Tilladelser er regler, der er knyttet til objekter på en computer eller et netværk, f.eks. filer og mapper. Tilladelser bestemmer, om du har adgang til et objekt, og hvad du kan gøre med det. Du kan f.eks. have læseadgang til et dokument i en delt mappe på netværket, men ikke adgang til at foretage ændringer i det. Systemadministratorer og brugere med en administratorkonto på computeren kan tildele enkeltbrugere eller grupper tilladelser.

I følgende tabel vises de tilladelsesniveauer, der normalt er tilgængelige for filer og mapper.

Tilladelsesniveau
Beskrivelse

Fuld kontrol

Brugerne kan se indholdet af en fil eller mappe, ændre eksisterende filer og mapper, oprette nye filer og mapper og køre programmer i mappen.

Redigering

Brugerne kan ændre eksisterende filer og mapper, men kan ikke oprette nye.

Læsning og kørsel

Brugerne kan se indholdet af eksisterende filer og mapper og kan køre programmer i mappen.

Læsning

Brugerne kan se indholdet af en mappe og åbne filer og mapper.

Skrivning

Brugerne kan oprette nye filer og mapper og foretage ændringer af eksisterende filer og mapper.