WordPad er et basistekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows. Et tekstbehandlingsprogram er et computerprogram, du kan bruge til at oprette, redigere, læse og udskrive tekstdokumenter. I WordPad kan du skrive breve, anmeldelser og andre simple dokumenter. Du kan også ændre tekstens udseende, hurtigt flytte sætninger og afsnit omkring samt kopiere og indsætte tekst i og på tværs af dokumenter.

WordPad-vinduet

Du kan åbne WordPad ved at klikke på knappen StartBillede af menuen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på WordPad.
Billede af WordPad-vinduet
WordPad-vinduet

WordPad-vinduet består af fire hoveddele:

Værktøjslinjen. Værktøjslinjen indeholder knapper til almindelige kommandoer som f.eks. at gemme og udskrive data. Du kan finde ud af, hvad en knap gør, ved at lade musemarkøren hvile på den. Der åbnes en boks, som viser knappens funktion.

Formateringslinjen. Formateringslinjen indeholder knapper, du kan bruge til at formatere teksten i dokumentet. Du kan f.eks. vælge tekstens skrifttype, farve og justering.

Linealen. Du kan bruge linealen til at kontrollere layoutet og placeringen af tekst i dokumentet.

Dokumentområdet. Det er her, du skal skrive dokumentet, redigere teksten og anvende formatering.

Skrive tekst

Når du er klar til at gå i gang, skal du skrive teksten i dokumentområdet af WordPad. Der vises en blinkende lodret streg , som kaldes markøren Billede af markøren , på det sted, hvor den tekst, du skriver, bliver vist. Du kan flytte markøren i teksten ved at klikke det sted, hvor du vil placere markøren.

I modsætning til en skrivemaskine behøver du ikke at trykke på ENTER for at starte på en ny linje, når du skriver i WordPad. WordPad starter automatisk på en ny linje, når du kommer til slutningen af den linje, du skriver på. Hvis du vil starte på et nyt afsnit, skal du trykke på ENTER.

Markere tekst

Når du vil gøre noget ved teksten i dokumentet, f.eks. kopiere eller formatere den, skal du først markere den ønskede tekst. Du kan markere tekst ved at placere musemarkøren til venstre for det sted, hvor du vil indlede markeringen. Når markøren er på plads, skal du holde venstre museknap nede, mens du trækker markøren hen over den tekst, du vil markere. Den markerede tekst fremhæves. Når du er færdig med markeringen, skal du slippe museknappen.

Billede af den markerede tekst i WordPad
Markeret tekst

Kopiere og flytte tekst

Hvis du har tekst i den ene del af dokumentet, som du vil placere i en anden del, kan du flytte teksten på to måder uden at skulle genindtaste den: Du kan kopiere den og indsætte den et andet sted, eller du kan flytte den.

Når du kopierer tekst, placeres den i Udklipsholder. Du kan derefter indsætte den et andet sted. Originalteksten bevares.

Når du flytter tekst, bliver originalteksten ikke stående. Denne metode kan være praktisk, hvis du vil bytte rundt på sætninger og afsnit i dokumentet.

Sådan kopieres og indsættes tekst et andet sted

 1. Marker den tekst, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopier i menuen Rediger.

 3. Flyt markøren til det sted, hvor du vil indsætte den kopierede tekst.

 4. Klik på Sæt ind i menuen Rediger.

Tip!

 • Du kan hurtigt kopiere den tekst, du har markeret, ved at trykke på CTRL+C. Du kan indsætte den ved at trykke på CTRL+V.

Sådan flyttes tekst

 1. Marker den tekst, du vil flytte.

 2. Peg på den tekst, du har markeret, og hold derefter venstre museknap nede.

 3. Træk den markerede tekst til det sted i dokumentet, hvor den skal vises.

Indsætte og slette tekst

I WordPad er det nemt at indsætte og slette tekst efter behov. Du kan indsætte tekst ved at klikke det sted, hvor den skal indsættes, og derefter begynde at skrive. Du kan slette tekst ved at markere den tekst, der skal slettes, og derefter trykke på DELETE.

Tip!

 • Hvis du begår en fejl, når du redigerer teksten i dokumentet, kan du altid fortryde ændringen. Tryk på CTRL+Z for at fortryde den seneste handling.

Formatere dokumentet

Formatering er tekstens udseende og justering i dokumentet. I WordPad kan du nemt ændre formateringen af dokumentet. Du kan f.eks. vælge mellem mange forskellige skrifttyper og skriftstørrelser, og du kan give teksten næsten en hvilken som helst farve. Du kan også hurtigt ændre justeringen i dokumentet.

Sådan ændres skrifttypen, typografien eller skriftstørrelsen

 1. Marker den tekst, hvis formatering du vil ændre.

 2. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 3. Skriv eller vælg den skrifttype, du vil bruge, på listen Skrifttype.

 4. Skriv eller vælg den typografi, du vil bruge, på listen Typografi.

 5. Skriv eller vælg den størrelse, du vil bruge, på listen Størrelse.

Tip!

 • Du kan også bruge kommandoerne på formateringslinjen til at skifte skrifttype, skriftstørrelse og typografi.

Sådan skiftes farve

 1. Marker den tekst, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 3. Klik på den ønskede farve under Farve.

På nedenstående billede vises et dokument med forskellige skrifttyper og farver:

Billede af tekstformatering i WordPad
Tekstformatering i WordPad

Sådan ændres justeringen

Du kan justere teksten i dokumentet (eller et afsnit i dokumentet) efter venstre margen, midten eller højre margen.

 1. Marker det afsnit, hvis justering du vil ændre.

 2. Klik på Afsnit i menuen Formater.

 3. Klik på den ønskede justering i boksen Justering.

På dette billede vises afsnittets udseende med forskellige justeringer:

Billede af tekstjustering i WordPad
Tekstjustering i WordPad

Gemme dokumentet

Det er en god idé at gemme dokumentet jævnligt, mens du arbejder på det, så du ikke mister arbejde, hvis computeren af en eller anden grund holder op med at køre. Når du gemmer dokumentet, kan du også vende tilbage til det senere for at arbejde videre med det.

Sådan gemmes dokumentet

 • Klik på Gem i menuen Filer.

  Hvis det er første gang, du gemmer dokumentet, bliver du bedt om at navngive det og angive den placering på computeren, hvor det skal gemmes:

  1. Klik på det sted, hvor du vil gemme dokumentet, i boksen Gem i.

  2. Skriv et navn til dokumentet i boksen Filnavn.

  3. Klik på Gem.

Udskrive dokumentet

Klik på Udskriv i menuen Filer. Brug boksen Sideområde i dialogboksen Udskriv til at angive de sider, du vil udskrive, og brug boksen Antal kopier til at angive det ønskede antal kopier. Klik på Udskriv, når du er færdig.

Yderligere oplysninger om udskrivning finder du under Introduktion til udskrivning.