Når du er færdig med at bruge computeren, er det vigtigt at slukke den korrekt — ikke bare for at spare energi, men også for at sikre, at dataene er gemt, og computeren er bedre beskyttet. Desuden vil computeren starte hurtigere, næste gang du bruger den.

Bruge knappen Strømforsyning i menuen Start

Hvis du vil slukke din computer, skal du klikke på knappen StartKnappen Start og derefter klikke på knappen Strømstyring i nederste højre hjørne i menuen Start. Knappen Strømforsyning ser normalt sådan ud:
Billede af knappen Strømforsyning, når den er parat til at sætte computeren i slumretilstand
Knappen Strømforsyning (slumretilstand)

Når du klikker på denne knap, går computeren i slumretilstand. Windows gemmer automatisk dit arbejde, skærmen slukkes, og eventuel støj fra computerens ventilator standser. Som regel vil en lysindikator på ydersiden af computerens kabinet blinke eller lyse gult som tegn på, at computeren er i slumretilstand. Hele processen tager kun nogle få sekunder.

Da Windows gemmer dit arbejde, er der ingen grund til at lukke programmer og filer, før du sætter computeren i slumretilstand. Næste gang du tænder computeren (og evt. indtaster din adgangskode), har skærmbilledet nøjagtigt samme udseende, som da du slukkede computeren.

Du kan vække computeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på computerens kabinet. Da du ikke behøver at vente på, at Windows starter, vækkes computeren på få sekunder, så du kan fortsætte arbejdet næsten med det samme.

Bemærk!

 • Mens computeren er i slumretilstand, bruger den meget lidt strøm til at gemme dit arbejde i hukommelsen. Hvis du bruger en bærbar computer, skal du ikke være bekymret — batteriet drænes ikke for energi. Når computeren har være i slumretilstand i mange timer, eller hvis batteriet er ved at være opbrugt, gemmes dit arbejde på harddisken, og computeren slukkes helt, så den slet ikke bruger strøm.

Udseendet af knappen Strømforsyning kan variere

Knappen Strømforsyning i menuen Start kan skifte udseende. I visse tilfælde ser knappen sådan ud:

Billede af knappen Strømforsyning, når den er parat til at lukke computeren
Knappen Strømforsyning (lukning)

Når du klikker på knappen i dette format, lukkes computeren. I modsætning til slumretilstand vil en lukning af computeren lukke alle åbne programmer sammen med Windows, skærmen slukkes, og computeren slukkes helt. Da en lukning ikke gemmer dit arbejde, skal du gemme filerne, før du lukker computeren.

Knappen Strømforsyning lukker computeren i følgende tilfælde:

 • Indstillingen Strømforsyning er ikke tilgængelig i computerens hardware.

 • Du eller computerens administrator har konfigureret knappen Strømforsyning til altid at lukke computeren. Indstillingerne kan ændres ved at følge nedenstående vejledning.

  Sådan ændres indstillingerne for knappen Strømforsyning

  1. Åbn Strømindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og vedligeholdelse og derefter klikke på Strømindstillinger.

  2. Klik på Skift strømstyringsmodel under den aktuelt valgte strømstyringsmodel.

  3. Klik på Skift avancerede indstillinger for strømstyring i dialogboksen Rediger strømstyringsmodel.

  4. Klik på plustegnet (+) ud for Tænd/sluk-knap og låg i dialogboksen Strømstyring for at udvide listen.

  5. Klik på plustegnet (+) ud for Tænd/sluk-knap i menuen Start for at udvide listen.

  6. Klik på en indstilling for knappen Strømforsyning på listen Indstilling på en stationær computer.
   – eller –
   Klik på indstillingerne for knappen Strømforsyning på listen Kørsel på batteri og Tilsluttet på en bærbar computer.

  7. Klik på OK.

   Hvis du har forbindelse til et domæne på et netværk, kan de indstillinger, der er angivet af netværksadministratoren (indstillinger for Gruppepolitik), forhindre dig i at udføre ovenstående trin.

Knappen Strømforsyning kan have endnu et udseende. Hvis du har konfigureret computeren til at modtage opdateringer automatisk, og opdateringerne er klar til at blive installeret, vises knappen med et skjold:

Billede af knappen Strømforsyning, når den er parat til at installere opdateringer og derefter lukke computeren
Knappen Strømforsyning (installation af opdateringer og lukning)

Når du klikker på knappen med dette udseende, installerer Windows opdateringerne og lukker computeren, når installationen er færdig.

Bemærk!

 • Det tager længere tid at starte computeren, når den har været lukket, end at vække den fra slumretilstand — typisk 30 sekunder eller mere, afhængig af computerens hastighed.

Hvornår er det passende at lukke computeren?

Det er ganske vist hurtigst at slukke computeren og genoptage arbejdet ved at sætte den i slumretilstand, men i visse situationer bør du i stedet lukke den:

 • Du skal tilføje eller opgradere hardware inde i computeren — f.eks. installere hukommelse, et diskdrev, et lydkort eller et skærmkort. Luk computeren, og tag strømstikket ud af stikkontakten, før du går i gang med installationen.

 • Du skal tilslutte en printer, en skærm, et eksternt drev eller en anden hardwareenhed, der ikke skal tilsluttes en USB- (Universal Serial Bus) eller IEEE 1394-port på computeren. Luk computeren, før du tilslutter enheden.

Du kan lukke computeren ved at klikke på pilen ud for knappen Lås og derefter vælge Luk computeren.

Billede af knappen Lås med menuen udvidet
Klik på pilen ud for knappen Lås for at få adgang til indstillingen Luk computeren

Bemærk!

 • Hvis du skal tilslutte hardware, der bruger et USB-kabel, behøver du ikke at slukke computeren. De fleste nyere enheder bruger USB-kabler. Et USB-kabel ser sådan ud:

  Billede af et USB-kabel
  USB-kabel

Brugere af bærbare computere: Luk computeren

Hvis du bruger en bærbar computer, kan du slukke computeren endnu hurtigere: Luk computeren. Du kan vælge, om computeren skal i slumretilstand, lukkes eller bruge en anden strømbesparende funktion. Se Ændre, hvad der sker, når du lukker den bærbare computer.

Hvis du foretrækker det, kan du slukke din mobile pc ved at trykke på tænd/sluk-knappen på dens hylster. Se under Skifte funktionen af tænd-sluk-knappen på en mobil pc.