi filer stadig indekseres?

Windows opsamler oplysninger om filer på computeren for at udføre hurtige og præcise søgninger. Disse oplysninger gemmes i indekset. Windows har med jævne mellemrum brug for at opdatere indekset. Hvis du udfører en søgning, men indekset er ved at blive opdateret, er resultaterne måske ikke helt opdaterede.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at søgning på netværksplaceringer og tilsluttede enheder kan tage lang tid?

Placeringer, der ikke er på computerens harddisk, f.eks. netværksplaceringer og medieenheder kan ikke føjes til computerens indeks, sådan at søgning på disse placeringer tager længere tid end søgning i indekserede filer på computeren.

Hvad betyder det, når jeg ser en meddelelse om, at en placering ikke kan nås, eller at der ikke er noget medie til stede på søgeplaceringen?

Der er et problem, når du søger på en eller flere af dine valgte placeringer. Den mest almindelige årsag er, at du har valgt en netværksplacering eller en tilsluttet enhed, der aktuelt ikke er forbundet med din computer. Det er også muligt, at du har valgt en flytbar medieenhed, men at der er ikke noget medie (f.eks. et hukommelseskort eller en cd) i enheden. Kontroller placeringerne, og forsøg søgningen igen.

Når jeg bruger søgefeltet, hvorfor starter søgningen sommetider ikke, før jeg trykker på ENTER?

Hvis du søger på placeringer, der ikke er indekserede, skal du trykke på ENTER for at starte søgningen. Husk, at når du søger på ikke-indekserede placeringer, går søgningerne langsommere end sædvanligt.

Hvordan ved jeg, hvilke filer hurtigt kan gennemsøges?

Alle filer i indekset kan gennemsøges hurtigt. Som standard er alle de almindeligste filer på computeren indekserede. Indekserede placeringer omfatter alle filerne i den personlige mappe (f.eks. Dokumenter, Billeder, Musik og Videoer), samt e‑mail- og offlinefiler. Filer, der ikke er indekseret omfatter programfiler og systemfiler. Disse placeringer er ikke indekserede, fordi du sjældent behøver at søge i disse filer, og derfor vil dine søgninger gå hurtigere, hvis du ikke tager dem med i indekset.

Hvis du vil have vist en fuldstændig liste over placeringer, der ikke er indekseret, skal du åbne søge- og indekseringsindstillingerne.

  • Åbn Indekseringsindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Indekseringsindstillinger.

    De indekserede placeringer vises i listen Indekser disse placeringer.