Fejlfinde problemer, der opstår, når du ser tv på computeren

Her er løsninger på nogle almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger Windows Media Center til at se tv på computeren.

Vis alle

Hvorfor får jeg vist en fejlmeddelelse, når jeg forsøger at se tv?

I følgende tabel er der oplysninger om, hvordan du kan fejlfinde problemer i forbindelse med at se tv.

Fejlbeskrivelse
Handling

Tuneren er ikke installeret (ekstern USB-tuner) – tuneren er muligvis ikke tilsluttet, mangler opdaterede drivere eller er muligvis ikke konfigureret til brug sammen med Windows Media Center.

Kontroller, at den eksterne tv-tuner er sluttet til computeren.

Der er oplysninger om, hvordan du opdaterer driveren, i dokumentationen til tuneren.

Hvis du vil konfigurere tuneren til brug sammen med Windows Media Center, skal du rulle frem til Opgaverstartskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv og til sidst klikke på Konfigurer tv-signal.

Tuneren blev ikke fundet (internt tunerkort) – tunerkortet er muligvis ikke installeret eller aktiveret, mangler opdaterede drivere eller er muligvis ikke konfigureret til brug sammen med Windows Media Center.

Kontroller, at tv-tunerkortet er installeret på computeren.

Undersøg, om der er en opdateret driver til tv-tunerkortet. Der er flere oplysninger under Opdatere en driver til hardware, som ikke fungerer ordentligt.

Der er oplysninger om at få hjælp fra driverproducenten i Få hjælp til tv-tunerkortet.

Hvis du vil konfigurere tv-tunerkortet til brug sammen med Windows Media Center, skal du rulle frem til Opgaverstartskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv og til sidst klikke på Konfigurer tv-signal.

Tuneren er i brug – tuneren bruges muligvis af et andet program.

Luk alle andre medieprogrammer, der bruger tv-tuneren, og prøv derefter, om du kan se direkte tv i Windows Media Center.

Tunerfejl (ugyldigt tv-format) – tunerhardwaren understøtter ikke tv-formatet for det valgte land eller område.

 • Stil ind på en anden kanal.

 • Genstart Windows Media Center.

 • Genstart computeren.

Videofejl – videodekoderen bruges af et andet program.

Luk alle andre medieprogrammer, der bruger dekoderen, og prøv igen.

Videofejl – videodekoderen fungerer ikke korrekt eller er ikke installeret.

 • Genstart Windows Media Center.

 • Genstart computeren.

 • Kontakt hardwareproducenten, hvis du vil have hjælp til at geninstallere eller opdatere dekodersoftwaren.

Fejl i lydenhed – lydkortet er ikke installeret, aktiveret eller mangler opdaterede drivere.

Sørg for, at lydkortet er installeret på computeren.

Aktiver lydkortet i Windows Enhedshåndtering.

Kontakt hardwareproducenten, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du opdaterer driveren.

Hvorfor stoppede tv'et pludseligt, eller hvorfor skiftede kanalen pludseligt?

Nogle tv-tunere kan både modtage FM-radio og tv-signaler. Nogle af dem kan imidlertid ikke modtage et FM-radiosignal og et tv-signal samtidig. Hvis tuneren f.eks. bruges til FM-radio, når Windows Media Center er indstillet til at starte en tv-optagelse, vises der muligvis en advarsel om, at FM-radioen stoppes, når tv-optagelsen starter. Hvis du ikke foretager et valg, stopper Windows Media Center automatisk FM-radioen og begynder at optage tv-programmet som planlagt. Der er yderligere oplysninger om tv-tunere under Tv på computeren: Sådan fungerer tv-signaler og -tunere.

Hvis der er sluttet en eller flere Windows Media Center-extenders til hjemmenetværket, men der kun er en tv-tuner, kan det være, at tv-tuneren bruges af en anden person i et andet værelse.

Hvorfor kan Windows Media Center ikke skifte kanal?

Kontroller følgende, hvis du modtager tv-signalet via en set-top-boks, og Windows Media Center ikke kan skifte kanal eller skifter kanal forkert:

 • IR-kablet, også kaldet ir-blaster, er muligvis ikke tilsluttet. Hvis det er tilsluttet, er det muligvis placeret forkert på set-top-boksens forside. Hvis IR-kablet ikke er placeret eller tilsluttet korrekt, kan Windows Media Center ikke sende et signal til set-top-boksen om at skifte kanal.

  Prøv at bruge en lommelygte til at finde signalmodtageren på set-top-boksen, hvis du har problemer med at placere IR-kablet korrekt på set-top-boksen.

 • Hvis kanalerne konsekvent skifter forkert, er IR-kontrolkoderne muligvis ikke konfigureret korrekt under konfigurationen af tv-signalet. Rul frem til Opgaverstartskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, og klik til sidst på Konfigurer tv-signal.

Hvorfor er der ikke noget tv-signal på nogen af standardkanalerne?

Der er to typer af tv-signaler: standard- og digitale signaler. Hvis du får en meddelelse om, at Windows Media Center ikke kan registrere et tv-signal på en standardkanal, kan det skyldes en af følgende årsager:

 • Hvis du modtager tv-signalet via en antenne til luftbårne signaler, kan kanalen være midlertidigt utilgængelig, eller også modtages der ikke noget signal.

 • Hvis du abonnerer på en kabel- eller satellittjeneste, indgår den pågældende kanal måske ikke i abonnementspakken. Hvis du vil fjerne kanaler, som du ikke kan modtage, skal du rulle frem til Opgaverstartskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv, klikke på Programguide og til sidst klikke på Rediger kanaler.

 • Hvis tv-signalet går gennem en set-top-boks til kabel- eller satellit-tv, er set-top-boksen muligvis ikke indstillet til den rigtige kanal. Kontroller, at set-top-boksen rent faktisk er indstillet til den kanal, du forsøger at finde.

 • Hvis der er en eller flere tv-tunere sluttet til computeren, er der muligvis problemer med en af dem. Kontroller, at alle tv-tunerne er aktiveret, og at de rigtige drivere er installeret. Du kan tjekke, om en tv-tuner er kompatibel med Windows Vista, på webstedet for Windows VistaHardwarekompatibilitet.

 • Hvis du modtager tv-signalet via en antenne til luftbårne signaler eller et kabel-tv-stik, skal du kontrollere, at kablet er sluttet rigtigt til indgangsstikket til tv-signaler på tuneren.

 • Hvis tv-signalet går gennem en set-top-boks til kabel- eller satellit-tv, skal du sørge for, at set-top-boksen er tændt, og at følgende to kabler er tilsluttet:

  • Et kabel, der forbinder tv-signalet med set-top-boksen.

  • Et kabel, der forbinder set-top-boksen med indgangsstikket til tv-signaler på tuneren.

 • Kontakt kanaludbyderen for at sikre, at der ikke er tekniske problemer med tjenesten, og at den er aktiveret.

Hvorfor er der ikke noget tv-signal for de digitale antenne-tv-kanaler, der er identificeret i Windows Media Center?

Hvis du bruger en antenne til luftbårne signaler og en digital tv-tuner til at modtage et digitalt tv-signal, og der vises en meddelelse om, at Windows Media Center ikke kan registrere et tv-signal for nogen af de digitale tv-kanaler, skal du prøve at gøre følgende:

 • Sørg for, at det modtagne signal er stærkt nok. Det gør du ved at flytte antennen til et sted, hvor der ikke er noget, som kan blokere for signalet, og så tjekke signalstyrken i Windows Media Center.

  Du tjekker signalstyrken for digitale tv-kanaler ved at rulle frem til Opgaverstartskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv og derefter klikke på Signalstyrke for digital tv-antenne.

 • Kontroller, at et koaksialkabel er sluttet ordentligt til både tv-tuneren og den digitale tv-antenne. Nogle digitale tv-tunere har mere end et stik, så vær sikker på, at kablet er sluttet til indgangsstikket til tv-signaler.

 • Tjek dokumentationen til den digitale tv-antenne for at sikre, at den understøtter digitalt tv.

 • Hvis du har en signalforstærker til den digitale tv-antenne, skal du sikre, at kablet er sluttet ordentligt til begge enheder, og at signalforstærkeren er tændt.

Hvorfor er der ikke noget signal for en af de digitale antenne-tv-kanaler?

Hvis du bruger en antenne til luftbårne signaler og en digital tv-tuner til at modtage et digitalt tv-signal, og der vises en meddelelse om, at Windows Media Center ikke kan registrere et tv-signal fra en af de digitale antenne-tv-kanaler, kan det skyldes en af følgende årsager:

 • Placeringen af antennen er skyld i, at der ikke kan modtages stærke, ensartede luftbårne digitale tv-signaler. Prøv at flytte antennen til et sted, hvor modtagelsen af tv-signaler er bedre, og tjek så signalstyrken i Windows Media Center.

  Du tjekker signalstyrken for digitale tv-kanaler ved at rulle frem til Opgaverstartskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv og derefter klikke på Signalstyrke for digital tv-antenne.

  Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du placerer antennen for at forbedre signalstyrken, i dokumentationen, der fulgte med antennen.

 • Visse trådløse netværk, mobiltelefoner, mikroovne eller radiosignaler kan interferere med det luftbårne digitale tv-signal. Prøv at slukke disse enheder, mens du ser direkte digitalt tv for at se, om de forstyrrer tv-signalmodtagelsen.

 • Hvis der forekommer lange pauser i tv-signalet, kan det være, at kanalen ikke sender tv-programmer på visse tidspunkter af dagen. Det kan du undersøge nærmere i programguiden.

 • Hvis du bor i Europa og har en antenne, der understøtter DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcast-Terrestrial), kan Windows Media Centers scanning have identificeret kanaler, du ikke modtager. Du kan fjerne disse kanaler fra programguiden i Windows Media Center Guide ved at gøre følgende:

  Rul frem til Opgaver i startmenuen, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik til sidst på Rediger kanaler.

Hvorfor modtages der ikke et stærkt tv-signal for en digital kabel-tv-kanal?

Hvis du får en meddelelse om, at Windows Media Center ikke kan registrere et tv-signal på en digital kabel-tv-kanal, kan det skyldes en af følgende årsager:

 • Du abonnerer muligvis ikke på den digitale kabelkanal. Kontakt kabelvirksomheden for at få flere oplysninger om dit abonnement. Hvis en kanal, som ikke indgår i dit abonnement, vises i programguiden, kan du fjerne den ved at gøre følgende:

  Rul frem til Opgaverstartskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik til sidst på Rediger kanaler.

 • Hvis du har et CableCARD-kort, er det måske ikke sat rigtigt i. Tag CableCARD-kortet ud, sæt det i igen, og prøv så at finde kanalen igen. Windows Media Center kræver, at du konfigurerer CableCARD-kortet igen. Følg anvisningerne i guiden.

Bemærkninger

 • Windows Media Center leveres kun sammen med Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate.

 • Der kræves en analog eller digital tv-tuner for at se og optage direkte tv i Windows Media Center. Hvis computeren ikke er leveret med et tv-tunerkort, kan du måske tilslutte et. Du kan finde flere oplysninger om anskaffelse af et tv-tunerkort under Få hjælp til tv-tunerkortet. Du kan også kontakte computerproducenten.