Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om slukning af en computer.

Vis alle

Hvordan lukker (slukker) jeg computeren?

I Windows sættes computeren som standard i en energibesparende tilstand, kaldet slumretilstand, når du bruger tænd/sluk-knappen på den. Det gælder både den fysiske tænd/sluk-knap og den tilsvarende softwarefunktion, som findes ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start.
Billede af tænd/sluk-knappen, når den kan bruges til at sætte computeren i slumretilstand
Tænd/sluk-knappen (slumretilstand)

I slumretilstand gemmes de åbne dokumenter og programmer automatisk i hukommelsen, mens alle de mindre vigtige funktioner lukkes. En blinkende diode på computerens kabinet betyder normalt, at den er i slumretilstand. Fordelen ved slumretilstand er, at det kun tager få sekunder at aktivere computeren til samme tilstand som inden slumretilstanden – og den bruger kun ca. lige så meget strøm som en natlampe.

Hvis du imidlertid hellere vil lukke computeren helt, skal du klikke på pilen ud for knappen LåsBillede af knappen Lås og derefter klikke på Luk computeren. Med denne funktion lukkes evt. åbne programmer (du vil dog have mulighed for at gemme dit arbejde), Windows lukkes, og computeren slukkes.

Hvis du foretrækker, at Windows altid lukkes, i stedet for at computeren sættes i slumretilstand, når du klikker på tænd/sluk-knappen (eller trykker på den fysiske tænd/sluk-knap), kan du ændre standardindstillingen for knappen.

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Skift indstillinger for model på siden Vælg en strømstyringsmodel under den valgte model.

 3. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger på siden Skift indstillinger for modellen.

 4. Under fanen Avancerede indstillinger skal du udvide Tænd/sluk-knap og låg, udvide Tænd/sluk-knap i menuen Start og så gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Slumre, Dvale eller Luk computeren.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Slumre, Dvale eller Luk computeren.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Gem ændringer.

Hvorfor lukker computeren ikke?

Når du afslutter et program, afsluttes det muligvis ikke altid "som det skal". Af forskellige årsager kan programmer nogle gange forhindre, at Windows lukkes korrekt. Når det sker, bliver skærmen mørk, og Windows viser, hvilke programmer der forhindrer, at computeren lukkes. Der står muligvis også, hvorfor disse programmer forhindrer, at computeren lukkes.

På den mørke skærm vises to knapper: Luk nu og Annuller. Hvis du klikker på Luk nu, gennemtvinges afslutning af alle programmerne, og computeren lukkes. Når du klikker på denne knap, kan du dog miste eventuelle data, som ikke er blevet gemt. Hvis der er data, som du vil gemme, i nogle af de programmer, der forhindrer, at computeren lukkes, skal du klikke på Annuller for at starte Windows igen og så gemme dit arbejde.

Af og til kan det være nødvendigt at lukke et program, der ikke svarer, manuelt. Du kan få mere at vide i Afslutte et program, som ikke svarer.

Hvordan fungerer knappen Lås?

Med knappen Lås kan du forhindre, at andre får adgang til din computer eller ser dit arbejde. Det er en ideel måde at beskytte computeren på, når du er borte i kortere tid, f.eks. når du skal på toilettet eller til frokost. Når der er tale om korte perioder, er det også langt hurtigere at låse computeren og låse den op igen end at lukke den eller sætte den i en af de strømbesparende tilstande, f.eks. slumretilstand.

Du låser computeren ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på knappen LåsBillede af knappen Lås.

Når den er låst, vises velkomstsiden i Windows.

Billede af velkomstskærmen
Velkomstskærmen

Du låser computeren op, så du kan arbejde videre, ved at angive din adgangskode. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en adgangskode i Beskytte computeren med en adgangskode.

Hvad er slumretilstand?

Slumretilstand er en strømbesparende tilstand. I slumretilstand gemmes alle de åbne dokumenter og programmer, så computeren hurtigt kan tages i brug igen (typisk inden for nogle sekunder), når du vil i gang med at arbejde på den igen. At sætte din computer i slumretilstand svarer til at sætte en dvd-afspiller på pause: Computeren stopper med den aktivitet, den var i gang med, og er klar til at starte igen, når du vil fortsætte arbejdet.

Hvis du vil sætte computeren i slumretilstand, skal du klikke på tænd/sluk-knappen i menuen Start eller klikke på pilen ud for knappen LåsBillede af knappen Lås.
Billede af indstillingen Slumre i menuen Lås
Slumrefunktionen findes i menuen Lås

Du kan normalt sætte en bærbar computer i slumretilstand ved at lukke dens låg. Nogle computere har også en fysisk slumreknap, som ofte sidder i nærheden af tænd/sluk-knappen.

Afhængigt af computerens strømstyringsindstillinger sættes den muligvis også automatisk i slumretilstand, når den ikke er blevet brugt i et vist stykke tid, for derved at spare på strømmen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan disse indstillinger justeres, i Ændre, oprette eller slette en strømstyringsmodel.

Når computeren er i slumretilstand, blinker indikatorerne på den muligvis langsomt, eller også ændrer de farve. Det er normalt.

De fleste computere kan aktiveres igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Alle computere fungerer imidlertid ikke ens. Du skal muligvis aktivere computeren ved at trykke på tasterne på tastaturet, klikke med musen eller åbne låget på en bærbar computer. Se i den dokumentation, som fulgte med computeren, eller gå til producentens websted.

Skal jeg lukke computeren eller sætte den i slumretilstand, hvis jeg regner med ikke at bruge den i et stykke tid?

Hvis det kun drejer sig om et par timer eller endda en nat, er det normalt mere effektivt at sætte den i slumretilstand ved enten at klikke på tænd/sluk-knappen i menuen Start eller ved at lukke låget på den, hvis det er en bærbar computer. På nogle computere er der også en særlig slumreknap.

Der er flere fordele ved at sætte den i slumretilstand i stedet for at lukke den:

 • Alt dit arbejde, herunder oplysninger om de programmer, du brugte – f.eks. vinduernes placering og størrelse – gemmes automatisk.

 • Når du aktiverer computeren fra slumretilstanden, behøver du ikke starte programmerne igen eller åbne filerne igen, hvilket ville være tilfældet, hvis du havde lukket computeren.

 • Windows bruger en smule strøm i slumretilstand, men ikke meget – kun ca. en tiendedel af den strøm, som computeren ville have brugt, hvis du havde ladet den være tændt. En bærbar computer bruger normalt 1 til 2 procent af batteriet pr. time, når den er i slumretilstand.

 • Når Windows er sat i slumretilstand, kan der stadig hentes og installeres opdateringer samt udføres rutinemæssig vedligeholdelse på computeren. Derfor vil mange virksomheder have, at de ansatte sætter deres computer i slumretilstand i stedet for at lukke den, når de holder fyraften.

Der er imidlertid situationer, hvor du bør lukke computeren helt, f.eks. når du installerer et nyt hukommelseskort eller anden hardware. Hvis du ikke regner med at bruge computeren i flere dage eller længere, bør du også lukke den.

Er mine data sikre, når computeren er i slumretilstand?

Ja. Når computeren er i slumretilstand, gemmes alle åbne dokumenter og programmer i hukommelsen vha. Windows. Så længe strømmen til computeren ikke pludselig bliver afbrudt, er dine data sikre.

Hvis batteriniveauet på en bærbar computer bliver kritisk lavt, mens computeren er i slumretilstand, gemmes de åbne dokumenter og programmer automatisk på harddisken vha. Windows, inden computeren lukkes. Dette er en strømbesparende tilstand kaldet dvale. Når du tænder for computeren igen, tager det lidt længere, inden Windows startes, men alle dine data vil være gemt.

Der er en ny funktion i Windows, kaldet hybrid slumring, som bruges til at beskytte stationære computere mod at miste data. Når computeren sættes i slumretilstand, gemmes programmer og åbne dokumenter både i hukommelsen og på harddisken vha. hybrid slumring. Hvis der skulle forekomme et pludseligt strømsvigt, kan Windows gendanne dine data fra harddisken.

Når hybrid slumring er aktiveret, sættes computeren automatisk i tilstanden hybrid slumring, når du klikker på Slumre i menuen Start. Når hybrid slumring er deaktiveret, eller hvis computeren ikke understøtter hybrid slumring, sættes computeren i slumretilstand, når du klikker på Slumre.

Tip!

Hvad er dvale?

Dvale er en strømbesparende tilstand – ligesom slumretilstand. Men i modsætning til slumretilstand, hvor dine indstillinger normalt gemmes i hukommelsen, og der bruges en lille smule strøm, betyder dvaletilstand, at de åbne dokumenter og programmer gemmes på harddisken, og at computeren lukkes. Dvale er den af alle de strømbesparende tilstande i Windows, som bruger mindst strøm.

Hvis du vil sætte computeren i dvaletilstand, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på den lille pil ud for knappen LåsBillede af knappen Lås og så klikke på Dvale.

I Windows sættes bærbare computere automatisk i dvaletilstand, når computerens batteriniveau er kritisk lavt.

På en bærbar computer bør du bruge dvaletilstanden, når du ved, at du ikke skal bruge den i længere tid, og du ikke har mulighed for at lade batteriet op.

De fleste computere kan aktiveres igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Alle computere fungerer imidlertid ikke ens. Du skal muligvis aktivere computeren ved at trykke på en tast på tastaturet, klikke med musen eller åbne låget på en bærbar computer. Se i den dokumentation, som fulgte med computeren, eller gå til producentens websted.

Hvad er hybrid slumring?

Hybrid slumring er endnu en ny strømbesparende funktion, som er designet primært til stationære computere. Med hybrid slumring gemmes åbne dokumenter og programmer i hukommelsen og på harddisken, hvorefter computeren sættes i en strømbesparende tilstand.

I modsætning til bærbare computere har stationære computere typisk ikke et batteri, der kan bruges som reservestrømforsyning. Så hvis strømmen pludselig afbrydes til en computer, der er sat i almindelig slumretilstand, kan man risikere at miste data.

Når hybrid slumring er aktiveret i Windows, kan dit arbejde imidlertid gendannes fra harddisken. På stationære computere er hybrid slumring normalt aktiveret som standard.

Når hybrid slumring er aktiveret, startes hybrid slumring automatisk, når du klikker på Slumre. Når hybrid slumring er deaktiveret, eller hvis computeren ikke understøtter hybrid slumring, sættes computeren i slumretilstand, når du klikker på Slumre.

Sådan aktiveres eller deaktiveres hybrid slumring:

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Skift indstillinger for model på siden Vælg en strømstyringsmodel under den valgte model.

 3. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger på siden Skift indstillinger for modellen.

 4. Under fanen Avancerede indstillinger skal du udvide Slumre, udvide Tillad hybrid slumring og så gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Slået til.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Slået til.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Gem ændringer.

Hvad er forskellen på slumretilstand og hybrid slumring?

Med slumretilstanden gemmes åbne dokumenter og programmer i hukommelsen, hvorefter computeren sættes i en strømbesparende tilstand. Med hybrid slumring gemmes åbne dokumenter og programmer i hukommelsen og på harddisken, hvorefter computeren sættes i en strømbesparende tilstand.

Fordelen ved hybrid slumring er, at dit arbejde kan gendannes fra harddisken i Windows, hvis strømforsyningen bliver afbrudt. Hvis der er strømsvigt, mens dit arbejde kun er gemt i hukommelsen, mister du dataene.

Hvordan aktiveres computeren, når den er i slumretilstand eller dvaletilstand?

De fleste computere kan aktiveres igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Alle computere fungerer imidlertid ikke ens. Du skal muligvis aktivere computeren ved at trykke på en tast på tastaturet, klikke med musen eller åbne låget på en bærbar computer. Se i den dokumentation, som fulgte med computeren, eller gå til producentens websted.

Opbruges strømmen på batteriet i en bærbar computer ikke, når den er sat i slumretilstand?

Nej. Slumring kræver utroligt lidt strøm – omtrent det samme som en natlampe. Hvis strømniveauet på batteriet i en bærbar computer til sidst bliver kritisk lavt, gemmes evt. åbne dokumenter og programmer på harddisken vha. Windows, herunder oplysninger om de programmer, du brugte, hvorefter computeren lukkes for at undgå, at batteriet aflades fuldstændigt.

Hvordan undgår jeg, at computeren automatisk sættes i slumretilstand eller dvaletilstand?

Du kan tilpasse, hvor længe der skal gå, inden computeren sættes i slumretilstand eller dvaletilstand, eller du kan fuldstændigt forhindre, at den sættes i disse tilstande. Men vær forsigtig: På bærbare computere, som kører på batteri, kan deaktivering af slumretilstand eller dvaletilstand resultere i, at du mister data, hvis batteriet aflades helt. Sådan forhindrer du, at computeren sættes i en af de strømbesparende tilstande:

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Skift indstillinger for model på siden Vælg en strømstyringsmodel under den valgte model.

 3. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger på siden Skift indstillinger for modellen.

 4. Under fanen Avancerede indstillinger skal du udvide Slumre, udvide Slumring efter og så gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

 5. Udvid Dvale efter, og gør et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

 6. Hvis du også vil have, at skærmen forbliver tændt, skal du udvide Skærm, udvide Sluk skærmen efter og så gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Aldrig.

 7. Klik på OK, og klik derefter på Gem ændringer.

Hvad skete der med indstillingerne Genstart og Luk fra Windows XP?

Indstillingerne Genstart og Luk findes nu i menuen til knappen Lås. Du finder indstillingerne ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, og så klikke på pilen ved siden af knappen LåsBillede af knappen Lås.
Billede af indstillingen Luk i menuen Lås
I menuen til knappen Lås er der adskillige indstillinger til at lukke computeren.

I denne menu kan du også logge af, låse computeren, genstarte den eller skifte bruger uden at logge af vha. Hurtigt brugerskift.

Kan jeg ændre, hvad der sker, når jeg klikker på tænd/sluk-knappen på computeren?

I Windows sættes computeren som standard i slumretilstand, når du klikker på tænd/sluk-knappen. Du kan imidlertid ændre standardindstillingen, så computeren sættes i slumretilstand, dvaletilstand eller lukkes, når du klikker på knappen. De ændringer, du foretager, gælder også for den fysiske tænd/sluk-knap på computeren. Sådan ændres standardindstillingen:

 1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

 2. Klik på Skift indstillinger for model på siden Vælg en strømstyringsmodel under den valgte model.

 3. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger på siden Skift indstillinger for modellen.

 4. Under fanen Avancerede indstillinger skal du udvide Tænd/sluk-knap og låg, udvide Tænd/sluk-knap i menuen Start og så gøre et af følgende:

  • Hvis du bruger en bærbar computer, skal du klikke på På batteri eller Tilsluttet (eller begge), klikke på pilen og så klikke på Slumre, Dvale eller Luk computeren.

  • Hvis du bruger en stationær computer, skal du klikke på Indstilling, klikke på pilen og så klikke på Slumre, Dvale eller Luk computeren.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Gem ændringer.

Hvorfor kan jeg ikke finde indstillingen Slumre eller Dvale på computeren?

Hvis du ikke kan finde slumreindstillingen, er det muligt, at computeren ikke understøtter denne funktion. Du kan finde flere oplysninger under Hvorfor findes slumreindstillingen ikke?

Hvis dvaleindstillingen mangler, kan systemadministratoren have deaktiveret den, eller også kan hybrid slumring være aktiveret.